Tìm kiếm trước khi bạn Bắt đầu Hành động – những Chiến Lược của bạn đằng sau việc Mua Lại là gì?

Rate this post

Thách thức của sự tăng trưởng bằng cách mua lại là nhiều vụ mua lại thất bại.

Hiện tượng này được thấy rõ nhất ở một số vụ sáp nhập tầm cỡ thất bại giữa các công ty giao dịch công khai lớn. Tương tự, các doanh nghiệp vừa và nhỏ hợp nhất hoặc mua lại các công ty khác dựa trên những ý tưởng viển vông về sự “Hiệp lực” mà không có một phân tích nghiêm ngặt về giá trị kinh doanh thực sự dự kiến ​​sẽ được tạo ra bởi việc mua lại.

Trong lĩnh vực của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, lý do chiến lược mạnh mẽ

phải củng cố quyết định để thực hiện một vụ mua lại.

GIAI ĐOẠN MỘT HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH CHIẾN LƯỢC

Trước khi xem xét việc mua lại, thường có lợi cho một nhóm điều hành để thu thập cho một chiến lược rút lui hoặc phiên kế hoạch. Đây là một cơ hội tuyệt vời để làm rõ các mục tiêu kinh doanh của công ty và đảm bảo họ có các chiến lược để hiện thực hóa chúng. Kiểu tư duy chiến lược này mang lại cho đội ngũ lãnh đạo cơ hội suy nghĩ về hai bước tiến lên phía trước và xem xét kĩ hơn về cơ sở chiến lược thực sự để thực hiện việc mua lại hay không.

TÌM KIẾM SỰ RÕ RÀNG VÀ ĐỒNG THUẬN

 Quá trình này giúp công ty mua lại xác định lại chiến lược của họ, làm rõ tầm nhìn của công ty, đạt được sự đồng thuận và kế hoạch cho sự thành công thông qua việc mua lại. Đây có thể là một thời gian khá thú vị và bổ ích của tinh thần đồng đội năng động và lập kế hoạch trước. Hãy xem xét những câu hỏi này tại các cuộc họp chiến lược trước khi mua lại công ty:

Bạn hy vọng đạt được điều gì từ việc mua lại?

Là thị phần lớn hơn? chỗ đứng trong một thị trường mới, hoạt động hiệu quả hơn, lợi nhuận lớn hơn hay một trọng tâm hoàn toàn mới cho công ty? Bạn muốn có bao nhiêu nhân viên làm việc cho công ty do kết quả của việc mua lại này? “Thành công” sẽ như thế nào cho việc Mua lại này? Làm thế nào để nhóm lãnh đạo biết liệu kết quả mong muốn đã đạt được?

Tại sao bạn muốn những thứ này?

Trả lời và nhận được thỏa thuận về mục đích cho chiến lược mua lại có thể giúp bạn nhận ra rằng việc mua lại chỉ là một lựa chọn để đạt được kết quả mong muốn của bạn.

Bạn muốn điều gì không xảy ra?

Đặt mục tiêu cũng giống như một bài tập trong việc nhận ra những gì bạn muốn cũng như nhận ra những gì bạn không muốn. Những khía cạnh cụ thể nào không nên có mặt để mua lại thành công?

Các lựa chọn thay thế là gì?

Có thể có các mục tiêu mua lại tiềm năng khác, hoặc thậm chí các con đường khác để đạt được mục tiêu của bạn. Sau đó, một lần nữa, bạn có thể nhận ra rằng sự sống còn của công ty xoay quanh việc mua lại này. Dù bằng cách nào, bạn cần phải biết.

Những sự kỳ vọng là gì?

Đảm bảo rằng tất cả các thành viên của nhóm điều hành có hiểu biết chung về các mục tiêu và kết quả mong đợi của việc mua lại. Đặc biệt là trong các doanh nghiệp thuộc sở hữu gia đình, thường có thể có xung đột hoặc hiểu lầm giữa các giám đốc điều hành có mức độ chấp nhận rủi ro khác nhau, hoặc các ưu tiên khác nhau cho định hướng chiến lược của công ty. Làm việc để đạt được sự đồng thuận và đảm bảo rằng công ty đang theo đuổi việc mua lại vì những lý do đúng đắn, theo cách phù hợp với nhu cầu của toàn bộ nhóm ra quyết định điều hành.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

x Đóng
Website thi thử ôn tập - bài test BẰNG TIẾNG VIỆT để trở thành công dân Úc
x Đóng
Website thi thử ôn tập - bài test BẰNG TIẾNG VIỆT để trở thành công dân Úc