Chương trình Kinh doanh Sáng tạo và Đầu tư Úc (Diện 188)

Diện Kinh doanh Sáng tạo Kể từ khi bắt đầu Chương trình Kinh doanh Sáng tạo và Đầu tư vào tháng 7 năm 2012 đến ngày 31 tháng 3 năm 2020, Bộ Nội vụ đã nhận được gần 21.000 đơn xin thị thực 188. Diện Kinh doanh Sáng tạo (188A) nhận được nhiều đơn nhất…

Có rất ít thông tin về visa nông nghiệp mới

Mới đây chính phủ liên bang đã thông báo rằng bắt đầu từ ngày 21/9 sẽ ban hành một loại visa làm nông mới nhằm giúp giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động do COVID-19 gây ra trong các lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, lâm nghiệp và chế biến thịt. Đặc biệt, theo…

Nam Úc triển khai thử nghiệm cách ly tại nhà

Chương trình cách ly tại nhà được thử nghiệm lần đầu tiên – dự kiến sẽ bao gồm cả khách quốc tế – sẽ được bắt đầu tại Nam Úc tuần này. Những người trở về từ New South Wales và Victoria sẽ tham gia thử nghiệm đầu tiên, người dân sẽ cách ly tại…