Luật mới của Úc yêu cầu phải có giấy phép FIRB khi mua doanh nghiệp

Rate this post

Vào ngày 29 tháng 3 năm 2020, Úc đưa ra một quy tắc mới yêu cầu người nước ngoài phải xin phép Hội Đồng Giám Định đầu tư nước ngoài của Úc (Australia’s Foreign Investment Review Board – FIRB) trước khi có thể mua một doanh nghiệp của Úc. Và người mua sẽ phải vượt qua bài kiểm tra “an ninh quốc gia” bất kể doanh nghiệp được mua có giá trị ra sao.

Luật mới được áp dụng cho cả các doanh nghiệp lớn và nhỏ.

Tác động của luật mới này là tất cả những người có thị thực tạm trú bao gồm thị thực 188 sẽ phải nộp đơn xin phê duyệt từ Hội đồng FIRB trước khi họ:

  • – Mua tài sản kinh doanh – Mục 41 (2) (b) của Đạo luật Foreign Acquisitions and Takeover Act 1975 (FATA)
  • – Mua cổ phần của một công ty – Mục 40 (2) (b) và Mục 47 (2) (b) của FATA
  • – Phát hành cổ phiếu trong một công ty – Mục 40 (2) (c) của FATA
  • – Mua đất để sử dụng cho việc kinh doanh, bao gồm hợp đồng thuê 5 năm – Mục 43 và Mục 47 (2) (c) của FATA

LƯU Ý: Các hình phạt (bao gồm cả hình phạt dân sự và hình sự) có thể được áp dụng nếu vi phạm các quy tắc đầu tư nước ngoài của Úc. Điều này đặc biệt liên quan đến những người nộp đơn xin thị thực 888, những người được yêu cầu tuân thủ tất cả các luật ở Úc để đạt được yêu cầu của thị thực 888.

Có nhiều tài liệu mà FIRB sẽ muốn xem xét trước khi họ chấp thuận cho bạn mua một doanh nghiệp hoặc mua cổ phần trong công ty.

Đội xét duyệt của FIRB đặt nhiều câu hỏi để đảm bảo họ hiểu tất cả thông tin về mọi cổ đông và tất cả những người có liên quan đến việc mua doanh nghiệp ở Úc.

Các chuyên gia tư vấn của JADE có thể nộp đơn xin FIRB chấp thuận cho bạn mua được một doanh nghiệp ở Úc hoặc mua lại cổ phần trong một công ty tư nhân. Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại +61 (0) 421 522 273 để nhận được tư vấn.

Muốn đầu tư bất động sản tại Úc, không thể không biết đến FIRB?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

x Đóng
Website thi thử ôn tập - bài test BẰNG TIẾNG VIỆT để trở thành công dân Úc
x Đóng
Website thi thử ôn tập - bài test BẰNG TIẾNG VIỆT để trở thành công dân Úc