Đề cử Tiểu bang và Lãnh thổ cho năm chương trình 2020-21

Rate this post

Số lượng người di cư có ý định đã nhận được đề cử từ Chính phủ Tiểu bang và Vùng lãnh thổ từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 đến cuối tháng 6 năm 2021 được thể hiện trong bảng sau:

Visa subclass

Diện Thị Thực

ACT NSW NT QLD SA TAS VIC WA Total

Tổng

Skilled Nominated visa (subclass 190)

Thị thực được đề cử có tay nghề cao (Visa 190)

553 568 290 619 612 499 833 351 4,325
Skilled Work Regional (Provisional) visa (subclass 491) Family Sponsored

Thị thực vùng chỉ định làm việc có tay nghề cao (tạm thời) (visa 491) Được gia đình tài trợ

274 362 210 442 606 1,048 185 73 3,200
Business Innovation and Investment (provisional) visa (subclass 188)

Thị thực Đầu tư và Kinh doanh Đổi mới (tạm thời) (Visa 188)

<20 563 <20 827 168 <20 394 103 2,080
Business Talent (Permanent) visa (subclass 132)

Thị thực Kinh Doanh Tài Năng (Thường trú) (Visa 132)

<20 <20 <20 260 398 0 <20 31 720
Total

Tổng

848 1,503 506 2,148 1,784 1,549 1,429 558 10,325

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

x Đóng
Website thi thử ôn tập - bài test BẰNG TIẾNG VIỆT để trở thành công dân Úc
x Đóng
Website thi thử ôn tập - bài test BẰNG TIẾNG VIỆT để trở thành công dân Úc