Chỉ 3 năm từ Visa 491 đến Visa 191. Visa Thường trú an toàn nhất cho các Sinh Viên Quốc Tế

CÁC YÊU CẦU

Bạn có câu hỏi?
Nhận miễn phí bản đánh giá khả năng trong trường hợp của bạn

Điền vào mẫu đơn và một trong những chuyên gia của chúng tôi sẽ liên lạc lại với bạn để tư vấn cho trường hợp của bạn.

  QUY TRÌNH

   

  BƯỚC 1
  Đang giữ Visa 485 hoặc
  Visa 482

  BƯỚC 2
  Đánh giá khả năng
  tài chính

  BƯỚC 3
  Kết hợp kinh doanh

  BƯỚC 4
  Mua và Quản lý
  Doanh nghiệp

  BƯỚC 5
  Nộp đơn xin Visa 491
  (Tạm trú)

  BƯỚC 6
  Ba (3) năm sau, nộp đơn xin Visa 191 (Thường trú)

  QUY TRÌNH

   

  BƯỚC 1
  Đang giữ Visa 485 hoặc
  Visa 482

  BƯỚC 4
  Mua và Quản lý
  Doanh nghiệp

  BƯỚC 2
  Đánh giá khả năng
  tài chính

  BƯỚC 5
  Nộp đơn xin Visa 491
  (Tạm trú)

  BƯỚC 3
  Kết hợp kinh doanh

  BƯỚC 6
  Ba (3) năm sau, nộp đơn xin Visa 191 (Thường trú)

  CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

  Tỉ lệ thành công của JADE là gì

  JADE được dẫn dắt bởi bà Phạm Mỹ Linh và ông Michael Cradock. Bà Phạm Mỹ Linh là Trưởng ban Thị thực Thành công đầu tiên của Chính phủ bang Victoria từ năm 2014-2016. Michael là một Cố vấn Pháp lý Nhập cư và là Cựu Tư vấn Kiểm Toán KPMG. JADE có được một nhóm các cố vấn pháp lý nhập cư có kinh nghiệm và JADE có tỷ lệ thành công 100% cho việc cấp các loại Thị thực Kinh Doanh và Đầu Tư Úc

  Tôi phải giữ Visa gì để có thể xin Visa 491?

  Hầu hết Sinh Viên Quốc Tế sẽ nộp đơn xin thị thực 485 sau khi tốt nghiệp. Thị thực 485 sẽ được cấp trong 18 tháng, 2, 3 hoặc 4 năm, tùy thuộc vào trình độ học vấn của bạn. Một số sinh viên quốc tế sẽ tìm được một nhà tuyển dụng để tài trợ cho họ trên thị thực 482. Thị thực 485 và 482 là hai loại thị thực phổ biến nhất trước khi nộp đơn xin thị thực 491.

  Ngoài ra, người có visa Học sinh (Student Visa) cũng có thể nộp đơn nếu họ có bản đánh giá kỹ năng tốt.

  Có phải Visa 491, Người sở hữu doanh nghiệp nhỏ, có sẵn tại tất cả các Bang tại Úc không?

  Không. Chỉ có Chính phủ tiểu bang Queensland mới có chính sách cụ thể khuyến khích Sinh Viên Quốc Tế mua doanh nghiệp và sau đó xin visa 491. Tuy nhiên, các tiểu bang khác cũng sẽ hỗ trợ các đỡn xin visa 491 nơi mà người nộp đơn đã chứng minh lợi ích kinh tế cho khu vực. (Regional area) Lợi ích của việc mua một doanh nghiệp và sau đó làm việc trong doanh nghiệp đó là kiểm soát số phận của chính bạn đối với việc làm. Nếu bạn có 1 năm kinh nghiệm làm việc tại Úc trong nghề nghiệp liên quan của mình, ví dụ: Quản lý nhà hàng Takeaway, thì hầu hết các sinh viên sẽ đủ điều kiện cho thị thực 491.

  Chương trình Visa 491 SBO được giới thiệu khi nào?

  Visa 491 được giới thiệu vào tháng 11/2019

  Mỗi Bang xác định chính sách riêng của mình để trao Đề cử Tiểu bang Queensland là tiểu bang đầu tiên đưa ra chính sách Chủ doanh nghiệp nhỏ. Các tiểu bang khác hiện đang thiết kế các chính sách đề cử tiểu bang của họ.

  JADE có hỗ trợ chúng tôi từ Visa 485 đến visa 191 và cũng như hỗ trợ về quản lý doanh nghiệp?

  CÓ. JADE là một công ty tư vấn di trú – định cư và tư vấn đầu tư, kinh doanh. Chúng tôi có các chuyên gia về đại lý Di trú – Định cư và các chuyên gia về tư vấn sáp nhập và mua lại, cũng như cung cấp các dịch vụ hỗ trợ khác như:

  • Dịch vụ giám đốc thường trú
  • Tuyển dụng quản lý cấp cao

  Tôi không có nhiều kinh nghiệp quản lý doanh nghiệp. JADE hỗ trợ tôi như thế nào?

  Đừng lo lắng. Không có yêu cầu về việc phải có một lịch sử thành công lâu dài trong kinh doanh. Không có yêu cầu nào đối với bạn về việc phải tích cực quản lý doanh nghiệp mỗi ngày.

  Yêu cầu quan trọng để đủ điều kiện nhận visa 191 là bạn làm việc trong doanh nghiệp và doanh nghiệp đó ở khu vực Úc và bạn được trả ít nhất $ 53,900 mỗi năm trong 3 năm.

  Quản lý một doanh nghiệp nhỏ ban đầu rất khó khăn nhưng bạn sẽ sớm làm quen với cách quản lý. Đó là lý do tại sao JADE cung cấp các mức hỗ trợ khác nhau. Chúng tôi có thể cung cấp một huấn luyện viên kinh doanh hoặc giúp bạn thuê một người quản lý có kinh nghiệm.