Victoria cảnh báo sẽ từ chối đơn xin 888A tham gia xuất khẩu song song

Rate this post

Xuất khẩu song song được hiểu đơn giản là xuất khẩu sản phẩm mà không được cấp phép của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu trí tuệ.

Chính phủ Victoria đã thông báo rằng sẽ không hỗ trợ xuất khẩu song song và sẽ từ chối các đơn xin đề cử của tiểu bang nếu những đơn xin 888A tham gia xuất khẩu song song.

Tất cả những đương đơn đang giữ Visa Kinh Doanh Sáng Tạo diện 188 làm công việc xuất khẩu phải cung cấp giấy phép bằng văn bản của (các) chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc thương hiệu đối với các mặt hàng xuất khẩu tại Úc.

Nếu quý vị đã xuất khẩu hàng hóa được đăng ký nhãn hiệu của Úc trong 2 năm trước khi nộp đơn xin đề cử diện 888, quý vị phải cung cấp chứng từ được cấp phép của (các) chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu.

Chứng từ bao gồm:

  • Giấy chứng nhận hoặc thỏa thuận chính thức từ chủ sở hữu nhãn hiệu cấp phép cho hoạt động xuất khẩu, hoặc
  • Sự ủy quyền từ chủ sở hữu nhãn hiệu cho nhà cung cấp / nhà phân phối đối với hoạt động xuất khẩu, hoặc
  • Thư từ (ví dụ: biên bản cuộc họp, email) cho thấy chủ sở hữu nhãn hiệu hiểu được ý định xuất khẩu của người định cư kinh doanh hoặc
  • Các thỏa thuận hợp tác hoặc hợp đồng giữa chủ sở hữu nhãn hiệu và người định cư kinh doanh

Ví dụ về xuất khẩu song song

Tình huống: Một người định cư kinh doanh ở Victoria mua rượu từ một nhà cung cấp hoặc nhà bán rượu. Các thương hiệu được mua đã có và thuộc các kệnh xuất khẩu chính thức vào 1 số quốc gia liên đới.

Người định cư kinh doanh chỉ có biên nhận mua hàng và không có bằng chứng bổ sung nào cho thấy chủ sở hữu nhãn hiệu biết hoặc đồng ý với người định cư kinh doanh về xuất khẩu rượu.

Đây là một ví dụ về ‘xuất khẩu song song’ và không được phép trong Chương trình Định cư Kinh doanh và Có tay nghề của Chính phủ Victoria.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

x Đóng
Website thi thử ôn tập - bài test BẰNG TIẾNG VIỆT để trở thành công dân Úc
x Đóng
Website thi thử ôn tập - bài test BẰNG TIẾNG VIỆT để trở thành công dân Úc