Chương trình Kinh doanh Sáng tạo và Đầu tư Úc (Diện 188)

Rate this post

Diện Kinh doanh Sáng tạo

Kể từ khi bắt đầu Chương trình Kinh doanh Sáng tạo và Đầu tư vào tháng 7 năm 2012 đến ngày 31 tháng 3 năm 2020, Bộ Nội vụ đã nhận được gần 21.000 đơn xin thị thực 188. Diện Kinh doanh Sáng tạo (188A) nhận được nhiều đơn nhất so với các diện khác. Điều này cho thấy rõ sự phổ biến của visa 188A.

188 Kinh doanh Sáng tạo và Đầu tư (Tạm trú)

 

Kết quả

Diện

 

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 1/7/2019 to 31/3/20
Đơn nộp Kinh doanh sáng tạo 432 1,075 1,469 1478 2,444 2,106 2,028 1,211
Nhà đầu tư 52 111 227 427 610 646 780 593
Nhà đầu tư trọng yếu 300 708 1,530 213 440 372 423 248
Tổng   784 1,894 3,226 2,118 3,494 3,124 3,232 3,069

 

Việc biên giới quốc tế của Úc bị đóng cửa từ tháng 2 năm 2020, du lịch đến Úc hiện chỉ cho phép những người đã được miễn hoặc được cấp miễn trừ cá nhân. Những khách hàng có visa 188 nằm trong diện đặc biệt được miễn.

Nếu quý vị là người có visa Kinh doanh Sáng tạo và Đầu tư (Diện 188), quý vị tự động sẽ được miễn các hạn chế đi lại và có thể nhập cảnh vào Úc bất kỳ lúc nào khi chuyến bay còn chỗ.

Vào ngày 1 tháng 7 năm 2021, chính phủ Úc đã đưa ra những thay đổi đối với chương trình Kinh doanh Sáng tạo và Đầu tư. Theo chương trình mới, sẽ chỉ có bốn diện. Cụ thể là:

 • Diện Kinh doanh Sáng tạo
 • Diện Doanh nhân Khởi nghiệp
 • Diện Nhà đầu tư
 • Diện Nhà đầu tư trọng yếu

Chương trình vẫn là một quá trình có hai giai đoạn. Giai đoạn một là nộp đơn xin visa Kinh doanh Sáng tạo và Đầu tư (Tạm trú) (Diện 188). Sau khi đáp ứng các yêu cầu của visa 188, quý vị có thể tiến tới thường trú bằng cách nộp đơn xin visa Kinh doanh Sáng tạo và Đầu tư (Thường trú) (Diện 888).

Những thay đổi quan trọng là visa 188 sẽ có hiệu lực trong thời hạn 5 năm kể từ ngày được cấp với những người có visa trong tất cả các diện đủ điều kiện để xin thường trú nhân nếu quý vị đáp ứng các yêu cầu của visa 888 sau 3 năm.

Quý vị có thể mang các thành viên trong gia đình đến Úc. Các thành viên trong gia đình là:

 • Bạn đời – đã kết hôn hoặc mối quan hệ trên thực tế (cùng giới hoặc khác giới) hoặc
 • Con cái phụ thuộc, đến 23 tuổi (nếu trên 23 tuổi, con cái phải không thể tự kiếm sống để tự trang trải cuộc sống do những hạn chế về thể chất hoặc nhận thức và phải phụ thuộc vào đương đơn hoặc bạn đời của đương đơn)

Trong vài tuần tới, chúng tôi sẽ bàn luận chi tiết hơn về bốn diện của visa 188.

Tuần này, chúng tôi xem xét các yêu cầu của Diện Kinh doanh Sáng tạo (còn được gọi là 188A).

Diện Kinh doanh Sáng tạo dành cho những doanh nhân thành công muốn thành lập hoặc phát triển doanh nghiệp ở Úc.

Để đủ điều kiện nộp đơn xin visa này, quý vị phải

 • nhận được đề cử bởi chính phủ tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ của Úc;
 • dưới 55 tuổi, yêu cầu này có thể được bãi bỏ nếu doanh nghiệp mang lại lợi ích kinh tế đặc biệt cho tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ được đề cử;
 • đạt ít nhất 65 điểm Point Test;
 • Doanh nghiệp của bạn đạt được doanh thu tối thiểu 750 nghìn AUD (áp dụng từ 01/07/2021) ở 2 năm trong 4 năm gần nhất;
 • Phải sở hữu ít nhất:
 • 30% tổng giá trị của doanh nghiệp nếu doanh nghiệp có doanh thu hàng năm từ 400,000 AUD trở lên
 • 10% tổng giá trị của doanh nghiệp nếu doanh nghiệp là công ty niêm yết
 • Có sự nghiệp quản lý kinh doanh thành công
 • Có ý định liên tục sở hữu và duy trì vai trò quản lý một doanh nghiệp ở Úc.
 • Đương đơn, bạn đời (hoặc cả hai) phải có tổng tài sản kinh doanh ròng và tài sản cá nhân ít nhất là 1,250,000 AUD (áp dụng từ 01/07/2021) . Số tiền của đương đơn phải có sẵn để chuyển đến Úc hợp pháp trong vòng hai năm kể từ khi thị thực được cấp.
 • Đương đơn và bạn đời không được tham gia vào các hoạt động đầu tư hoặc kinh doanh bất chính.
 • Đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe và nhân cách.

Để được tư vấn miễn phí, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số ++84 (0)28 7300 9188  hoặc +61421522273  hoặc gửi email tới frontdesk@jadevisa.com.au

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

x Đóng
Website thi thử ôn tập - bài test BẰNG TIẾNG VIỆT để trở thành công dân Úc
x Đóng
Website thi thử ôn tập - bài test BẰNG TIẾNG VIỆT để trở thành công dân Úc