Thị thực Bắc cầu và các dịch vụ hỗ trợ đến từ Bộ Nội Vụ Úc

Rate this post

Bạn là người đang nắm giữ thị thực Bắc cầu A, B hoặc C

Nếu bạn hiện đang giữ một trong những loại visa bắc cầu này trong tay, chứng tỏ bạn sẽ được cho phép ở lại Úc trong thời gian xét duyệt đơn xin thị thực hiện tại hoặc đang trong quá trình xét duyệt đơn xin tái xét của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn không phải chờ có quyết định hay tái xét về di trú bạn không thể rời khỏi nước Úc, bạn nên nộp đơn xin thị thực mới để bảo đảm cho mình tuân thủ pháp luật một cách hợp lệ.

Nếu bạn đang nắm giữ Visa Bắc cầu A hoặc C và bạn rời khỏi Úc, visa của bạn sẽ hết hiệu lực. Giả sử muốn quay lại Úc sau này, bạn sẽ cần nộp đơn xin thị thực khác để cho phép bạn quay trở lại. Những người có visa Bắc cầu A có thể cân nhắc nộp đơn xin visa Bắc cầu B trước khi rời khỏi Úc.

 • Đơn xin visa bắc cầu B vẫn tiếp tục được xét duyệt. Tuy nhiên, những người có visa này sẽ không được vào nước Úc cho đến khi bãi bỏ lệnh hạn chế đi lại, trừ trường hợp được miễn trừ.

Lưu ý: Bạn tự động được miễn trừ các hạn chế đi lại và có thể nhập cảnh vào Úc (mà không cần xin miễn trừ cá nhân) nếu bạn:

 • Là công dân Úc
 • Là thường trú nhân Úc
 • Là thành viên trong gia đình của một công dân hoặc thường trú nhân Úc *
 • Là công dân New Zealand thường cư trú tại Úc và các thành viên trong gia đình của họ
 • Là người đã ở New Zealand từ 14 ngày trở lên ngay trước khi đến Úc bằng đường hàng không
 • Là nhà ngoại giao được công nhận đến Úc, bao gồm các thành viên trong gia đình của họ (mỗi thành viên phải có visa 995 hợp lệ)
 • Là người quá cảnh Úc trong 72 giờ hoặc ít hơn
 • Là phi hành đoàn hàng không, phi hành đoàn hàng hải bao gồm cả phi công hàng hải
 • Là người được tuyển dụng dưới hình thức Chương trình Công nhân Thời vụ được Chính phủ phê duyệt hoặc Chương trình Lao động Thái Bình Dương
 • Là người có visa Đầu tư và Đổi mới Kinh doanh (diện thị thực 188).

Bạn là người đang nắm giữ thị thực Bắc cầu E

Visa Bắc cầu E sẽ cho phép bạn ở lại Úc trong khi bạn:

 • thu xếp để rời khỏi Úc
 • chờ quyết định về di trú.

Nếu bạn trở thành người bất hợp pháp và không thể nộp đơn xin visa khác, việc nộp đơn xin visa Bắc cầu E càng sớm càng tốt sẽ giúp bạn trở nên hợp pháp ở Úc để có thể tiến hành thu xếp rời khỏi đây sớm nhất khi có thể.

Nếu bạn có visa Bắc cầu E nhưng không thể rời khỏi Úc trước khi visa đó hết hạn, bạn sẽ cần phải nộp đơn xin visa Bắc cầu E khác để tiếp tục được hợp pháp.

 • Bạn có thể nộp đơn trực tuyến thông qua tài khoản ImmiAccount
 • Nếu không thể đăng nhập được ImmiAccount, bạn có thể email hoặc gửi mẫu đơn giấy (Mẫu 1008 – Đơn xin thị thực Bắc cầu E – loại 050)

Đối với những người rời khỏi Úc với tư cách không phải là công dân Úc hoặc người có thị thực Bắc cầu D, E hay F, đã ở Úc bất hợp pháp, bạn có thể không được quay lại Úc trong một thời gian và có thể ảnh hưởng đến đơn xin thị thực sau này.

Miễn lệnh cấm tái nhập cảnh (thời gian loại trừ)

Đối với những đơn xin thị thực tạm trú

Bộ Nội Vụ sẽ không xóa bỏ lệnh cấm tái nhập cảnh, nhưng bạn có thể thương lượng với họ tạm gác lệnh này sang một bên nếu bạn xin visa tạm thời mới.

Bạn sẽ cần phải viết thư gửi đến Bộ Nội Vụ để giải thích lý do tại sao lệnh cấm nên được gác lại một bên. Theo đó. bạn phải chứng minh rằng có những hoàn cảnh thương tâm hoặc thuyết phục để bỏ lệnh cấm tái nhập cảnh và cấp thị thực cho bạn và gửi văn bản giải thích này khi bạn nộp đơn xin thị thực.

Bạn vẫn phải đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe và lý lịch cá nhân của mình.

Đối với những đơn xin thị thực thường trú

Bạn vẫn có thể nộp đơn xin visa thường trú nếu bạn đã bị cấm tái nhập cảnh vào Úc. Lịch sử nhập cư của bạn sẽ được xem xét khi có quyết định về đơn xin thị thực của bạn.

Làm việc theo thị thực Bắc cầu

Bạn có thể được phép làm việc ở Úc tùy thuộc các điều kiện thị thực Bắc cầu của mình. Bạn có thể kiểm tra bằng cách:

 • sử dụng dịch vụ VEVO, hoặc
 • tiếp cận các điều kiện visa của bạn thông qua tài khoản trên ImmiAccount.

Nếu thị thực Bắc cầu của bạn không cho phép bạn làm việc, hoặc có hạn chế về việc làm, bạn có thể nộp đơn xin visa Bắc cầu khác để cho phép làm việc. Chỉ có thể làm như vậy trong một số hoàn cảnh và thông thường sẽ phải chứng minh bạn gặp khó khăn về tài chính.

Nếu bạn không đáp ứng các yêu cầu về việc làm, và bạn vẫn hội đủ điều kiện để xin visa Bắc cầu, Bộ Nội Vụ sẽ cấp cho bạn visa Bắc cầu mới có các điều kiện giống như các điều kiện trong visa cũ bạn đang giữ.

 Những thị thực Bắc cầu sắp hết hạn

Những người đang nắm giữ visa tạm trú không thể chu cấp cho bản thân trong sáu tháng tới được khuyến khích mạnh mẽ nên quay về nước và tiến hành thu xếp càng nhanh càng tốt.

Nếu không thể rời khỏi Úc, bạn sẽ cần duy trì thị thực hợp lệ. Bạn sẽ phải rời khỏi Úc khi lệnh hạn chế đi lại được bãi bỏ.

Nếu đang ở ngoài Úc và không thể vào Úc trước khi thị thực của bạn hết hạn, bạn sẽ cần phải nộp đơn xin và được cấp visa mới nếu muốn đến Úc.

Không thể gia hạn thời hạn hợp lệ của thị thực. Cũng không thể nộp đơn hợp lệ để xin visa Bắc cầu B (BVB) trong khi bạn đang ở ngoài Úc hoặc được cấp BVB trong khi đang ở ngoài nước Úc.

 Các dịch vụ hỗ trợ

Nếu bạn không thể giải quyết tình trạng visa của mình, dịch vụ Giải quyết Tình trạng của Bộ Nội vụ (SRS) có thể giúp đỡ.

Xem thêm thông tin có sẵn ở đây:

https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/status-resolution-service/status-resolution-support-services

Nhân viên SRS có thể giải thích các lựa chọn visa của bạn và cho bạn biết các quyết định bạn đưa ra bây giờ có thể ảnh hưởng như thế nào đến các lựa chọn của bạn sau này. Họ cũng có thể giúp bạn lập kế hoạch khởi hành từ Úc và giới thiệu cho bạn các dịch vụ khác nếu cần.

Trong những trường hợp ngoại lệ, Dịch vụ Giải quyết Tình trạng của Bộ có thể giúp những cá nhân đủ điều kiện muốn rời khỏi Úc. Bộ ký hợp đồng với Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) và Serco (Homeward) làm nhà cung cấp dịch vụ để tạo điều kiện cho chương trình hỗ trợ trở lại của mình.

Giúp đỡ hồi hương có thể trợ giúp những người hội đủ điều kiện một lĩnh vực hoặc kết hợp nhiều lĩnh vực, bao gồm:

 • tư vấn độc lập về việc hồi hương
 • vé máy bay
 • giúp xin giấy thông hành
 • giúp đón tiếp ở đất nước trở về
 • giúp đỡ đi đến đích cuối cùng.

Để được coi là hội đủ điều kiện nhận giúp đỡ hồi hương, bạn cần phải:

 • không là công dân
 • không có thị thực cho phép vào lại Úc
 • tự nguyện quyết định về quê hương hoặc đất nước nơi quý vị có quyền vào và ở lại
 • chứng minh quý vị không thể tự trả tiền để hồi hương.

Các Dịch vụ Hỗ trợ Giải quyết Tình trạng Thị thực (SRSS) hỗ trợ cho những người không phải là công dân hiện đang tạm trú trong cộng đồng Úc trong khi chờ quyết định tình trạng di trú của họ. Chương trình SRSS cung cấp hỗ trợ ngắn hạn, phù hợp cho nhu cầu cá nhân của những người không thể chu cấp cho bản thân trong khi Bộ Nội vụ đang giải quyết tình trạng di trú của mình. Đó không phải là quyền lợi an sinh lâu dài.

Các cá nhân có visa Bắc cầu được phép đi làm, và có khả năng làm việc, phải tự chu cấp cho bản thân trong khi chờ giải quyết tình trạng di trú của mình.

Trong thời kỳ COVID-19, đơn xin hỗ trợ của SRS sẽ được đánh giá dựa trên từng trường hợp cụ thể.

Nguồn : Bộ Nội Vụ

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

x Đóng
Website thi thử ôn tập - bài test BẰNG TIẾNG VIỆT để trở thành công dân Úc
x Đóng
Website thi thử ôn tập - bài test BẰNG TIẾNG VIỆT để trở thành công dân Úc