JADE được thành lập bởi Mỹ Linh và Michael Cradock nhằm phục vụ các nhu cầu thiết yếu của những nhà Kinh Doanh và Đầu Tư di cư từ Đông Nam Á.

 

Mỹ Linh và Michael – Là hai nhà đồng sáng lập và là Giám đốc Điều Hành Hoạt Động của JADE. Tuy nhiên, với những văn hóa bên trong JADE chắc chắn sẽ là một sự phản chiếu về phương pháp chăm sóc các khách hàng một cách tận tình của My Linh đối với mọi người.

 

Mỹ Linh là nhà lãnh đạo của JADE, theo một ý nghĩa chân thực nhất về việc trở thành một Nhà Lãnh Đạo là như thế nào.

 

Bất cứ ai gặp Mỹ Linh và Michael sẽ khám phá ra hai điều. Thứ nhất, Mỹ Linh là người sẵn sàng giúp đỡ và luôn tư vấn cho khách hàng hết mình. Thứ hai, Michael giải quyết các trường hợp khó khăn và làm việc với tốc độ nhanh. Nhân viên và chuyên gia tư vấn của JADE là những người trung thực, chăm chỉ và tốt bụng.

 

Chúng tôi – Giám đốc và tất cả nhân viên của JADE mời bạn nói chuyện với chúng tôi và nếu như đó là số phận để chúng ta được làm việc cùng nhau, chúng tôi mong muốn giúp đỡ bạn và gia đình bạn.

Your customer doesn’t care how much you know, until they
know how much you care.

Damon Richards

ĐỘI NGŨ CỦA CHÚNG TÔI

Michael Cradock

 

Nhà Sáng lập và Giám Đốc

Nhà Tư Vấn Định Cư và Đầu Tư

Kế Toán Viên Giám Định

MARN 1799333

Mỹ Linh Phạm

Đồng Sáng lập

Cựu Lãnh Đạo SIV (Thị thực 188C) Chương trình cho Chính phủ tiểu bang Victoria

Tư Vấn Bất Động Sản