Những người nộp đơn xin thị thực thường trú và tạm trú phải ký Tuyên ngôn các giá trị của Úc

Rate this post

Từ Thứ Sáu, ngày 30 tháng 10 năm 2020, những người nộp đơn xin thị thực đều được  yêu cầu ký nhận Bản Tuyên ngôn các giá trị của Úc. Mục đích là để giúp đương đơn  hiểu rõ hơn về nước Úc. Tuyên Ngôn các giá trị của Úc đã được cập nhật sẽ tập trung nhiều hơn vào các giá trị như tự do, tôn trọng, bình đẳng và pháp quyền.

Bản thông báo cập nhật vào thứ Sáu, Quyền Tổng trưởng di trú Alan Tudge cho biết bây giờ sẽ có một tuyên bố cho cả những người nộp đơn xin thị thực tạm thời và thường trú để xác nhận họ hiểu về các giá trị, con người và cách sống của nước Úc.

Những người muốn định cư ở Úc lâu dài cũng sẽ phải nỗ lực để học tiếng Anh, để họ có thể hòa nhập vào cộng đồng và có cơ hội để kiếm được việc làm tốt nhất. Không có thử nghiệm hoặc ngưỡng mới nào liên quan đến thay đổi này – Alan Tudge

Trong một phần của thông báo, Bộ trưởng Tudge nhắc lại rằng Bài kiểm tra Quốc tịch Úc mới đây tập trung nhiều hơn vào các giá trị của Úc sẽ có hiệu lực vào ngày 15 tháng 11.

Ai được yêu cầu ký vào Tuyên bố Giá trị Úc?

Hầu hết những người nộp đơn xin thị thực thường trú, tạm trú ở Úc và một số ít người xin thị thực tạm trú từ 18 tuổi trở lên sẽ được yêu cầu ký nhận Tuyên bố Giá trị của Úc tại thời điểm họ nộp đơn để thừa nhận các giá trị của Úc, cam kết hành xử theo đúng những quy định về các giá trị và tuân thủ luật pháp của Úc trước khi được cấp thị thực.

Tuy nhiên, có một số người nộp đơn xin thị thực được miễn ký nhận vào bản tuyên ngôn, nhưng không giới hạn đối với thị thực du lịch và công dân New Zealand nhập cảnh vào nước Úc bằng thị thực loại đặc biệt.

Vậy, những giá trị này là gì?

  • – tôn trọng quyền tự do và phẩm giá cá nhân
  • – quyền tự do tôn giáo (bao gồm quyền tự do không theo một tôn giáo cụ thể nào), quyền tự do ngôn luận và quyền tự do hiệp hội
  • – cam kết tuân thủ pháp quyền, có nghĩa là tất cả mọi người đều phải tuân theo pháp luật.
  • – dân chủ nghị viện, theo đó luật pháp của chúng ta sẽ do các nghị viện dân cử ban hành, những luật đó là tối cao và vượt lên trên “luật” tôn giáo hoặc thế tục nào khác
  • – cơ hội bình đẳng cho tất cả mọi người, không phân biệt giới tính, xu hướng tình dục, tuổi tác, tình trạng khuyết tật, chủng tộc, quốc gia hoặc dân tộc
  • – ‘công bằng’ bao gồm những việc như: tôn trọng lẫn nhau; khoan dung; giàu lòng nhân ái đối với những người nghèo khó; bình đẳng về cơ hội cho tất cả mọi người
  • – tiếng Anh là quốc ngữ và là một yếu tố đoàn kết quan trọng của xã hội Úc

Trong trường hợp đơn xin thị thực yêu cầu người nộp đơn ký vào Tuyên bố Giá trị của Úc, thì nó được nêu trong đơn đăng ký dưới dạng một câu hỏi hoặc một phần của tờ khai. Mẫu này cũng sẽ cho biết yêu cầu về độ tuổi để ký vào bản khai báo, điều này khác nhau tùy thuộc vào loại đơn được nộp.

Những người hiện đang ở nước ngoài và nộp đơn xin thị thực Nhân đạo, sẽ được yêu cầu ký vào bản tuyên ngôn trong cuộc phỏng vấn.

Các ứng viên nộp đơn viết tay phải ký vào bản tuyên ngôn, trong khi các ứng viên nộp đơn trực tuyến được yêu cầu đồng ý với cam kết.

Trong trường hợp đơn đăng ký trực tuyến bao gồm những người phụ thuộc đương đơn đã đến một độ tuổi nhất định, người nộp đơn xin thị thực chính cũng sẽ cần phải đồng ý rằng tất cả đương đơn phụ đều đã được cho biết và đồng ý với Tuyên ngôn Giá trị của Úc.

Những người nộp đơn có liên quan có thể bị “trì hoãn hoặc bị từ chối” nếu họ không ký vào bản tuyên ngôn giá trị trừ những trường hợp bắt buộc, theo thông tin có sẵn trên trang web của Bộ Nội Vụ.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

x Đóng
Website thi thử ôn tập - bài test BẰNG TIẾNG VIỆT để trở thành công dân Úc
x Đóng
Website thi thử ôn tập - bài test BẰNG TIẾNG VIỆT để trở thành công dân Úc