NHỮNG “ƯU ÁI” TẠM THỜI CHO MỘT SỐ LOẠI VISA GIA ĐÌNH BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI CÁC HẠN CHẾ CỦA “COVID-19 TRAVEL”

Rate this post

Một số loại visa yêu cầu người nộp đơn phải ở bên ngoài nước Úc vào thời điểm visa được cấp. Bộ Nội vụ (DHA) nhận thức được rằng các hạn chế đi lại do COVID-19 đang ảnh hưởng đến những người nộp đơn xin visa, đặc biệt là những người xin visa gia đình hiện đang ở Úc.

Khi xem xét đơn xin visa, DHA (Bộ Nội Vụ) sẽ tính đến những gián đoạn phát sinh từ đại dịch. Người xin  visa đang được thêm thời gian để hoàn thành các yêu cầu cần thiết, bao gồm cả yêu cầu hiện tại là phải ở nước ngoài tại thời điểm cấp Visa.

Các thay đổi dự kiến sẽ có hiệu lực vào ngày 27 tháng 2 năm 2021 để cho phép một số đương đơn đang xin dòng Gia đình được cấp visa trong lúc họ đang ở Úc. Sự ưu ái/nhân nhượng tạm thời này sẽ dành cho những người không thể bay ra khỏi nước Úc để visa được cấp vì biên giới đã đóng cửa do COVID-19.

Quyết định này sẽ được áp dụng cho những người nộp đơn đủ điều kiện đang xin các loại Visa bạn đời và bảo lãnh Con cái sau đây:

  • Child (subclass 101) visa
  • Adoption (subclass 102) visa
  • Dependent Child (subclass 445) visa
  • Prospective Marriage (subclass 300)
  • Partner (subclass 309) visa

Các loại visa bảo lãnh cha mẹ sau đây cũng được ưu ái, cho phép cha mẹ được cấp visa trong lúc họ đang ở Úc. Quyết định này dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 24 tháng 3 năm 2021 và sẽ áp dụng cho các loại visa sau:

  • Parent (subclass 103) visa
  • Contributory Parent (subclass 173) visa
  • Contributory Parent (subclass 143) visa

Khung thời gian xử lý hiện tại cho các đơn xin visa bảo lãnh Cha mẹ sẽ không bị ảnh hưởng bởi những sửa đổi này.

Nếu DHA đã thông báo cho bạn rằng, bạn cần phải ở bên ngoài nước Úc để chúng tôi cấp thị thực cho cha mẹ bạn nhưng bạn không thể rời khỏi Úc do hạn chế đi lại vì COVID-19, DHA sẽ làm việc với bạn để cho bạn thêm thời gian cho đến khi bạn có thể đi du lịch an toàn hoặc cho đến khi Visa của bạn có thể được cấp khi bạn ở Úc.

Chính phủ đang liên tục xem xét các thỏa thuận cấp visa trong thời gian xảy ra đại dịch.

Nếu visa của bạn đã hết hạn hoặc sắp hết hạn, hãy liên hệ với chúng tôi để trao đổi về các lựa chọn của bạn để ở lại Úc một cách hợp pháp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

x Đóng
Website thi thử ôn tập - bài test BẰNG TIẾNG VIỆT để trở thành công dân Úc
x Đóng
Website thi thử ôn tập - bài test BẰNG TIẾNG VIỆT để trở thành công dân Úc