Cư dân Úc và những người có thị thực làm việc đủ điều kiện ở NSW hiện có thể được hỗ trợ tài chính nhiều hơn. Cư dân và doanh nghiệp ở Victoria cũng được hỗ trợ

Rate this post

NSW đã mở rộng sự hỗ trợ tài chính cho các cá nhân và doanh nghiệp trên khắp tiểu bang. Từ tuần này, các cá nhân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng trực tiếp bởi việc phong tỏa do coronavirus có thể yêu cầu được tiếp tục hỗ trợ tài chính.

Thủ hiến NSW Gladys Berejiklian đã công bố một số khoản tài trợ cho các doanh nghiệp và doanh nghiệp tư nhân (sole trader) bị ảnh hưởng bởi việc phong tỏa, bà hy vọng sẽ khuyến khích người dân tuân thủ các hạn chế về sức khỏe.

Từ tuần này, các khoản tài trợ sẽ được cung cấp cho các doanh nghiệp trên khắp NSW, với các khoản thanh toán JobSaver và các khoản trợ cấp dành cho doanh nghiệp nhỏ sẽ có vào cuối tháng 7.

Bà cũng công bố chương trình COVID-19 Disaster Payment, được tài trợ bởi chính phủ tiểu bang NSW và liên bang.

COVID-19 Disaster Payment

COVID-19 Disaster Payment là khoản thanh toán định kỳ hàng tuần dành cho các cá nhân sống tại các khu vực mà chính phủ liên bang tuyên bố là địa điểm nóng, nơi hạn chế kéo dài hơn bảy ngày khiến họ bị giảm giờ làm việc hoặc mất thu nhập.

Những người đủ điều kiện được hỗ trợ thanh toán bao gồm cư dân Úc và những người có thị thực lao động đạt điều kiện – đó là những người có thị thực tạm thời và sinh viên quốc tế có quyền làm việc.

Những người sống ở khu vực Greater Sydney mất ít hơn 20 giờ làm việc mỗi tuần hiện có thể yêu cầu $ 375 cho mỗi tuần bị phong tỏa nếu họ đủ điều kiện, trong khi những người mất 20 giờ hoặc hơn mỗi tuần có thể yêu cầu $ 600.

https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/centrelink/covid-19-disaster-payment/who-can-get-it/general-eligibility-rules

Cư dân NSW bên ngoài Greater Sydney cũng có thể yêu cầu thanh toán nếu họ không thể kiếm được thu nhập bình thường của mình và họ đáp ứng các quy định chung về tính đủ điều kiện. Các quy tắc về tính đủ điều kiện, có thể được tìm thấy ở đây.

https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/centrelink/covid-19-disaster-payment/who-can-get-it/general-eligibility-rules

Khoản thanh toán chỉ có sẵn cho những người không thể yêu cầu các khoản thanh toán hỗ trợ khác. Bạn sẽ cần phải trả thuế cho khoản thanh toán nhận được. Điều này có nghĩa là nó phải được đưa vào tờ khai thuế thu nhập.

Bộ trưởng Bộ Dịch vụ Chính phủ Linda Reynolds hôm thứ Hai cho biết khoản thanh toán chỉ là một biện pháp hỗ trợ tạm thời, được “thiết kế để giúp các gia đình bày thức ăn lên bàn và thanh toán các hóa đơn trong suốt thời gian này”.

Các nhà chức trách đang thúc giục cư dân NSW xin hỗ trợ trực tuyến thông qua tài khoản Centrelink của họ.

Thông tin có sẵn trên trang web Services Australia, với thông tin có sẵn bằng hơn 60 ngôn ngữ.  Bạn có thể truy cập thông tin bằng tiếng Việt tại đây.https://www.servicesaustralia.gov.au/sites/default/files/2021-07/covid-19-disaster-payment-vi.pdf

Dịch vụ điện thoại cũng có sẵn cho những người có yêu cầu cụ thể. Những người có thị thực đủ điều kiện có thể gọi số 180 22 66 để nộp đơn xin hỗ trợ, nếu cần dịch vụ điện thoại đa ngôn ngữ thì gọi số 131 202.

Để biết thêm thông tin về cách đăng ký xin hỗ trợ, bấm vào đây.

https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/centrelink/covid-19-disaster-payment/how-claim

Pandemic Leave Disaster Payment

Đây là khoản thanh toán dành cho những người không thể kiếm được thu nhập vì họ phải tự cô lập, cách ly hoặc chăm sóc người bị COVID-19.

Những người đủ điều kiện phải ở trong tình huống đang được NSW Health buộc tự cô lập hoặc bị cách ly.

Khoản thanh toán là 1.500 đô la cho mỗi 14 ngày bị bắt buộc phải ở trong tình trạng cách ly hoặc chăm sóc người mắc bệnh COVID-19. Cần làm đơn mới cho mỗi lần xin.

Khoản Thanh toán Pandemic Leave Disaster Payment cũng là một khoản thu nhập cần phải đóng thuế và được đưa vào tờ khai thuế.

Để xin hỗ trợ, hãy gọi số 180 22 66, hoặc in và hoàn thành biểu mẫu Claim for Pandemic Leave Disaster Payment – New South Wales form và gửi fax đến số 1300 727 760.

NSW COVID-19 Business Grants

COVID-19 Business Grants là khoản thanh toán một lần dành cho các doanh nghiệp đã trải qua sự sụt giảm doanh thu do hậu quả trực tiếp của việc phong tỏa.

Để đủ điều kiện, các doanh nghiệp cần có doanh thu hàng năm là 75.000 đô la và trả lương lên đến 10 triệu đô la.

Số tiền trợ cấp thay đổi tùy thuộc vào sự sụt giảm doanh thu trong thời gian bị hạn chế. Các doanh nghiệp bị sụt giảm 30% có thể yêu cầu 5.000 đô la, những doanh nghiệp bị suy giảm 50% có thể yêu cầu 7.500 đô la và những doanh nghiệp chứng minh sự sụt giảm 70% có thể yêu cầu 15.000 đô la.

Doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ ngay từ bây giờ và khuyến khích đăng ký tại đây https://www.service.nsw.gov.au/covid-19-business-support-2021

JobSaver payments

Chương trình hỗ trợ JobSaver cung cấp các khoản thanh toán hai tuần một lần cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ với mục đích duy trì mức nhân sự.

Các doanh nghiệp có doanh thu trên 75.000 đô la có thể nhận được khoản thanh toán lên tới 40% bảng lương hàng tuần của họ, với khoản thanh toán hàng tuần tối thiểu là 1.500 đô la đến tối đa là 10.000 đô la.

Các doanh nghiệp tư nhân (sole traders) sẽ đủ điều kiện để đăng ký xin các khoản thanh toán hàng tuần là 1.000 đô la.

Để đáp ứng  điều kiện, các doanh nghiệp phải chứng minh rằng doanh thu đã giảm 30% trong thời gian phong tỏa khi so sánh với khoảng thời gian tương đương vào tháng 6 hoặc tháng 7 năm 2019.

Điều quan trọng, các doanh nghiệp phải chứng minh rằng số lượng nhân sự của họ đã được duy trì ở mức như ngày 13 tháng 7 năm 2021 để tiếp tục nhận các khoản thanh toán.

Các doanh nghiệp cũng có thể chọn hoãn lại tất cả các khoản nợ thuế liên quan đến bảng lương trong hai tháng tiếp theo.

Các doanh nghiệp có thể đăng ký JobSaver từ ngày 26 tháng 7, với các khoản thanh toán dự kiến sẽ bắt đầu từ ngày 30 tháng 7. Các doanh nghiệp có thể đăng ký mối quan tâm của họ với Service NSW.

COVID-19 Micro Business Grants

Các doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp tư nhân có doanh thu hàng năm từ 30.000 đô la đến 75.000 đô la sẽ có thể đăng ký xin 1.500 đô la mỗi hai tuần theo chương trình Micro Business Grants trong khi các hạn chế vẫn tiếp tục.

Để đủ điều kiện, các doanh nghiệp phải chứng minh rằng doanh thu đã giảm 30% trong thời gian phong tỏa khi so sánh với khoảng thời gian tương đương vào tháng 6 hoặc tháng 7 năm 2019.

Dự kiến là chương trình này sẽ được mở từ cuối tháng 7.  Các doanh nghiệp và doanh nghiệp tư nhân có thể đăng ký mối quan tâm của họ với Service NSW.

MusicKeeper and CrewKeeper

Các khoản trợ cấp tiền này chỉ được cấp mặt một lần trị giá 2.000 đô la (hoặc 2.700 đô la cho các gia đình có trẻ em phụ thuộc) nhằm giúp các nghệ sĩ và nhân viên làm trong lãnh vực âm nhạc không thể kiếm được thu nhập trong lúc này do các hạn chế vì COVID-19.

Để biết thêm thông tin và xác định tính đủ điều kiện của bạn, hãy nhấp vào đây https://supportact.org.au/get-help/musickeeper-and-crewkeeper-crisis-relief-grants/.

Lệnh cấm trục xuất dành cho Chủ nhà và Người thuê nhà

Chính phủ NSW đã đưa ra các chính sách mới nhằm bảo vệ những người đang thuê nhà ở đủ điều kiện trên toàn Tiểu Bang đang bị ảnh hưởng bởi COVID không bị trục xuất.

Thời gian tạm hoãn là 60 ngày được kéo dài từ ngày 14 tháng 7 đến ngày 11 tháng 9, với những người thuê đủ điều kiện cần phải chứng minh thu nhập bị giảm ít nhất 25%.

Chủ nhà và người thuê nhà được khuyến khích làm việc cùng nhau và thương lượng việc giảm tiền thuê nếu người thuê không thể trả đầy đủ do các hạn chế COVID-19.

Chủ nhà sẽ được yêu cầu cố gắng hòa giải trước khi thu hồi tiền bond hoặc đuổi người thuê nhà bị ảnh hưởng bởi lệnh y tế công cộng. Những người giảm tiền thuê nhà sẽ được bồi thường với khoản trợ cấp lên đến 1.500 đô la hoặc giảm thuế đất.

Những người thuê các cơ sở thương mại và cửa tiệm bán lẻ cũng đã được bảo vệ, không bị chủ nhà khóa cửa hoặc trục xuất trong thời gian tạm hoãn.

Khoảng 12 triệu đô la tài trợ bổ sung cũng đã được cam kết để cung cấp chỗ ở tạm thời cho những người có nguy cơ mất nhà cửa.

Còn người dân Victoria thì sao?

COVID-19 Disaster Payments sẽ được cung cấp cho cư dân Victoria từ ngày 23 tháng 7 – tức là vào thứ Sáu tuần này – nếu tiểu bang vẫn bị phong tỏa.

Vào thứ Ba ngày 20/7, Thủ hiến Daniel Andrews xác nhận rằng Victoria sẽ tiếp tục bị phong tỏa thêm 7 ngày nữa sau khi tiểu bang ghi nhận thêm 12 ca nhiễm địa phương.

Khoản tài trợ tiền mặt lên tới 200 triệu đô la sẽ được trao cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi việc phong tỏa, với một khoản thanh toán tự động sẽ được thực hiện cho các doanh nghiệp đủ điều kiện và doanh nghiệp tư nhân trên toàn tiểu bang.

Nó sẽ áp dụng cho tối đa 90.000 doanh nghiệp đã nhận – hoặc được thiết lập để nhận – các khoản thanh toán thông qua Quỹ Licensed Hospitality Venue Fund và Chương trình Hỗ trợ Chi phí Kinh doanh (Business Costs Assistance Program), được thành lập trong thời kỳ phong tỏa vào tháng 5 đến tháng 6 của tiểu bang.

Các khoản thanh toán sẽ được thực hiện lần lượt là 3.000 đô la và 2.000 đô la, với các sự kiện bị ảnh hưởng vào cuối tuần này cũng đủ điều kiện để đăng ký.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

x Đóng
Website thi thử ôn tập - bài test BẰNG TIẾNG VIỆT để trở thành công dân Úc
x Đóng
Website thi thử ôn tập - bài test BẰNG TIẾNG VIỆT để trở thành công dân Úc