Tin vui cho người đang giữ visa 188B

Rate this post

• Bạn có phải là người đang giữ thị thực 188B?
• Thị thực của bạn có được cấp trước ngày 1 tháng 7 năm 2019 không?
• Bạn đã sống ở Úc được 2 năm?
• Bạn đã giữ khoản đầu tư chỉ định 1,5 triệu đô la vào trái phiếu chính phủ Úc hơn 2 năm chưa?

Nếu bạn trả lời ‘có’ cho tất cả các câu hỏi trên, chúc mừng bạn có thể nộp đơn xin thị thực thường trú 888B sớm và nhận lại 1,5 triệu đô la (với điều kiện bạn cũng đáp ứng các yêu cầu đề cử của Tiểu bang).

Vào ngày 18 tháng 9 năm 2020, Chính phủ Úc đã công bố những thay đổi đối với đạo luật 888, cung cấp các “Điều khoản nhượng bộ COVID-19” (COVID-19 Concessions) cho đối tượng là những người có thị thực 188A và 188B chịu ảnh hưởng bởi đại dịch.

Chính phủ Úc đã đưa ra khái niệm về Thời kỳ COVID-19 Concessions, tức là thời kỳ mà người có thị thực 188A và 188B có thể nộp đơn xin các “khoản nhượng bộ”.

– Thời gian bắt đầu của Thời kỳ COVID-19 Concessions là ngày 1 tháng 2 năm 2020.
– Sự kết thúc của Thời kỳ COVID-19 Concessions sẽ được Bộ Nội vụ thông báo trên trang website của họ.
– Hiện tại, Giai đoạn COVID-19 Concessions đang MỞ.

Người có thị thực 188B có thể nộp đơn xin thị thực 888B sớm hơn 4 năm VÀ nhận lại Khoản đầu tư được chỉ định trị giá 1,5 triệu đô la NẾU đáp ứng tất cả các điều kiện sau:
1. Bạn được cấp visa 188B trước ngày 1 tháng 7 năm 2019
2. Bạn đã sống ở Úc 2 năm trong 4 năm qua
3. Bạn đã sống ở Úc ít nhất 2 năm trước khi bạn rút tiền lần đầu tiên từ khoản đầu tư được chỉ định của mình
4. Bạn đã nhận được Đề cử của Tiểu bang cho thị thực 888B
5. Bạn đã rút khoản đầu tư được chỉ định của mình trong Giai đoạn COVID-19 Concessions
6. Bạn chưa rút bất kỳ khoản đầu tư được chỉ định nào của mình ngoài Thời hạn COVID-19 Concessions

Nói rõ hơn, bạn chỉ được phép nộp đơn xin thị thực 888B trong hai (2) trường hợp:
1. Tình huống 1: Bạn đã sống 2 năm trong 4 năm qua ở Úc và giữ Khoản đầu tư được chỉ định trong 4 năm; HOẶC LÀ
2. Tình huống 2: Bạn đã sống 2 năm ở Úc, giữ Khoản đầu tư chỉ định hơn 2 năm và đã rút Khoản đầu tư chỉ định TRONG Thời gian COVID-19 Concessions

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG: Chính phủ Úc có thể kết thúc Thời kỳ COVID-19 Concessions bất cứ lúc nào họ muốn mà không cần thông báo. Nếu bạn đang muốn nộp hồ sơ xin 888B theo Tình huống 2 thì bạn phải nhanh chóng hành động trước khi Giai đoạn COVID-19 Concessions kết thúc.

Chuyên gia tư vấn Nhập cư của JADE có thể hỗ trợ bạn với tất cả các yêu cầu về đơn xin thị thực 888B của bạn.

Bạn có thể thay đổi đại lý di trú rất dễ dàng. Chúng tôi không cần bất kỳ thông tin nào về hồ sơ 188B mà đại lý di trú trước đây của bạn đã làm. JADE CHỈ CẦN TỜ CẤP VISA 188B CỦA BẠN, chúng tôi có thể giúp bạn đàm phán với Chính quyền Tiểu bang và với Bộ ngân quỹ /tài chính.

Thông tin dưới đây cho thấy một trong những khách hàng đầu tiên của JADE có visa188B-888B đã thành công trong việc xin phép rút tiền sớm. Khách hàng này cũng đã được tiểu bang để cử một năm trước khi visa hết hạn. Vị khách này đã sống ở Úc đủ 2 năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

x Đóng
Website thi thử ôn tập - bài test BẰNG TIẾNG VIỆT để trở thành công dân Úc
x Đóng
Website thi thử ôn tập - bài test BẰNG TIẾNG VIỆT để trở thành công dân Úc