Một hình thức định cư phổ biến của Úc theo Chương trình Đầu tư. Rủi ro thấp với đầu tư thụ động vào Trái phiếu Chính phủ an toàn và ổn định.

YÊU CẦU

Bạn có câu hỏi?
Nhận miễn phí bản đánh giá khả năng trong trường hợp của bạn

Điền vào mẫu đơn và một trong những chuyên gia của chúng tôi sẽ liên lạc lại với bạn để tư vấn cho trường hợp của bạn.

  CÁC DỊCH VỤ CỦA JADE

  CÁC HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ BỔ SUNG

  Đọc thêm

  XÂY DỰNG
  BẤT ĐỘNG SẢN VỮNG MẠNH

  Đọc thêm

  MUA BÁN DOANH NGHIỆP

  Đọc thêm

  THIẾT LẬP ĐỐI TÁC KINH DOANH

  Đọc thêm

  TĂNG TRƯỞNG TÀI CHÍNH

  Đọc thêm

  100% mua bán doanh nghiệp

  Đọc thêm

  NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ THỊ THỰC 188B đến THỊ THỰC 888B THƯỜNG TRÚ

  Tỷ lệ thành công của JADE là gì?

  JADE được dẫn dắt bởi bà Phạm Mỹ Linh và ông Michael Cradock. Bà Phạm Mỹ Linh là Trưởng ban Thị thực Thành công đầu tiên của Chính phủ bang Victoria từ năm 2014-2016. Michael là một Cố vấn Pháp lý Nhập cư và là Cựu Tư vấn Kiểm Toán KPMG. JADE có được một nhóm các cố vấn pháp lý nhập cư có kinh nghiệm và JADE có tỷ lệ thành công 100% cho việc cấp các loại Thị thực Kinh Doanh và Đầu Tư Úc

  Làm cách nào để chứng minh nguồn tiền 2.500.000 AUD?

  Mỗi trong số bốn (4) thị thực kinh doanh và nhà đầu tư chính đến Úc yêu cầu người xin thị thực phải thể hiện (1) họ kiếm được tiền ở nước họ thông qua các phương pháp hợp pháp; và (2) giá trị ròng của doanh nghiệp và tài sản cá nhân của người nộp đơn hoặc vợ / chồng hoặc của cả hai phải ít nhất – (trong trường hợp của thị thực 188B) là 2.500.000 đô la Úc và 2.500.000 đô la Úc – có sẵn để có thể chuyển sang Úc.   JADE có một đội ngũ nhân viên pháp lý, thuế , kế toán và nhà thầu để giúp hiểu được cách bạn kiếm tiền trong tài sản, kinh doanh và thông qua các nguồn khác. Khách hàng chọn chúng tôi vì chúng tôi có cách tiếp cận toàn diện Khi chứng minh Nguồn vốn tối đa. Điều này giúp cho những cơ hội đầu tư trong tương lai, để đầu tư số vốn lớn hơn ở Úc, với quyền đầu tư hoàn toàn hợp pháp.

  Khi nào tôi cần chuyển 2.500.000 AUD sang Úc?

  Vào cuối quá trình xử lý thị thực, bạn sẽ nhận được yêu cầu từ Bộ Nội vụ về bằng chứng bạn đã thực hiện Khoản đầu tư đáng kể 2,5 triệu đô la Úc. Bạn sẽ có một khoảng thời gian ngắn để thực hiện chuyển khoản đó. Đối với các quốc gia bị hạn chế vốn ra nước ngoài, khoảng thời gian ngắn này có thể trở thành một vấn đề. Vì vậy, hãy trao đổi với các chuyên gia của JADE để lên kế hoạch cẩn thận trước cho đợt chuyển nhượng này.

  Lý do phổ biến nhất cho việc Thị thực bị từ chối là gì?

  Lý do phổ biến nhất mà thị thực bị từ chối là việc một Trường hợp có sự trình bày kém về nguồn tiền một cách hợp pháp và có sẵn để chuyển đến Úc. Các cán bộ của Bộ Nội Vụ đánh giá các Đơn xin Thị Thực có quyền truy cập vào các nguồn lực và các chuyên gia tư vấn, các chuyên gia mà có thể tư vấn cho họ về nhiều điều liên quan đến luật kinh doanh và đầu tư. Việc lập nên một trường hợp rõ ràng bằng văn bản thể hiện việc bạn kiếm tiền hợp pháp như thế nào là một kỹ năng. May mắn thay, JADE có đội ngũ phù hợp với năng lực chuyên nghiệp để giúp đỡ ngay cả trong những trường hợp phức tạp nhất.

  Những lợi ích bổ sung nào mà khách hàng của JADE nhận được?

  JADE cung cấp cho khách hàng một KẾ HOẠCH ĐỊNH CƯ HOÀN CHỈNH . Việc cóđược thường trú tại Úc chỉ là một trong những lợi ích. Khách hàng của chúng tôi nhận được sự quan tâm cá nhân từ những người sáng lập JADE, để hiểu cơ hội duy nhất mà mỗi khách hàng phải xây dựng dựa trên sự giàu có của họ và tận dụng lợi ích của việc có having a leg ở cả Việt Nam và Úc.

  Yêu cầu tôi phải ở lại Úc đối với Thị thực 188B là bao lâu?

  Người nộp đơn xin thị thực 888B phải sống ở Úc ít nhất 2 trong số 3 năm ngay trước khi bạn nộp đơn xin thị thực 888B. Người chồng hoặc người vợ có thể là người nộp đơn xin thị thực 888B. Tuy nhiên, Tiểu bang phải cung cấp Đề cử Tiểu bang và họ có thể nhấn mạnh rằng bạn được yêu cầu giữ khoản Đầu tư Đáng kể Tuân thủ trong 5 năm, theo cam kết của bạn với Bộ Nội vụ khi bạn được cấp thị thực 188B.

  JADE có thể giúp các nhà đầu tư kiếm thu nhập thụ động như thế nào ở Úc?

  Michael Cradock là đại diện được ủy quyền của một trong những quỹ lớn nhất của Úc. Các nhà đầu tư vào quỹ này được hưởng thu nhập thụ động ở mức 4-8%, tùy thuộc vào sản phẩm. Vui lòng trao đổi với JADE về việc mở tài khoản đầu tư để tận hưởng thu nhập thụ động, với các khoản đầu tư được bảo đảm bằng tài sản.

  Một sự hợp tác điển hình với JADE là khoảng bao lâu?

  JADE quan tâm đến việc cung cấp một KẾ HOẠCH ĐỊNH CƯ HOÀN CHỈNH cho khách hàng của mình. Công việc tư vấn pháp lý nhập cư ban đầu sẽ kéo dài 3 tháng với các hoạt động tập trung cao độ, và sau đó 6-9 tháng theo dõi để có thị thực được Chính phủ Úc chấp thuận. Tuy nhiên, nhiều khách hàng của JADE đã quan tâm đến việc kinh doanh giữa quốc gia của họ và nước Úc bất kể kết quả của thị thực. Lợi ích của Khách hàng của JADE là từ sự hiểu biết toàn diện của chúng tôi về việc kinh doanh và đầu tư tại Úc. Chúng tôi tìm kiếm các mối quan hệ lâu dài với khách hàng của mình và đảm nhận các trường hợp chúng tôi có thể thêm vào các giá trị cho KẾ HOẠCH ĐỊNH CƯ HOÀN CHỈNH.