Kết quả chương trình di cư năm 2019-20 theo Dòng kỹ năng (đối với người nộp đơn chính)

Rate this post

Table 7.  Kết quả chương trình di cư 2019-20 theo nghề nghiệp chính ANZSCO (Dòng kỹ năng – người nộp đơn chính)

(Migration Program Outcome 2019–20 by ANZSCO Occupation Major group (Skill stream – primary applicants)

Table 8.  Kết quả chương trình di cư 2019-20: 5 nghề nghiệp chính có số người nhập cư nhiều nhất – theo loại visa (Dòng kỹ năng – người nộp đơn chính) 

(Migration Program Outcome 2019–20: top five ANZSCO Occupation Major groups – by visa category (Skill stream – primary applicants)

 

 

Table 9.  Kết quả chương trình di cư 2019-20: Vùng chỉ định – theo diện và Tiểu bang / Lãnh thổ Dự định cư trú

Migration Program Outcome: Regional Category – by Subcategory and State/Territory of Intended Residence

 

Table 10.  Kết quả chương trình di cư 2019-20: Vùng chỉ định – 10 nghề nghiệp có số người nhập cư nhiều nhất (người nộp đơn chính) 

Migration Program Outcome: Regional Subcategories by Top 10 ANZSCO Occupation Unit Groups (primary applicants)


Skilled Work Regional

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

x Đóng
Website thi thử ôn tập - bài test BẰNG TIẾNG VIỆT để trở thành công dân Úc
x Đóng
Website thi thử ôn tập - bài test BẰNG TIẾNG VIỆT để trở thành công dân Úc