Công dân Úc và thường trú nhân dưới 50 tuổi có thể tiêm chủng COVID-19 trước khi đi du lịch nước ngoài

Rate this post

Hiện đang có chích ngừa COVID-19 cho những người đi nước ngoài thuộc diện thiết yếu. Công dân và thường trú nhân Úc dưới 50 tuổi được chấp thuận miễn trừ lệnh hạn chế ra nước ngoài thuộc diện hội đủ điều kiện hiện nay có thể chích ngừa vắc xin COVID-19. 

Công dân Úc và thường trú nhân dưới 50 tuổi hội đủ điều kiện và đã được chấp thuận miễn trừ lệnh hạn chế ra nước ngoài hiện có thể được tiêm vắc-xin COVID-19. Chính phủ Úc đặc biệt khuyến cáo rằng người dân Úc nên tiêm phòng trước khi đi ra nước ngoài.

Để hội đủ điều kiện, các quyết định miễn trừ lệnh hạn chế đi lại phải được cấp vào hoặc sau ngày 20 tháng 5 năm 2021 với một trong các lý do sau: 

  • việc đi lại của quý vị là để ứng phó với dịch COVID-19, bao gồm việc cung cấp cứu trợ 
  • việc đi lại của quý vị là để phục vụ cho doanh nghiệp hay chủ doanh nghiệp của quý vị 
  • quý vị đi lại để nhận được điều trị y tế khẩn cấp mà ở Úc không có 
  • quý vị đi lại vì lý do trắc ẩn hoặc khẩn cấp 
  • quý vị đi lại vì công chuyện cá nhân khẩn cấp hoặc không thể tránh được 
  • việc đi lại của quý vị là vì lợi ích quốc gia.

Nếu quý vị được chấp thuận miễn trừ lệnh hạn chế đi lại vì những lý do hội đủ điều kiện trước ngày 20 tháng 5 năm 2021, và chưa rời khỏi Úc, quý vị có thể nộp yêu cầu xin miễn trừ lệnh hạn chế đi lại mới. Tải lên tất cả những tài liệu liên quan và nói rõ quý vị muốn được hội đủ điều kiện để được chích ngừa trước khi đi. 

Quý vị sẽ không hội đủ điều kiện để được chích ngừa vắc-xin COVID-19 nếu được chấp thuận miễn trừ lệnh hạn chế ra ngoài nước vì ‘những lý do khẩn cấp cho ít nhất 3 tháng’. 

Những người có thị thực tạm thời dưới 50 tuổi hiện đang ở Úc, nếu có ý định rời khỏi Úc và đã được chấp thuận để trở về Úc, hội đủ điều kiện để được tiêm chủng COVID-19.

Để hội đủ điều kiện, quyết định miễn trừ lệnh hạn chế vào Úc phải được cấp vào hoặc sau ngày 8 tháng 6 năm 2021. Nếu quý vị được chấp thuận miễn trừ lệnh hạn chế vào Úc để trở về Úc trước ngày 8 tháng 6 năm 2021, và chưa rời khỏi Úc, quý vị có thể nộp yêu cầu xin miễn trừ lệnh hạn chế đi lại mới. Tải lên tất cả những tài liệu liên quan và nói rõ quý vị muốn được hội đủ điều kiện để được chích ngừa trước khi đi. 

Để biết thêm thông tin về cách đặt lịch hẹn chích ngừa, vui lòng truy cập https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/?lang=en

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

x Đóng
Website thi thử ôn tập - bài test BẰNG TIẾNG VIỆT để trở thành công dân Úc
x Đóng
Website thi thử ôn tập - bài test BẰNG TIẾNG VIỆT để trở thành công dân Úc