Hầu hết các visa thường trú nhân được cấp cho những đương đơn nộp tại Úc năm 2020-21

Rate this post

Chương trình Định cư năm 2020-21 đã cấp 160.052 suất so với tổng 160.000 suất, với hầu hết đơn thường trú được cấp  dành cho những người nộp đơn tại Úc. Số lượng visa cấp đã tăng so với 140.000 suất được cấp trong năm 2019-20.

Bộ trưởng Nhập cư Alex Hawke cho biết số lượng nhập cư trong giai đoạn 2020-2021 vượt qua dự kiến, mặc dù xảy ra các hạn chế về biên giới và sự chậm trễ trong việc xử lý visa do cuộc khủng hoảng sức khỏe đang diễn ra.

“Cung cấp một chương trình hoàn chỉnh với 160.052 suất nghĩa là tập trung vào việc cấp thị thực cho những người nộp đơn đang sống tại Úc do các hạn chế COVID-19 toàn cầu và chính phủ đã thành công trong việc này mặc dù hoàn cảnh năm nay rất khó khăn ”, Bộ trưởng Hawke nói.

Kết quả của Chương trình Định cư theo quốc gia giai đoạn 2020-2021. (Bao gồm các đương đơn chính và phụ)

Kết quả    Diện
Quốc tịch Tay nghề Gia đình Hoàn cảnh đặc biệt Con cái Tổng
China, Peoples Republic of (excl SARs) 11,430 10,297 0 480 22,207
India 15,462 6,012 9 308 21,791
United Kingdom 5,660 6,942 <5 97 12,703
Philippines 4,185 6,296 5 572 11,058
Vietnam 2,742 5,158 0 220 8,120
United States of America 1,323 3,372 <5 81 4,780
Nepal 3,845 855 0 14 4,714
Hong Kong (SAR of the PRC) 3,265 1,009 0 38 4,312
Pakistan 2,248 1,843 0 30 4,121
Thailand 229 3,563 <5 209 4,002
Other 29,231 32,025 31 957 62,244
Tổng 79,620 77,372 54 3,006 160,052

Nguồn: Bộ nội vụ

Số liệu về định cư do Bộ Nội vụ đưa tin vào ngày 21 tháng 9 thể hiện tổng số visa thường trú được cấp trong giai đoạn 2020-21, Trung Quốc nhận được thị phần lớn nhất với 22.207 suất. Việt Nam được cấp thường trú nhân lớn thứ năm

Theo ông Abul Rizvi, cựu phó giám đốc Bộ Di Trú, “Lý do mà tỷ suất cấp cho người nhập cư Trung Quốc cao hơn so với Ấn Độ là do có nhiều người xin visa diện hôn nhân và diện doanh nhân hơn, và số lương xin visa diện có tay nghề độc lập thấp hơn.

Ông Rizvi nói: “diện doanh nhân chủ yếu là người Trung Quốc xin nhiều nhất, trong khi người Ấn Độ xin visa diện tay nghề độc lập nhiều hơn.”

Diện định cư có tay nghề cao giảm sút

Lượng nhập cư có tay nghề cao của Úc giảm xuống, từ 70% tổng lượng định cư thường trú xuống chỉ còn hơn 50%.

Chính phủ đã cấp 79.620 suất theo Diện Có tay nghề, chiếm 50,7% tổng kết quả, trong đó ít nhất 71% đương đơn hiện đang có mặt tại Úc.

Số lượng suất cao nhất trong diện này được cấp cho những người nộp đơn đăng ký theo diện Nhà tuyển dụng bảo trợ (Employer Sponsored), có kết quả gần 23.000 suất, tiếp theo là diện Nhận được đề cử của Tiểu bang và Lãnh thổ (State and Territory Nominated) với gần 14.000 visa đã được cấp.

Trong khi đó, có 9.584 visa đã được cấp theo chương trình Tài năng Toàn cầu (Độc lập) vào năm 2020-21.

Trong số các suất được phân bổ theo Diện tay nghề trong giai đoạn 2020-21, các diện Employer sponsored và diện State and Territory Nominated được phân bổ cao nhất.

Ảnh hưởng đến Chương trình Định cư 2021-2022

Thông báo các mức độ kế hoạch cho chương trình năm 2021-22, chính phủ cho biết các suất Diện Gia đình và Có tay nghề cao sẽ được duy trì ở mức độ theo kế hoạch năm 2020-21, với trọng tâm tiếp tục là những đương đơn xin visa tại Úc, bao gồm cả việc giảm quy trình cấp visa Bạn đời ở Úc.

Theo ông Rizvi, “Ít nhất là trong nửa đầu năm 2021-22, do giới hạn về lượng khách quốc tế, chúng ta có thể sẽ thấy sự tập trung vào việc cấp visa trong nước Úc, nhưng một khi biên giới quốc tế mở ra, tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ thấy lượng visa cấp cho những người ở nước ngoài tăng lên.”

Nguồn: SBS

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

x Đóng
Website thi thử ôn tập - bài test BẰNG TIẾNG VIỆT để trở thành công dân Úc
x Đóng
Website thi thử ôn tập - bài test BẰNG TIẾNG VIỆT để trở thành công dân Úc