Có bao nhiêu phần trăm đất nông nghiệp của Úc thuộc sở hữu của người nước ngoài?

Rate this post

Biểu đồ: Chi cục Thuế Úc.

Đất nông nghiệp của Úc (chiếm ít nhất 20%) sở hữu bởi người nước ngoài là 13,8%, theo số liệu thống kê vào ngày 30 tháng 6 năm 2020.

Theo báo cáo của Sở Thuế Vụ Liên Bang Úc (ATO), người nước ngoài sở hữu đất nông nghiệp Úc cao nhất đó là người Trung Quốc – với 9,2 triệu hecta trong đó 8,4 triệu hecta là đất thuê, số liệu trong giai đoạn năm 2019-2020. Tiếp theo là nước Anh (sở hữu 7,3 triệu hecta), Hà Lan (2,8 triệu hecta), Mỹ (2,75 triệu hecta) và Canada (2,61 triệu hecta).

Trong năm vừa qua, Hà Lan, Hoa Kỳ và Canada cũng đã tăng đầu tư vào bất động sản nông nghiệp ở Úc, trong khi đó Vương quốc Anh đã thoái vốn một số đất nông nghiệp.

Sở Thuế Vụ Liên Bang Úc đã đưa ra thông báo bằng văn bản, rằng tổng đầu tư nước ngoài vào đất nông nghiệp của Úc đã tăng 1,7% trong vòng 12 tháng tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2020.

Số lượng bất động sản nông nghiệp do nước ngoài sở hữu cũng tăng lên 853 tương đương tăng 9,4% so với năm 2019.

Dữ liệu này đã cho thấy tổng diện tích đất nông nghiệp Úc sở hữu bởi nước ngoài là ít nhất 20%, chiếm 53.026.000 hecta, hay tương đương với 13,8% của tất cả các loại đất nông nghiệp của Úc.

Trong 5 năm qua, tỷ lệ sở hữu của người nước ngoài đối với đất nông nghiệp của Úc đã tăng chậm lại, với 13,6% hay tương đương với 52.147.000 hecta trong năm 2015/16.

Biểu đồ về đất nông nghiệp do người nước ngoài nắm giữ theo các Bang và Vùng lãnh thổ (thay đổi ròng so với năm trước).

Theo Tiểu bang:

Mỗi Bang tại Úc đều có sự gia tăng đầu tư nước ngoài, với đầu tư tại tiểu bang Tasmania ở mức cao nhất là 7,3 %

Bang New South Wales và Lãnh thổ Thủ đô Úc (ACT) có mức tăng mạnh xếp thứ hai, với 4 %, tiếp theo là bang Victoria với 3,4 %, Lãnh thổ phía Bắc nước Úc (NT) với 2,9 % và bang Queensland với 1,5 %.

Đầu tư nước ngoài tại Úc tăng 0,7 % và bang Nam Úc có mức tăng thấp nhất với 0,1 %

Trong số tất cả các Bang, Tasmania là bang có đất nông nghiệp được sở hữu bởi người nước ngoài nhiều nhất, với 26,2 %

Xếp thứ hai là Bắc Úc ở mức 25,8%, tiếp theo là Tây Úc (WA) với 17% đất nông nghiệp của Bang tương ứng thuộc sở hữu nước ngoài.

Tuy nhiên khi tính trên cơ sở diện tích, Queensland là bang có tỷ trọng đầu tư vào đất nông nghiệp bởi người nước ngoài lớn nhất với 14.490.000 hecta, tiếp theo là Bắc Úc với 14.307.000 hecta và Tây Úc với 13.054.000 hecta.

Tất cả các Bang đều có sự gia tăng về số lượng bất động sản thuộc sở hữu bởi người nước ngoài, trong đó NSW và ACT ghi nhận nhiều nhất với 2450 bất động sản.

Tây Úc có số lượng bất động sản nông nghiệp thuộc sở hữu nước ngoài cao thứ năm (thấp thứ ba)

Sử dụng đất đai:

Nhìn vào loại hình sử dụng đất đai của năm trước chúng ta có thể thấy được những thay đổi đáng kể, nhất là loại đất canh tác, tăng 8,8%.

Hơn 85% đất canh tác sở hữu bởi nước ngoài được sử dụng cho các doanh nghiệp chăn nuôi, tăng 1,6%.

Tây Úc cũng không phải là ngoại lệ, với 12.068.000 hecta đất hay tương đương 86% đất sở hữu bởi nước ngoài tại Bang này đã được sử dụng để sản xuất chăn nuôi.

Tuy nhiên, tỷ trọng đầu tư nước ngoài vào đất chăn nuôi lớn nhất là ở Bắc Úc, tiếp sau đó là Queensland và Tây Úc

Đất canh tác bao gồm 1.936.000 hecta, chiếm nhiều nhất là ở bang NSW và ACT (694.000 hecta) và Tây Úc (684.000 hecta).

Đất canh tác chiếm 4,9% đất nông nghiệp thuộc sở hữu bởi nước ngoài tại Tây Úc.

Đất trồng trọt trên cả nước đã giảm 2,6%

Tây Úc có tỷ lệ đất trồng trọt do người nước ngoài sở hữu cao nhất, với 105.000 hecta hay tương đương với 35,7% trên cả nước.

Trồng trọt chỉ chiếm 0,7% đầu tư vào đất nông nghiệp sở hữu bởi nước ngoài tại Tây Úc

Lượng sở hữu người bởi nước ngoài trong lĩnh vực lâm nghiệp của Úc nổi bật nhất là ở bang Victoria, tiếp theo là Queensland và Tasmania.

Trong ba năm qua, đất canh tác thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài nhất, với tỷ lệ sở hữu bởi người ngước ngoài đối với loại đất này tăng 8,8%, trong khi đất trồng trọt chăn nuôi vẫn không đổi ở mức 1,6%, mặc dù nó đã giảm đáng kể vào năm 2018/19.

Sở hữu và thuê mướn:

Phần lớn đất nông nghiệp (83%) thuộc sở hữu bởi nước ngoài là đất  thuê, tăng 1%, tương đương với mức tăng lên 44.990.000 ha.

Trong tổng số đất do người nước ngoài do người nước ngoài sở hữu thì thị phần sở hữu của Úc đã giảm 7,3 trong 12 tháng, trước ngày 30 tháng 6 năm 2020.

Mặt khác, thị phần của người nước ngoài nắm giữ đất nông nghiệp của Úc đã tăng 7,5% so với cùng kỳ.

Đây là một tình trạng tương tự đối với đất  thuê, nhưng ở mức độ thấp hơn.

Tỷ lệ người Úc sở hữu phần đất mà chủ nước ngoài  thuê giảm 0,4%, trong khi đó tỷ lệ chủ nước ngoài sở hữu tăng 1,5%.

Mặc dù phần lớn các chủ nước ngoài đầu tư vào đất nông nghiệp bằng cách   thuê đất, nhưng những báo cáo đã cho thấy tỷ lệ sở hữu hoàn toàn (freehold) cũng đang tăng lên, mặc dù tăng chậm.

LƯU Ý: Sổ đăng ký ghi lại các pháp nhân nước ngoài có tỷ lệ sở hữu bởi người nước ngoài ít nhất là 20% trở lên, do đó cũng có thể có một phần đáng kể quyền sở hữu của Úc trong cùng các thửa đất đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

x Đóng
Website thi thử ôn tập - bài test BẰNG TIẾNG VIỆT để trở thành công dân Úc
x Đóng
Website thi thử ôn tập - bài test BẰNG TIẾNG VIỆT để trở thành công dân Úc