Kết quả chương trình di cư năm 2019-20 theo Dòng kỹ năng (đối với người nộp đơn chính)

Rate this post

Table 7.  Kết quả chương trình di cư 2019-20 theo nghề nghiệp chính ANZSCO (Dòng kỹ năng – người nộp đơn chính)

(Migration Program Outcome 2019–20 by ANZSCO Occupation Major group (Skill stream – primary applicants)

Table 8.  Kết quả chương trình di cư 2019-20: 5 nghề nghiệp chính có số người nhập cư nhiều nhất – theo loại visa (Dòng kỹ năng – người nộp đơn chính) 

(Migration Program Outcome 2019–20: top five ANZSCO Occupation Major groups – by visa category (Skill stream – primary applicants)

 

 

Table 9.  Kết quả chương trình di cư 2019-20: Vùng chỉ định – theo diện và Tiểu bang / Lãnh thổ Dự định cư trú

Migration Program Outcome: Regional Category – by Subcategory and State/Territory of Intended Residence

 

Table 10.  Kết quả chương trình di cư 2019-20: Vùng chỉ định – 10 nghề nghiệp có số người nhập cư nhiều nhất (người nộp đơn chính) 

Migration Program Outcome: Regional Subcategories by Top 10 ANZSCO Occupation Unit Groups (primary applicants)


Skilled Work Regional

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Website thi thử ôn tập - bài test BẰNG TIẾNG VIỆT để trở thành công dân Úc
Website thi thử ôn tập - bài test BẰNG TIẾNG VIỆT để trở thành công dân Úc