Nếu muốn điều hành công ty tại Úc, bạn không thể không biết về DIN

Rate this post

Bạn có phải là giám đốc công ty (company director), giám đốc điều hành quỹ tín thác của gia đình, hoặc là ủy viên trong ban quản trị của một tổ chức vô vụ lợi được đăng ký theo luật công ty? Nếu phải thì bạn cần biết thông tin dưới đây.

Vào tháng 6 năm 2020, Chính phủ Úc đã thông qua Dự luật để sửa đổi Đạo luật Công Ty (Corporations Act) năm 2001.

Luật mới sẽ yêu cầu những người được bổ nhiệm làm giám đốc phải xin Mã số nhận dạng giám đốc (Director Identification Number (DIN) trước khi đảm nhiệm chức vụ này. Người Giám đốc đó sẽ giữ mã số DIN vĩnh viễn, ngay cả khi họ không còn là giám đốc.

Những người được bổ nhiệm làm Director trong vòng 12 tháng kể từ khi luật mới đi vào hoạt động sẽ có 28 ngày để xin Mã số DIN. Những người hiện đang làm chức vụ Director cũng sẽ được yêu cầu đăng ký xin Mã số DIN; tuy nhiên, họ chưa cần làm ngay mà có thể chờ cho đến khi Bộ trưởng ra quy định (bằng công cụ lập pháp). Do đó, các giám đốc hiện tại nên luôn theo dõi và cập nhật về các thông báo từ văn phòng Bộ trưởng về mặt này.

Tại sao chính phủ đưa ra các biện pháp mới này?

Các biện pháp này nhằm hỗ trợ các cơ quan quản lý điều tra hoạt động bất hợp pháp của công ty bao gồm cả ‘hoạt động phượng hoàng’ (phoenix activities). Phoenixing là nơi giám đốc công ty có thể đóng cửa một tổ chức không có khả năng thanh toán nợ và chuyển tài sản sang một công ty mới để tránh các khoản nợ và trách nhiệm pháp lý. DIN sẽ được sử dụng để giúp giảm gian lận và các hoạt động bất hợp pháp. DIN cũng giúp ngăn chặn việc tạo ra danh tính giả và cho phép truy tìm sự tham gia trước đây của giám đốc với bất kỳ công ty nào đã vỡ nợ.

Những điều bạn nên biết 

·         Các giám đốc chỉ được phép có một DIN ngay cả khi điều hành nhiều công ty.

·         Sở Thuế Vụ (ATO) sẽ là cơ quan điều hành sổ đăng ký mới.

·         Chương trình DIN sẽ xóa thông tin cá nhân / nhạy cảm khỏi sổ đăng ký, tức là địa chỉ nhà.

·         Bạn sẽ phải nộp đơn xin DIN trong vòng 28 ngày trước bạn trở thành giám đốc của một công ty lần đầu tiên.

·         Các giám đốc hiện tại phải nộp đơn trong khung thời gian do Cơ quan đăng ký (Registrar) chỉ định. 

Những người sau đây cũng phải xin DIN:

·         quyền giám đốc.

·         ủy viên trong ban quản trị của các hiệp hội, tổ chức vô vụ lợi (incorporated associations) vv.  mà được đăng ký theo Đạo luật công ty.

·         giám đốc của các công ty nước ngoài đăng ký tại Úc.

·         Các tập đoàn Thổ dân và Cư dân ở Torres Strait Island. 

Hậu quả nếu bạn không DIN

Bất cứ người nào làm giám đốc mà không đăng ký xin DIN hoặc cung cấp thông tin giả dối/sai lệch để lấy DIN sẽ bị phạt nặng. Tuy nhiên, khi chế độ bắt đầu, sẽ có một giai đoạn chuyển tiếp kéo dài 12 tháng để đăng ký. 

Khi nào tôi cần DIN?

Ngày bắt đầu vẫn chưa được ấn định và vẫn còn chờ được xác nhận, tuy nhiên dự kiến ​​luật mới này sẽ có hiệu lực vào đầu năm 2021. 

Nghĩa vụ của Giám đốc

Luật mới nhất này là một lời nhắc nhở đối với bất kỳ ai đang làm giám đốc hoặc đang dự định đảm nhận công việc giám đốc rằng có nhiều yêu cầu để trở thành giám đốc, trong đó phổ biến nhất là nghĩa vụ mà bạn được ủy thác là phải hành động vì tất cả các cổ đông, hành động trung thực và đảm bảo công ty tuân thủ mọi nghĩa vụ của mình. 

Các giám đốc bị phát hiện vi phạm luật pháp trong những lĩnh vực này có thể phải đối mặt với các hình phạt nghiêm khắc bao gồm cả án tù. Các giám đốc cũng có thể phải chịu trách nhiệm cá nhân trong các trường hợp gian lận, cho phép công ty tiếp tục hoạt động khi đã vỡ nợ và phải trả các nghĩa vụ liên quan đến thuế bao gồm thuế khấu trừ, GST và đóng tiền hưu trí. 

Giám đốc cũng phải chịu trách nhiệm cá nhân trong lĩnh vực An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

x Đóng
Website thi thử ôn tập - bài test BẰNG TIẾNG VIỆT để trở thành công dân Úc
x Đóng
Website thi thử ôn tập - bài test BẰNG TIẾNG VIỆT để trở thành công dân Úc