Quyền cư trú ở Úc cho trẻ em sinh ra từ cha mẹ là di dân

Rate this post

Trước năm 1986, tất cả trẻ em sinh ra ở Úc đều nghiễm nhiên trở thành công dân Úc. Tuy nhiên, điều này đã thay đổi do ngày càng có nhiều người có thị thực ngắn hạn sống trong cộng đồng.

Ngày nay, khi một đứa trẻ được sinh ra tại Úc với cha hoặc mẹ là công dân Úc hoặc thường trú nhân, đứa trẻ đó sẽ mặc nhiên có quốc tịch Úc (Điều 12 của Đạo luật Quốc tịch Úc 2007). Khi cả cha và mẹ đều có thị thực tạm thời (không phải thị thực dành cho mục đích đặc biệt), Điều 78 của Đạo luật Di trú 1958 quy định rằng tình trạng nhập cư của đứa trẻ sẽ phụ thuộc vào loại thị thực thị thực cha mẹ đang nắm giữ.

Trẻ được sinh ra ở nước ngoài có cha/mẹ là công dân Úc sẽ được thừa hưởng quốc tịch Úc từ cha/ mẹ người Úc. Cha/mẹ người Úc sẽ cần đăng ký khai sinh cho con mình với đại sứ quán Úc tại quốc gia mà chúng sinh ra. Cha/mẹ sẽ cần phải nộp đơn xin thị thực cho đứa trẻ này được phép nhập cảnh vào Úc bất kể cha mẹ chúng là thường trú nhân hoặc công dân Úc.

Sau đây là bảng tóm tắt những nội dung chính:

 

 

Tình trạng công dân

DIễn giải

Trẻ sinh ra trong nước Úc Phụ huynh 1: Công dân Úc

Phụ huynh 2: Công dân Úc

 

Là công dân Úc kể từ ngày sinh Tự động có quốc tịch Úc. Có thể xin hộ chiếu cho trẻ ngay khi trẻ được sinh ra 
Phụ huynh 1: Công dân Úc
Phụ huynh 2: Thường trú nhân
Là công dân Úc kể từ ngày sinh Tự động có quốc tịch Úc. Có thể xin hộ chiếu cho trẻ ngay khi trẻ được sinh ra
Phụ huynh 1: Công dân Úc 

Phụ huynh 2: Người có thị thực tạm thời

 

Là công dân Úc kể từ ngày sinh Tự động có quốc tịch Úc. Có thể xin hộ chiếu cho trẻ ngay khi trẻ được sinh ra
Phụ huynh 1: Thường trú nhân

Phụ huynh 2: Thường trú nhân

 

Là công dân Úc kể từ ngày sinh Tự động nhập quốc tịch Úc. Tuy nhiên, quốc tịch của trẻ không được ghi trong giấy khai sinh, chỉ ghi nơi sinh. Cha mẹ sẽ phải nộp đơn xin giấy chứng nhận quốc tịch riêng để có thể xin hộ chiếu cho đứa con mới sinh của họ. 
Phụ huynh 1: Thường trú nhân

Phụ huynh 2: Tạm trú 

Thường trú nhân Trong trường hợp một bên cha / mẹ đang giữ thị thực tạm thời nhưng người kia có thị thực vĩnh viễn, đứa trẻ sẽ có được ‘loại tốt nhất’ là thị thực thường trú.

 

Phụ huynh 1: Tạm trú

Phụ huynh 2: Tạm trú

 

Thị thực tạm thời của cha mẹ Trong trường hợp cả cha và mẹ đều giữ thị thực tạm thời, Mục 78 của Đạo luật Di trú quy định rằng đứa trẻ sẽ tự động được cấp cùng loại thị thực với cha mẹ. Cha mẹ không cần phải xin thị thực cho trẻ, nhưng họ cần liên hệ với Bộ Di trú để cung cấp thông tin thị thực vào hộ chiếu của trẻ. Khi cha mẹ chuyển từ thị thực tạm thời sang thị thực vĩnh viễn, thì đứa trẻ cũng vậy. Trường hợp cả cha và mẹ đều có thị thực tạm thời nhưng họ có các loại thị thực khác nhau, đứa trẻ sẽ có được ‘loại tốt nhất’. Trẻ có thể đủ điều kiện nộp đơn xin quốc tịch (bất kể tình trạng thị thực của cha mẹ chúng như thế nào) nếu:

  • – sinh sau ngày 20 tháng 8 năm 1986; và
  • – đã cư trú thông thường (ordinarily resident) tại Úc từ ngày trẻ được sinh ra cho đến khi trẻ được 10 tuổi. Ý nghĩa của cư trú thông thường được nêu ở phần tiếp theo.
Trẻ  sinh ra bên ngoài nước Úc  Phụ huynh 1: Công dân Úc

Phụ huynh 2: Công dân Úc

 

Thừa hưởng quốc tịch từ cha/mẹ Trẻ em có thể đủ điều kiện trở thành công dân Úc theo dòng dõi nếu chúng sinh ra bên ngoài nước Úc vào hoặc sau ngày 26 tháng 1 năm 1949 và ít nhất một phụ huynh là công dân Úc vào thời điểm đứa trẻ được sinh ra. Tuy nhiên, trường hợp này cần nộp đơn xin phép cho trẻ  được nhập cảnh vào Úc. 
Phụ huynh 1: Công dân Úc

Phụ huynh 2: Tạm trú

Thừa hưởng quốc tịch từ cha/mẹ Trẻ em có thể đủ điều kiện trở thành công dân Úc theo dòng dõi nếu chúng sinh ra bên ngoài nước Úc vào hoặc sau ngày 26 tháng 1 năm 1949 và ít nhất một phụ huynh là công dân Úc vào thời điểm đứa trẻ được sinh ra. Cha mẹ người Úc cần đăng ký khai sinh của đứa trẻ với đại sứ quán Úc tại quốc gia mà trẻ được sinh ra. Cần nộp đơn xin phép cho trẻ  được nhập cảnh vào Úc.
Phụ Huynh 1:

Thường trú nhân

Phụ Huynh 2: Thường trú nhân

Không thị thực. Cần xin Thị thực Trẻ em Cha mẹ sẽ cần phải xin Thị thực Trẻ em số 101 – thị thực bảo lãnh con thường trú (và đáp ứng các điều kiện của thị thực này) trước khi trẻ được phép nhập cảnh vào Úc để sống với cha mẹ vĩnh viễn. Quá trình này có thể mất đến 32 tháng.
Phụ Huynh 1: Thường trú nhân

Phụ huynh 2: Tạm trú

Không thị thực. Cần xin Thị thực Trẻ em Cha mẹ sẽ cần phải nộp đơn xin Thị thực Trẻ em số 101 – thị thực bảo lãnh con thường trú (và đáp ứng các điều kiện của thị thực này) trước khi trẻ được phép nhập cảnh vào Úc để sống với cha mẹ vĩnh viễn. Quá trình này có thể mất đến 32 tháng
Phụ huynh 1: Tạm trú

Phụ huynh 2: Tạm trú

Không thị thực. Cần xin Thị thực mới. Một đứa trẻ sinh ra bên ngoài nước Úc với người có thị thực tạm thời của Úc không được tự động cấp thị thực. Điều này có nghĩa là họ sẽ phải nộp đơn xin thị thực mới cho trẻ để trẻ có thể nhập cảnh vào Úc.

Trẻ em thông thường cư trú (ordinarily resident) tại Úc

Nếu một đứa trẻ được sinh ra từ cha mẹ không phải là công dân và đứa trẻ là ‘cư dân thông thường’ ở Úc cho đến khi mười tuổi, đứa trẻ đó sẽ đủ điều kiện để được nhập quốc tịch. Đứa trẻ có thể đã tạm thời vắng mặt ở Úc trong thời gian này nhưng nhà thường xuyên của chúng phải ở Úc. Để xác định điều này, Bộ Nội vụ sẽ xem xét:

– Khoảng thời gian đứa trẻ đã sống ở Úc;

– Liệu đứa trẻ có coi Úc là quê hương của chúng hay không;

– Độ dài và tính chất của bất kỳ khoảng thời gian vắng mặt nào ở Úc;

– Liệu đứa trẻ có được quyền tái nhập cảnh vào Úc trong thời gian vắng mặt hay không;

– Bản chất và mức độ quan hệ của trẻ với Úc ví dụ như sự hiện diện của gia đình chúng ở đây, việc đi học và tham gia vào cộng đồng. 

Là một người “cư trú thông thường” không có nghĩa là đứa trẻ không thể rời khỏi Úc trong 10 năm đó. Cư trú thông thường đề cập đến nơi một người thường sống về thể chất, nơi họ gọi là nhà. Điều thú vị là lịch sử cư trú của cha mẹ ở Úc mới là vấn đề quan trọng, chứ không phải của đứa trẻ. Nếu có thể chứng minh được rằng cha mẹ đã “cư trú bình thường” ở Úc trong 10 năm kể từ khi đứa trẻ được sinh ra, thì đứa trẻ đó cũng được coi là cư trú thông thường. Thực tế rõ ràng là đứa trẻ không có quyền quyết định về nơi ở của chúng trong 10 năm đầu tiên đó. Các tòa án Úc đã đưa ra các phán quyết nổi tiếng về vấn đề này. 

Điều này có nghĩa là con bạn có thể được gửi ra nước ngoài để ông bà chăm sóc trong một vài năm. Miễn là cha mẹ vẫn cư trú bình thường ở Úc trong thời gian này, đứa trẻ cũng sẽ được coi là như vậy. Ở Úc, không có gì lạ khi các bậc cha mẹ ở đây bận rộn đến mức phải gửi con về quê cho gia đình chăm sóc tạm thời trong một thời gian. 

Tuy nhiên, nếu một đứa trẻ bị đưa ra khỏi Úc trước sinh nhật lần thứ 10 và không được quyền nhập cảnh trở lại Úc, chúng sẽ không được coi là ‘cư trú bình thường’ tại Úc với mục đích trở thành công dân. Con của các nhà ngoại giao nước ngoài không được coi là ‘cư trú bình thường’ tại Úc với mục đích được cấp quốc tịch dựa trên 10 năm đầu tiên của họ ở đây. 

Cha mẹ ly thân

Khi một người có thị thực tạm thời có con với công dân Úc và sau đó cha mẹ ly thân, đứa trẻ có quốc tịch nhưng cha/mẹ là người nước ngoài không đương nhiên có quyền ở lại Úc. Họ sẽ phải nộp đơn xin thị thực thường trú và có thể được chấp thuận hoặc không. Nếu đơn không được chấp thuận có nghĩa là họ sẽ không thể ở lại với con mình. 

Quyền lợi của Con là Công dân Úc?

Vậy lợi ích chính khi có con là công dân Úc nếu cha mẹ không có thị thực thường trú nhân tại Úc? Việc có con là công dân Úc sẽ mở ra cơ hội cho cha mẹ xin được thị thực cha mẹ diện đóng tiền. Đây là thị thực cho phép người sở hữu ở lại Úc lâu dài, làm việc và học tập tại đây, đồng thời bảo lãnh người thân đủ điều kiện đến Úc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

x Đóng
Website thi thử ôn tập - bài test BẰNG TIẾNG VIỆT để trở thành công dân Úc
x Đóng
Website thi thử ôn tập - bài test BẰNG TIẾNG VIỆT để trở thành công dân Úc