Úc miễn lệ phí xin thị thực cho học sinh, sinh viên bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Rate this post

Mới đây, chính phủ Úc thông báo một số biện pháp tạm thời hỗ trợ học sinh, sinh viên trong đó có việc miễn lệ phí thị thực dành cho những cá nhân có thị thực học sinh, sinh viên vào hoặc sau ngày 1 tháng 2 năm 2020 và những học sinh, sinh viên không hoàn tất được khoá học của mình do ảnh hưởng của COVID-19.

Tôi có, hoặc muốn làm đơn xin, thị thực Học sinh, Sinh viên

Hỗ trợ học sinh và sinh viên tốt nghiệp quốc tế

Nước Úc vẫn là một điểm đến có chất lượng cao và chào đón học sinh quốc tế. Chính phủ đã công bố một loạt biện pháp về thị thực để hỗ trợ học sinh. Một số biện pháp này đòi hỏi luật pháp thay đổi và quý vị nên kiểm tra lại thường xuyên để biết thêm thông tin.

Các biện pháp này sẽ là tạm thời và tiếp tục cho đến khi không còn cần thiết. Hãy xem công bố báo chí của Bộ trưởng.

Lệ phí thị thực học sinh, sinh viên

Miễn lệ phí nộp đơn xin thị thực nhằm cho phép quý vị nộp đơn xin thị thực học sinh, sinh viên tiếp theo để hoàn tất khoá học của mình. Miễn lệ phí thị thực dành cho những học sinh, sinh viên có thị thực học sinh vào hoặc sau ngày 1 tháng 2 năm 2020 và những học sinh không hoàn tất được khoá học của mình trong thời hạn thị thực ban đầu do ảnh hưởng của COVID-19. Bao gồm các học sinh:

 • – đã hoãn khoá học của mình vì không vào được Úc do các lệnh hạn chế đi lại
 • – bị bắt buộc giảm thành khóa học bán thời gian
 • – không hoàn tất được chương trình huấn nghệ và/hoặc thực tập.

Biện pháp này không dành cho các học sinh đang xin thị thực học sinh mới với các lý do bình thường (bao gồm việc không thành công hoàn thành khoá học hay một học phần, hoãn khoá học do các lý do cá nhân hoặc tự nguyện giảm thời lượng học tập).

Để hội đủ điều kiện được xét miễn lệ phí nộp đơn, quý vị phải nộp đơn xin thị thực Học sinh và kèm theo Đơn 1545 cho Học sinh bị Ảnh hưởng bởi COVID-19 (PDF – 228 KB) do trường học hoàn tất cùng với đơn xin thị thực Học sinh hợp lệ.

Quý vị phải nộp đơn trực tuyến để xin thị thực này.

Quý vị có thể đang ở Úc hay ngoài nước Úc khi nộp đơn. Chỉ miễn lệ phí cho nộp đơn xin thị thực.

Sẽ không hoàn lại lệ phí cho những học sinh đã nộp đơn xin thị thực Học sinh rồi. Chỉ có các đơn mới hội đủ điều kiện mới được miễn lệ phí.

Mẫu đơn số 1545 COVID-19

Các trường học cần phải bảo đảm là học sinh đáp ứng tiêu chuẩn nêu trên. Chỉ cần trả lời câu hỏi 6 và 7 trong mẫu đơn này cho những học sinh đã hoãn khoá học của mình. Học sinh cũng có thể cung cấp thêm bằng chứng về ảnh hưởng liên quan đến COVID-19 cùng với mẫu đơn hoàn tất này.

Điều kiện thị thực Tạm thời cho Sinh viên Tốt nghiệp (Loại 485)

Chúng tôi đã thay đổi các yêu cầu đối với thị thực Tạm thời cho Sinh viên Tốt nghiệp (Loại 485) cho những người bị ảnh hưởng bởi COVID-19:

 • – việc học trực tuyến bên ngoài nước Úc vì các lệnh hạn chế đi lại do COVID-19 sẽ được tính vào Yêu cầu Học tập tại Úc đối với những người có thị thực học sinh mới và những người đang có thị thực học sinh.

Thay đổi này hiện thời chưa áp dụng.

Quý vị nên kiểm tra lại để biết thêm thông tin.

Cấp thị thực cho học sinh ngoài nước Úc

Trong khi tiếp tục xét đơn, chúng tôi đã đề xuất cấp thị thực cho các học sinh đã nộp đơn xin thị thực học sinh bên ngoài nước Úc và đã đáp ứng được tất cả các yêu cầu. Trong thời kỳ thực hiện lệnh hạn chế đi lại, quý vị không được đến Úc.

Thời hạn linh hoạt đối với các thông tin bổ sung – kiểm tra tiếng Anh, sinh trắc và sức khoẻ

Chúng tôi đang cho thêm thời gian để quý vị có thể cung cấp kết quả kiểm tra tiếng Anh nếu quý vị không kiểm tra được do COVID-19. Thời gian sẽ được tính thêm để thu thập số liệu sinh trắc và kiểm tra sức khoẻ đối với các trường hợp dịch vụ bị gián đoạn do COVID-19.

Nếu quý vị đã có hẹn với một hoặc nhiều dịch vụ này, cuộc hẹn đó lâu hơn 28 ngày sắp tới, quý vị có thể đính kèm giấy xác nhận đăng ký hẹn trong ImmiAccount.

Các điều kiện thị thực Học sinh hiện hành

Chúng tôi đang áp dụng phương pháp linh hoạt khi các lệnh hạn chế do COVID-19 cản trở việc đáp ứng các điều kiện thị thực học sinh. Quý vị sẽ không vi phạm các điều kiện thị thực học sinh nếu quý vị:

 • – đã có giấy chấp thuận hoãn khoá học
 • – đang học trực tuyến.

Quý vị cũng có thể tạm thời được phép làm việc trên 40 giờ mỗi hai tuần nếu quý vị:

 • – được tuyển dụng làm việc trong ngành y tế , đã đăng ký học khoá học liên quan đến y tế (ví dụ y tá hay dược phẩm) và được viên chức y tế chỉ thị hỗ trợ nỗ lực phòng chống COVID-19
 • – được tuyển dụng làm việc trong ngành chăm sóc người cao niên bởi một Cơ quan được chấp thuận hoặc một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc người cao niên do Chính phủ Liên bang tài trợ
 • – được tuyển dụng làm việc bởi một nhà cung cấp dịch vụ cho Chương trình Bảo hiểm Người Khuyết tật Toàn quốc.

 Hãy xem Nới lỏng tạm thời giờ làm việc cho những người có thị thực học sinh.

Thông báo cho Bộ biết

Quý vị không cần phải thông báo cho Bộ nếu quý vị về nước, hoặc nếu tình hình học tập của quý vị thay đổi. Thị thực của quý vị vẫn có hiệu lực cho đến khi quý vị nộp đơn xin thị thực khác, hoặc thị thực của quý vị hết hạn. Tình trạng thị thực của quý vị sẽ vẫn không thay đổi nếu quý vị về nước hoặc hoãn khoá học của mình.

Các trường học có thể cấp một giấy Xác nhận Đăng ký Khoá học (CoE) mới và ghi danh học sinh học trực tuyến. Nếu có thị thực học sinh hợp lệ, trường quý vị sẽ cung cấp CoE mới của quý vị cho Bộ. Quý vị không cần thông báo cho Bộ. Nếu đang nộp đơn xin thị thực học sinh, quý vị có thể gửi kèm CoE mới của quý vị cùng với đơn của mình qua ImmiAccount.

Học sinh gặp khó khăn về tài chính

Những người có thị thực học sinh được khuyến khích giữ liên lạc với trường của mình để biết các loại hỗ trợ dành cho họ. Nhiều trường đại học và cơ sở giáo dục hiện đang cung cấp hỗ trợ cho các học sinh bao gồm việc hoãn lệ phí, hoãn khoá học hoặc hoãn thanh toán, hỗ trợ thực phẩm và chỗ ở cũng như sức khoẻ tâm thần và các hỗ trợ y tế khác. Muốn biết thêm thông tin, hãy truy cập trang mạng Học tập ở Úc www.studyinaustralia.gov.au/.

Học sinh quốc tế quay lại Úc

Sẽ thực hiện việc sắp đặt cho học sinh quốc tế quay lại Úc một khi điều đó an toàn, và theo cách bảo vệ được cộng đồng Úc.

Muốn biết thêm thông tin

Thông tin dành cho học sinh quốc tế có sẵn ở một số cơ quan Chính phủ, như:

Ngay cả nếu quý vị không có thị thực, hoặc không biết chắc về tình trạng thị thực của mình, quý vị vẫn phải tuân theo các hướng dẫn y tế công cộng. Nếu cảm thấy không khoẻ, quý vị hãy đi gặp bác sĩ và xét nghiệm COVID-19. Các chính phủ tiểu bang và vùng lãnh thổ hiện đang cung cấp xét nghiệm và điều trị COVID-19 miễn phí.

 • – Lãnh thổ Thủ đô Úc
 • – New South Wales
 • – Vùng Lãnh thổ Miền Bắc
 • – Queensland
 • – Nam Úc
 • – Tasmania
 • – Victoria
 • – Tây Úc

Khám sức khoẻ di trú ở Victoria

Do các lệnh hạn chế do COVID-19 kéo dài, tất cả các cuộc hẹn Khám Sức khoẻ Di trú ở Victoria đã tạm thời ngưng lại. Vấn đề này sẽ được xem xét phù hợp với các thông báo y tế công cộng sau này.

Nguồn: Bộ Nội vụ Úc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

x Đóng
Website thi thử ôn tập - bài test BẰNG TIẾNG VIỆT để trở thành công dân Úc
x Đóng
Website thi thử ôn tập - bài test BẰNG TIẾNG VIỆT để trở thành công dân Úc