Những thành viên nào trong gia đình có thể được bao gồm trong thị thực 188-888 của Úc?

Rate this post

Những thay đổi trong luật di trú có thể gây nên các nhầm lẫn và khách hàng có thể nhận được những lời khuyên trái ngược nhau. Bài viết sau đây sẽ giúp làm rõ các nhầm lẫn đó và giúp bạn hiểu hơn về việc các thành viên nào của gia đình có thể được bao gồm trong các đơn xin thị thực 188 và 888.

Đối với thị thực 188 và thị thực 888, người nộp đơn sẽ trải qua hai giai đoạn (từ Tạm trú-188 đến Thường trú nhân – 888) theo Chương trình Đầu tư và Đổi mới Kinh doanh của Úc (BIIP).

Thời gian từ khi được cấp thị thực 188 cho đến khi được cấp thị thực 888 có thể từ 3-5 năm, tùy thuộc vào loại thị thực phụ 188 được chọn. Ví dụ: con đường nhanh nhất đến Thường trú nhân là 188A-888A, (the Business Innovation sub-category).

Chỉ sau 2 năm, một người có thị thực 188A có thể nộp đơn xin thị thực 888A. Nếu chúng ta giả định rằng thời gian xử lý đơn xin thị thực 888A trung bình chỉ là 1 năm, thì tổng thời gian từ khi được cấp thị thực 188 đến khi được cấp thị thực 888A sẽ là 3 năm.

Các thành viên gia đình có thể được bao gồm trong đơn xin thị thực 188 của Đương đơn chính (Main applicant) là nếu họ đáp ứng đầy đủ pháp lý về định nghĩa “Thành viên của đơn vị gia đình”.

Các thành viên gia đình có thể được bao gồm trong đơn xin thị thực được gọi là “Đương đơn phụ – Secondary Applicants”

Định nghĩa về “Thành viên của đơn vị gia đình – Member of the family unit” đã được thay đổi vào ngày 19 tháng 11 năm 2016. Sự thay đổi bao gồm hai điểm chính sau đây:

1/ Bất kỳ “đương đơn phụ” nào có thị thực 188 sẽ tự động đủ điều kiện là “Thành viên của đơn vị gia đình” đối với đơn xin thị thực 888 trong tương lai do “đương đơn chính” thực hiện; và

2/ Từ ngày 19 tháng 11 năm 2016, cha mẹ đơn thân (hoặc cha mẹ vợ) phụ thuộc tài chính của “đương đơn chính” không còn có thể được đưa vào đơn xin thị thực 188 (hoặc 132).

Trước ngày 19 tháng 11 năm 2016, cha mẹ (hoặc cha mẹ chồng) còn độc thân (ví dụ như vì người bạn đời của họ đã qua đời), phụ thuộc tài chính vào “đương đơn chính” và sống trong nhà của “đương đơn chính” có thể được bao gồm như một “Thành viên của đơn vị gia đình”.

Các câu hỏi thường gặp

Câu hỏi 1.  Gia đình của chúng tôi, bao gồm cả mẹ của “đương đơn chính”, đã được cấp thị thực 188B vào ngày 30 tháng 9 năm 2016. Mẹ tôi có thể được đưa vào đơn xin thị thực 888B không?

Câu trả lời 1.   Được. Bất kỳ “đương đơn phụ” nào có thị thực 188 (bất kể thời điểm cấp thị thực 188 đó) sẽ tự động được coi là “Thành viên của Đơn vị gia đình” đối với đơn xin thị thực 888.

Câu hỏi 2. Gia đình chúng tôi, bao gồm một cậu con trai 22 tuổi, đã được cấp visa 188A vào ngày 1 tháng 1 năm 2017. Con trai tôi hiện 25 tuổi và sống tại nhà riêng và có thu nhập riêng. Tôi không còn hỗ trợ tài chính cho cậu ấy nữa. Con trai tôi có thể được đưa vào đơn xin thị thực 888A không?

Câu trả lời 2.   Được. Bất kỳ “đương đơn phụ” nào có thị thực 188 (bất kể thời điểm cấp thị thực 188 đó) sẽ tự động được coi là “Thành viên của Đơn vị gia đình” đối với đơn xin thị thực 888.

Câu hỏi 3.  Tuổi tối đa của trẻ em trưởng thành có thể được bao gồm trong đơn xin thị thực 188 (hoặc 132) là bao nhiêu?

Câu trả lời 3.   Không có giới hạn độ tuổi đối với một đứa trẻ trưởng thành bị khuyết tật về tâm thần hoặc thể chất phụ thuộc tài chính vào cha mẹ. Tuy nhiên, điều này có thể khó khăn cho những đứa trẻ khuyết tật có thể khó vượt qua các tiêu chuẩn về sức khỏe của Úc. Đối với những đứa trẻ khác, đây là những quy tắc để được bao gồm như một “Thành viên của đơn vị gia đình”:

1/ Tuổi được đánh giá vào ngày cấp visa 188 (hoặc 132)

2/ Có thể kèm trẻ em từ 18 tuổi trở xuống: Không cần chứng minh tài chính phụ thuộc vào bố mẹ

3/Trẻ em từ 18 đến chưa đủ 23 tuổi có thể được bao gồm: Tuy nhiên, cần phải có bằng chứng cho thấy trẻ em phụ thuộc tài chính vào cha mẹ, tức là hồ sơ thanh toán chi phí sinh hoạt và học phí đại học.

Câu hỏi 4.  Đối với đơn xin thị thực 188 (hoặc 132), tuổi “đương đơn phụ” có được đánh giá tại thời điểm nộp đơn xin thị thực không?

Câu trả lời 4.   Không. Quan trọng là ngày cấp visa 188 (hoặc 132) 

Câu hỏi 5.  Tôi chuẩn bị nộp đơn xin thị thực 888. Con gái tôi sẽ tròn 23 tuổi trước khi tôi đủ điều kiện nộp đơn xin thị thực 888. Con gái tôi có thể được đưa vào đơn xin visa 888 không?

Câu trả lời 5.   Được. Bất kỳ “đương đơn phụ” nào có thị thực 188 (bất kể thời điểm cấp thị thực 188 đó) sẽ tự động được coi là “Thành viên của Đơn vị gia đình” đối với đơn xin thị thực 888.

Câu hỏi 6.  Thị thực 188 (hoặc 132) của chúng tôi đang đợi xử lý tại Bộ Nội vụ. Đã gần 2 năm và con trai tôi có khả năng tròn 23 tuổi trước thời điểm chúng tôi được cấp thị thực 188 (hoặc 132). Chúng tôi có thể làm gì?

Câu trả lời 6. Thật không may, viên chức và người quản lý của Trung tâm xử lý thị thực Úc không có quyền thay đổi tình hình này. Nhưng bạn có thể góp “tiếng nói” của mình để gửi đến Chính phủ Úc.

Câu hỏi 7.  Tôi nộp đơn xin thị thực 188 (hoặc 132). Có thể bao gồm bố mẹ tôi không?

Câu trả lời 7. Không. Từ ngày 19 tháng 11 năm 2016, chỉ vợ / chồng và con cái dưới 23 tuổi phụ thuộc tài chính của đương đơn chính mới có thể được đưa vào đơn xin thị thực 188 (hoặc 132).

Câu hỏi 8.  Chúng tôi có thể tìm hiểu về định nghĩa “Thành viên của đơn vị gia đình – Member of the Family Unit?” tại đâu?

Câu trả lời 8.   Bạn có thể đọc tại đây

Câu hỏi 9.  Chúng tôi đã đọc qua luật, chúng tôi hiểu rằng: Một người giữ “một Visa cũ” được xem xét là “Thành viên của đơn vị gia đình” cho “Visa mới”. Tuy nhiên, chỗ nào nói về “Visa cũ” 188 và “Visa mới” là 888?

Câu trả lời 9.  Luật di trú sử dụng các quy ước đặt tên cho “classes– các hạng” thị thực và “subclasses – các hạng mục con” thị thực. Điều quan trọng cần biết là:

Column 1
New visa applied for
Column 2
Old visa person holds at time of application for new visa
Business Skills (Permanent) (Class EC) visa = subclass 888 visa Business Skills (Provisional) (Class EB) visa = subclass 188 visa

Để được tư vấn cụ thể hơn về sự thông tin trên, bạn vui lòng liên hệ JADE visa qua số điện thoại +84 (0)2873009188, chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc của bạn một cách tường tận.

Tiếp cận PR nhanh hơn cho người có thị thực 188B

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

x Đóng
Website thi thử ôn tập - bài test BẰNG TIẾNG VIỆT để trở thành công dân Úc
x Đóng
Website thi thử ôn tập - bài test BẰNG TIẾNG VIỆT để trở thành công dân Úc