Chương Trình tiếng Anh dành cho người nhập cư

Rate this post

Sự thay đổi của chương trình tiếng Anh cho người định cư độ tuổi trưởng thành (Viết tắt AMEP)

Thứ sáu ngày 28/08/2020, Chính phủ Úc đã công bố những cải cách lớn đối với Chương trình tiếng Anh cho người nhập cư độ tuổi trưởng thành (AMEP).

Những thay đổi được đề xuất bao gồm:

Bỏ hạn mức 510 giờ học tiếng Anh miễn phí ;

  • Cho phép nguời định cư có điều kiện học tiếng Anh từ cấp độ cơ bản (Functional) đến tiếng Anh nghề nghiệp (Vocational) ; và
  • Bỏ giới hạn thời gian trong việc đăng ký, bắt đầu và hoàn thành nộp việc học tiếng Anh đối với những người có thị thực đạt đủ điều kiện và người đó đã ở Úc tại hoặc trước ngày 1 tháng 10 năm 2020.

Những thay đổi hiện đã có hiệu lực, và vì vậy nó có nghĩa là:

  • Bạn hiện có thể tham gia các lớp tiếng Anh không bị giới hạn giờ học, cho đến khi bạn đạt đến trình độ tiếng Anh nghề nghiệp (Vocational).
  • Bạn có thể đăng ký ghi danh học, ngay cả khi bạn đã đăng ký chương trình AMEP trước đó và bạn đã sống ở Úc trong nhiều năm.
  • Bạn có thể tiếp tục học tiếng anh ngay cả khi bạn đã hoàn thành 510 giờ học (giới hạn trước đây), cho đến khi bạn đạt đến trình độ tiếng Anh nghề nghiệp (Vocational)

Khi bạn tham gia học tiếng anh tại chương trình AMEP, bạn sẽ được cung cấp dịch vụ giữ trẻ miễn phí, áp dụng khi trẻ em dưới độ tuổi đi học. Nhà cung cấp dịch vụ của bạn sẽ hỗ trợ bạn tìm hiểu về dịch vụ giữ trẻ miễn phí này.

Tôi có đủ điều kiện không?

Chương trình AMEP áp dụng cho:

Những người nhập cư đạt đủ điều kiện và những người nhập cư nhân đạo giữ thị thực thường trú;

  • Những người có thị thực tạm trú đạt đủ điều kiện (xem bảng bên dưới)
  • Những công dân Úc, người mà trước đây giữ thị thực thường trú hoặc thị thực tạm trú hợp lệ. Chương trình AMEP cũng có thể áp dụng cho Người làm đương đơn chính và những người đương đơn phụ trong thị thực của họ.

Các diện Visa Tạm trú đủ điều kiện để được áp dụng lớp học tiếng Anh miễn phí:

Item Column A

Temporary visa class

 Các Dòng Visa Tạm Trú

Column B

Subclass
Diện Visa

 
1 Bridging F

(WF)
Visa chờ F

060 (Bridging F)
2 Business Skills (Provisional)

(UR)
Dòng Visa Kỹ năng Kinh Doanh (Tạm trú) – UR

160 (Business Owner (Provisional) 
161 (Senior Executive (Provisional)
162 (Investor (Provisional)
163 (State/Territory Sponsored    Business Owner (Provisional) 
164 (State/Territory Sponsored Senior Executive (Provisional) 
165 (State/Territory Sponsored Investor (Provisional) 
3 Business Skills (Provisional)

(EB)
Dòng Visa Kỹ năng Kinh Doanh (Tạm trú) – EB

188 (Business Innovation and Investment (Provisional)
4 Interdependency (Provisional)

(UG)
Dòng Visa phụ thuộc
(Tạm trú) – UG

310
5 Partner (Provisional)

(UF)
Dòng Visa người phối ngẫu
(Tạm trú) – UF

309 (Partner (Provisional) 
6 Partner (Temporary)

(UK)
Dòng Visa người phối ngẫu
(Tạm trú) – UK

820 (Partner)
7 Resolution of Status (Temporary) (UH)
Dòng Visa Giải quyết tình trạng (Tạm trú) (UH)
850
8 Safe Haven Enterprise

(XE)

790 (Safe Haven Enterprise)
9 Skilled – Designated Area-sponsored (BQ)
Dòng Visa có tay nghề – Khu vực được chỉ định
Được bảo lãnh (BQ)
139
10 Skilled – Independent Regional (Provisional) (UX)
Dòng visa có tay nghề –  độc lập – Khu vực  được chỉ định  (Tạm trú) (UX)
495
11 Skilled – Regional Sponsored

(VF)
Có tay nghề – Khu vực được  chỉ định –  có  người bảo trợ (VF)

475
12 Skilled Regional Sponsored

(VC)
Có tay nghề – – Khu vực được  chỉ định –  có  người bảo trợ  (VC)

487
13 Skilled – Regional (Provisional) (SP)
Có tay nghề – – Khu vực được  chỉ định –  (Tạm trú) (SP)
489
14 Temporary (Humanitarian Concern) (UO)
Tạm trú (Có Mối quan tâm về nhân đạo) (UO)
786 (Temporary (Humanitarian Concern) 
15 Temporary Protection

(XD)
Bảo vệ  tạm thời
(XD)

785 (Temporary Protection)
16 Skilled Work Regional (Provisional) (PS)

Kỹ năng tay nghề tại khu vực được chỉ định

(Tạm Trú) (PS)

491
17 Skilled Employer Sponsored

Regional (Provisional) (PE)

Có tay nghề – nhà tuyển dụng  bảo lãnh – Khu vực được chỉ định (Tạm trú) (PE)

494

Tôi có thể học tiếng Anh miễn phí ở đâu?

Chương Trình tiếng Anh dành cho người nhập cư – AMEP được giảng dạy tại khoảng 300 địa điểm như tại các thành phố lớn cũng như tại các vùng sâu vùng xa trên khắp nước Úc.

Bạn có thể tham gia lớp học tiếng anh của mình bằng các hình thức khác nhau như: Trực tuyến, hoặc đến lớp học để học trực tiếp nhưng vẫn đảm bảo sự an toàn trong thời điểm dịch COVID hoặc học từ xa bằng phương pháp đào tạo từ xa.

 Những lựa chọn học tập

Chương trình AMEP cung cấp nhiều lựa chọn học tập linh hoạt để giúp bạn học tiếng Anh, bao gồm các lớp học toàn thời gian, bán thời gian, hoặc các lớp học vào buổi tối và cuối tuần.

Chương trình cũng cung cấp các lớp học trực tiếp, trực tuyến, và còn có một chương trình gia sư tình nguyện và giảng dạy từ xa. Nếu như bạn có con cái chưa đến tuổi đi học, chương trình AMEP cũng cung cấp dịch vụ giữ trẻ miễn phí trong khi bạn tham gia các lớp học trực tiếp.

Tôi có thể tìm hiểu thêm về chương trình AMEP ở đâu?

Bạn có thể tìm hiểu thêm về chương trình AMEP bằng cách xem qua bài báo “Learn English for free fact sheet”, bài báo này có thể tải xuống tại trang web sau: https://immi.homeaffairs.gov.au/amep-subsite/Files/english-classes-for-eligible-migrants-and-humanitarian-entrants-in-australia-factsheet.pdf

Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm thông tin bằng cách liên lạc qua:

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

x Đóng
Website thi thử ôn tập - bài test BẰNG TIẾNG VIỆT để trở thành công dân Úc
x Đóng
Website thi thử ôn tập - bài test BẰNG TIẾNG VIỆT để trở thành công dân Úc