Thay đổi quan trọng với Dòng visa Nhà đầu tư 888B tại bang Victoria

Rate this post

Mới đây, bang Victoria đã cập nhật thông tin về thay đổi quan trọng đối với Dòng Nhà đầu tư 888B.

Nếu đương đơn đã được cấp thị thực 188B trước ngày 1 tháng 7 năm 2019 và đáp ứng các yêu cầu về “quy định khoan nhượng” do dịch COVID-19 (COVID-19 concessions), người đó sẽ sớm có thể nộp đơn xin Tiểu bang Victoria đề cử.

Bang Victoria hiện đang cập nhật các mẫu đơn đăng ký trực tuyến để kết hợp thêm các câu hỏi mới về “quy định khoan nhượng” do COVID-19.

Những đương đơn bị ảnh hưởng do COVID-19, sẽ cần phải cung cấp một tuyên bố ngắn trong đơn đăng ký trực tuyến khi nộp hồ sơ, tuyên bố này nêu rõ các “Quy định về khoan nhượng do COVID-19 và cách người này đã đáp ứng yêu cầu về các khoan nhượng này.

Jade đã nộp đơn xin đề cử Tiểu bang Victoria cho những khách hàng đã đáp ứng điều kiện khoan nhượng do COVID-19.

Để tìm hiểu xem bạn có đáp ứng điều kiện khoan nhượng do COVID-19 cũng như yêu cầu Đề cử của Tiểu bang Victoria và cách nộp đơn, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số +61 421522273.

Gói hỗ trợ dành cho doanh nghiệp ở Victoria và Melbourne được nới lỏng giới hạn từ 14/9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

x Đóng
Website thi thử ôn tập - bài test BẰNG TIẾNG VIỆT để trở thành công dân Úc
x Đóng
Website thi thử ôn tập - bài test BẰNG TIẾNG VIỆT để trở thành công dân Úc