Những thay đổi về thị thực từ ngày 1 tháng 7 sẽ ảnh hưởng như thế nào đến những người di cư có tay nghề cao, sinh viên quốc tế và thường trú nhân

Rate this post

Một loạt các thay đổi về chính sách nhập cư và thị thực sẽ được thực hiện trong năm tài chính mới 2021-2022 – điều này sẽ ảnh hưởng đến sinh viên quốc tế, người di cư có tay nghề cao, vợ/chồng/bạn đời của công dân hoặc thường trú nhân Úc, hoặc những người dự định sống và làm việc lâu dài tại Úc.

Dưới đây là tổng quan về chính sách nhập cư và những thay đổi về thị thực sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2021-2022:

Các cấp kế hoạch của Chương trình Di cư:

Chính phủ Morrison đã giữ nguyên mức tối đa kế hoạch cho giai đoạn 2021-2022 là 160.000 suất, bao gồm 79,600 suất dành cho diện thị thực có kỹ năng và 77.300 suất dành cho diện thị thực gia đình.

Ưu tiên cho các thị thực diện chủ lao động bảo trợ (employer sponsored) tài năng toàn cầu (global talent) và kinh doanh (business):

Trong năm 2021-22, Diện thị thực có kỹ năng của Chương trình Di trú sẽ tiếp tục tập trung vào các loại thị thực sẽ giúp nền kinh tế Úc phục hồi từ COVID-19, trong đó ưu tiên cho các nhóm thị thực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và đầu tư vào Úc.

Ba danh mục ưu tiên trong Dòng kỹ năng cho giai đoạn 2021-22 là:

 • Chương trình Đầu tư và Kinh Doanh Sáng Tạo (13.500 suất)
 • Chương trình Thị thực Tài năng Toàn cầu (15.000 suất)
 • Chương trình chủ lao động bảo trợ (22.000 suất)

Các loại thị thực này cung cấp nguồn đầu tư, tài năng và kỹ năng quan trọng cho Úc, và hỗ trợ phục hồi kinh tế của Úc.

Những thay đổi đối với Danh sách Tay Nghề Định Cư Ưu Tiên (PMSOL):

Do biên giới quốc tế của Úc vẫn bị đóng cửa, chính phủ liên bang đã thông báo rằng họ sẽ  xử lý nhanh các đơn xin thị thực cho nhiều nghề hơn trong Danh sách tay nghề định cư ưu tiên (PMSOL) để hỗ trợ phục hồi kinh tế sau COVID của đất nước.

Một phần của quy trình này, các đơn xin thị thực và đề cử do chủ lao động tài trợ theo nghề nghiệp trên PMSOL sẽ được ưu tiên trong quá trình xử lý. Điều này sẽ áp dụng cho các đơn xin thị thực hiện có và trong tương lai. Các đề cử và đơn xin thị thực đủ điều kiện sẽ được đánh giá trước các đơn khác.

Tiết lộ danh sách ngành nghề mới vào ngày 22 tháng 6, Bộ trưởng Nhập cư Alex Hawke cho biết chính phủ đã tham khảo ý kiến ​​của các nhà tuyển dụng, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và các cơ quan trong ngành để quyết định những thay đổi.

Tập trung vào các ứng viên trong nước:

Trong khi bộ có kế hoạch ưu tiên các nhóm thị thực kinh tế, biên giới có khả năng vẫn đóng cửa cho đến ít nhất là đầu năm 2022, ưu tiên hàng đầu sẽ được dành cho những người hiện đang ở trong nước Úc.

Người nhập cư diện kinh doanh: tăng yêu cầu tài chính và giảm yêu cầu lưu trú ở Úc

Vào ngày 17 tháng 12 năm 2020, Chính phủ Úc thông báo rằng họ sẽ loại bỏ con đường Thường trú nhân trực tiếp của thị thực Tài năng Kinh doanh 132. Hiện chỉ còn lại bốn thị thực doanh nghiệp và nhà đầu tư:

 1. Đổi mới kinh doanh
 2. Nhà đầu tư
 3. Nhà đầu tư trọng yếu
 4. Doanh nhân khởi nghiệp

Một phần những thay đổi là các yêu cầu đối với thị thực Kinh doanh sáng tạo – cho phép những người nộp đơn thành công điều hành một doanh nghiệp mới hoặc hiện có ở Úc – giờ đây sẽ được tăng lên và được coi là tỷ lệ thuận với sự gia tăng của cải và sự thịnh vượng kinh tế.

Người nộp đơn xin thị thực Kinh doanh sáng tạo hiện sẽ được yêu cầu có tài sản cá nhân và doanh nghiệp trị giá 1,25 triệu đô la, tăng từ 800.000 đô la và cần có doanh thu kinh doanh hàng năm là 750.000 đô la, tăng từ 500.000 đô la.   Những sự gia tăng này dự kiến ​​sẽ không có bất kỳ tác động nào đến nhu cầu.

Người sở hữu thị thực Đầu tư không còn có thể đầu tư 1,5 triệu đô la vào trái phiếu Chính phủ.

Các quy định mới về thị thực Nhà đầu tư yêu cầu người nộp đơn phải đầu tư 1 khoản đáng kể ít nhất là 2,5 triệu đô la vào các Quỹ đầu tư. Các nhà đầu tư có thể chọn làm việc với các Nhà Quản lý Quỹ đã chứng minh sự thành công, trong việc quản lý vốn cho khách hàng có giá trị ròng cao đầu tư không vì mục đích di cư.

Việc đầu tư 2,5 triệu đô la với một Nhà quản lỹ quỹ có thành tích đã được chứng nhận sẽ thu hút một số người muốn di cư theo diện nhà đầu tư và không muốn phải làm việc, nhưng thay vào đó họ muốn tìm kiếm thu nhập thụ động khoảng 3% mỗi năm cộng với tăng trưởng vốn 5% so với mức trung bình kỳ hạn. Nhận 8% tổng thu nhập và lợi tức vốn vượt xa mức lợi tức dưới 1% mang lại khi đầu tư vào trái phiếu Chính phủ.

Người sở hữu Thị Thực Nhà Đầu Tư Trọng Yếu vẫn được yêu cầu thực hiện một khoản đầu tư đáng kể là 5 triệu đô la.

Các quy tắc mới yêu cầu người sở hữu Thị thực Nhà đầu tư và Thị thực Nhà đầu tư Trọng yếu phải đầu tư như sau:

 • 20% vào quỹ đầu tư mạo hiểm & quỹ đầu tư tư nhân
 • 30% vào quỹ công ty mới nổi
 • 50% trong quỹ đầu tư cân đối

Trước đây, chỉ cần 10% để đầu tư vào quỹ đầu tư mạo hiểm & quỹ đầu tư tư nhân. Yêu cầu mới 20% này có thể không hấp dẫn như mọi người nghĩ ban đầu.

Đối với những người nộp đơn đủ điều kiện cho thị thực Kinh doanh sáng tạo hoặc thị thực Nhà đầu tư, họ sẽ xem xét rủi ro mất vốn. Theo phương án 1 visa Kinh doanh sáng tạo, nhà đầu tư có nhiều rủi ro khi kinh doanh ở nước ngoài lần đầu tiên, các rào cản ngôn ngữ, thị trường cạnh tranh,v.v Trong khi đó, theo phương án 2 của Thị Thực Nhà đầu tư, nhà đầu tư có thể quản lý rủi ro đầu tư vào các công ty tư nhân khi họ chọn một Nhà quản lý quỹ có chứng nhận và kinh nghiệm.

Diện thị thực Doanh Nhân khởi nghiệp thì có quy trình đánh giá khác. Trước đây,Thi thực  Doanh nhân cần đảm bảo nguồn tài trợ 200.000 đô la từ một quỹ Đầu tư mạo hiểm . Yêu cầu đó đã bị loại bỏ. Các  đượng đơn sẽ cần phải gửi kế hoạch kinh doanh khởi nghiệp của mình cho một tổ chức “Trung tâm đổi mới / Vườn ươm” được Chính phủ phê duyệt. Mỗi tiểu bang sẽ có các mức độ ưu tiên khác nhau và có các quy trình khác nhau một chút. Ngắn gọn là các doanh nghiệp tạo ra công ăn việc làm và tạo ra công nghệ mới có thể mang lại lợi ích cho tiểu bang sẽ nhận được ưu đãi.

Có lẽ những thay đổi ít được nói đến là yêu cầu lưu trú của người xin thị thực doanh nghiệp hoặc nhà đầu tư, tức là thời gian họ phải ở lại Úc với thị thực tạm thời (giai đoạn đầu) để tiến tới thị thực thường trú (giai đoạn thứ hai).

Thị thực Đổi mới Kinh doanh hiện chỉ yêu cầu người nộp đơn ở lại Úc 1 năm trong số 3 năm. Trước đây, đây là 1 trong 2 năm. Vì vậy, trong khi có thể mất nhiều thời gian hơn để đợi đơn xin thường trú, yêu cầu lưu trú đã chuyển từ 50% xuống chỉ còn 33%.

Thị thực Nhà đầu tư yêu cầu người nộp đơn phải ở lại Úc 2 năm trong 3 năm gần nhất trước khi nộp đơn xin thường trú. Trong khi trước đây là 2 năm trong 4 năm. Trên thực tế, yêu cầu lưu trú đối với thị thực Nhà đầu tư đã tăng từ 50% lên 67%.

Không có thay đổi nào đối với yêu cầu lưu trú đối với thị thực Nhà đầu tư Trọng yếu – chỉ 40 ngày mỗi năm. Nhưng thời gian lưu trú hiện được yêu cầu là 5 năm, thay vì 4 năm trước khi nộp xin thường trú.

Thị thực Doanh nhân khởi nghiệp yêu cầu người nộp xin thường trú phải ở Úc 2 năm trong 3 năm.

Những thay đổi này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7. Thông tin thêm về các tiêu chí đánh giá thị thực Doanh nhân khởi nghiệp dự kiến ​​sẽ được các tiểu bang công bố trong tháng 7 và tháng 8 năm 2021.

Ưu đãi đối với thị thực gia đình:

Vào tháng 11, Chính phủ Morrison đã công bố những thay đổi tạm thời đối với chương trình thị thực Gia đình để hỗ trợ những người nộp đơn bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Một phần của thỏa thuận tạm thời là một số đương đơn xin thị thực gia đình đã nộp đơn xin thị thực không còn phải ra nước ngoài để nhận thị thực được cấp, điều này cho phép người nộp đơn tiếp tục ở Úc mà  không phải đi ra nước ngoài do các hạn chế biên giới hiện tại.

Ngày 30 tháng 11, Bộ trưởng Tudge cho biết những ưu đãi thị thực tạm thời “theo lẽ thường” này sẽ mang lại lợi ích cho khoảng 4.000 người nộp đơn hiện đang ở Úc, chủ yếu là những người đã nộp đơn xin thị thực đối tác nước ngoài (Nhóm 309/100).

Ông nói: “Điều quan trọng là, điều này sẽ cho phép một công dân nước ngoài là vợ/chồng/bạn đời của công dân Úc được cấp thị thực mà không cần phải rời khỏi đất nước.

Các khoản nhượng bộ tạm thời áp dụng cho các Diện thị thực Gia đình sau:

 • Diện Thị thực kết hôn (Loại visa 309)
 • Diện hôn thê ( Loại visa 300)
 • Diện Thị thực Con cái (Loại visa 101)
 • Diện Thị thực Con nuôi (Loại visa 102)
 • Diện Thị thực Con cái phụ thuộc (Loại visa 445)

Những ưu đãi bắt đầu vào đầu năm 2021 sẽ tiếp tục được duy trì cho đến khi có thông báo mới.

Yêu cầu tiếng Anh mới đối với thị thực Kết hôn:

Trong một nỗ lực nhằm tối đa hóa cơ hội việc làm cho những người di cư mới đến, chính phủ vào tháng 10 năm 2020 đã thông báo rằng những người di cư và người bảo trợ thường trú nhân của họ nộp đơn xin thị thực kết hôn sẽ phải có trình độ tiếng Anh khá hoặc sẽ phải chứng minh rằng họ đã có những nỗ lực để học ngôn ngữ.

Thị thực kết hôn là một quá trình gồm hai giai đoạn – người nộp đơn nhận được thị thực tạm thời trong hai năm sau đó họ đủ điều kiện nộp đơn xin thị thực thường trú.

Người nộp đơn và người bảo trợ của họ sẽ KHÔNG bắt buộc phải chứng minh năng lực tiếng Anh của họ tại thời điểm nộp đơn xin thị thực tạm thời (309/820) nhưng sẽ phải chứng minh tại thời điểm nộp đơn xin thị thực thường trú (100/801)

Yêu cầu áp dụng cho cả người nộp đơn và người bảo lãnh của họ nếu họ là thường trú nhân chứ không phải là công dân Úc sẽ có hiệu lực vào năm 2021-2022.

Sinh viên quốc tế có thể làm việc hơn 40 giờ mỗi tuần trong một số lĩnh

Trong một nỗ lực để giải quyết tình trạng thiếu lao động, chính phủ đã tạm thời loại bỏ giới hạn về giờ làm việc đối với sinh viên quốc tế làm việc trong lĩnh vực khách sạn, ăn uống và du lịch.

Thay đổi này bổ sung cho các khoản phụ cấp tương tự dành cho sinh viên nước ngoài làm việc trong các lĩnh vực quan trọng, bao gồm y tế, chăm sóc người già, chăm sóc người khuyết tật và nông nghiệp.

Phí quốc tịch Úc sẽ tăng từ ngày 1 tháng 7:

Ngày 24/6 vừa qua, Bộ trưởng Di trú Alex Hawke đã thông báo rằng Bộ Nội vụ sẽ cập nhật lệ phí nộp đơn xin quốc tịch để phản ánh chi phí thực hiện chương trình chính xác hơn.

Theo đó lệ phí nộp đơn xin cấp quốc tịch tiêu chuẩn sẽ được tăng từ 285 đô lên 490 đô.

Ngoài ra, ông Hawke còn cho biết “Các khoản phí mới tương xứng với cách tiếp cận toàn diện để xử lý từ đầu đến cuối các đơn xin quốc tịch và phản ánh chi phí lạm phát, chi phí nhân sự và sự phức tạp ngày càng tăng của các đơn đăng ký, vốn mất nhiều thời gian hơn để xử lý”,

Phí Tòa án Kháng cáo Hành chính sẽ tăng từ ngày 1 tháng 7:

Từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, phí đăng ký xem xét hầu hết các quyết định di cư cũng sẽ được tăng lên.

Phí xem xét các quyết định di trú tại Tòa án Kháng cáo Hành chính (AAT) sẽ tăng từ 1.764 đô lên 3.000 đô, tăng gần 70%. Trong trường hợp được giảm 50% phí, khoản  phí giảm phải trả sẽ là 1.500 đô.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

x Đóng
Website thi thử ôn tập - bài test BẰNG TIẾNG VIỆT để trở thành công dân Úc
x Đóng
Website thi thử ôn tập - bài test BẰNG TIẾNG VIỆT để trở thành công dân Úc