Chương trình diện Tài năng và Sáng Tạo – Nam Úc

Rate this post

Chính phủ Nam Úc mới đây đã thông báo mở ra chương trình Diện Tài năng và Sáng tạo – chương trình này mang lại những cơ hội và hướng đi cho những người định cư diện tay nghề cao – người sẽ góp phần vào những ngành trọng yếu được ưu tiên tại Nam Úc.

Chương trình diện Tài năng và Sáng tạo cho phép đương đơn nộp đề cử tiểu bang theo 1 trong 4 diện sau:

 • Diện người làm thuê: Dành cho người định cư diện tay nghề cao đang làm việc tại các doanh nghiệp
 • Diện Khởi nghiệp và doanh nghiệp nhỏ: Dành cho người định cư mới bắt đầu thành lập doanh nghiệp tại Nam Úc
 • Diện tốt nghiệp cao cấp: Dành cho sinh viên/ người nhận bằng tốt nghiệp với thành tích rất tốt tại các cơ sở giáo dục cấp cao ở Nam Úc.
 • Diện Tài năng độc lập: Dành cho những đương đơn có năng lực cao muốn nhận được đề cử tiểu bang

Những đương đơn thành công sẽ cần phải chứng minh cách họ mang lại những ý tưởng mới , kỹ năng tay nghề và sự sáng tạo và có thể tạo ra các công việc cho Nam Úc.

Các điều kiện bắt buộc

Điều kiện chung

 • Tất cả các đương đơn phải đáp ứng được các yêu cầu từ Bộ Nội vụ đối với diện Visa 497 hoặc Visa 190.
 • Chỉ cho phép đương đơn hiện đang cư trú tại Nam Úc. Các đương đơn từ những tiểu bang và những vùng lãnh thổ khác ở Úc có thể được xem xét trong một số trường hợp ngoại lệ

Diện người làm thuê

Diện này dành cho những người định cư có tay nghề cao làm việc ở các doanh nghiệp tại Nam Úc.

Chủ doanh nghiệp phải:

 • Là một trong những doanh nghiệp trọng yếu của Nam Úc thuộc Growth State industry sector, hoặc là một phần không thể thiếu của chuỗi những ngành được ưu tiên, gồm du lịch, du học, công nghiệp quốc phòng, thực phẩm, rượu và kinh doanh nông sản, công nghệ cao, công nghiệp sức khoẻ và y tế, cơ khí và khai khoáng, công nghiệp vũ trụ, công nghiệp sáng tạo.
 • Là doanh nghiệp đã thành lập, có trụ sở và hoạt động tại Nam Úc ít nhất 12 tháng
 • Đạt doanh thu hàng năm ít nhất $4 triệu:
 • Những công ty khởi nghiệp có thể được miễn yêu cầu về doanh thu hằng năm
 • Những doanh nghiệp hoạt động tại outer regional South Australia(Khu vực vùng miền của Nam Úc) có thể được miễn yêu cầu về doanh thu hằng năm
 • Là doanh nghiệp có danh tiếng tốt và không xuất hiện bất cứ thông tin bất lợi nào.

Nếu là đương đơn:

 • Bạn phải có mức lương thu nhập cao tương xứng với chương trình tài năng (ít nhất $80,000 toàn thời gian). Mức lương được xem xét miễn trừ đối với những đương đơn tay nghề cao như:
 • Làm viêc cho một công ty khởi nghiệp
 • Làm việc cho doanh nghiệp vùng ngoại ô Nam Úc
 • Mới tốt nghiệp
 • Bạn phải đang sống tại Nam Úc với Visa tạm trú , đã và đang làm việc cho doanh nghiệp
 • Bạn phải đạt trình độ Proficient Plus (Tiếng Anh Thành thạo) (IELTS 7), tuy nhiên trình độ tiếng Anh có thể được xem xét đối với một vài trường hợp được miễn trừ
 • Chủ doanh nghiệp của bạn phải cung cấp thông tin khái quát để chứng minh rằng bạn, trên tư cách là người nộp đơn:
 • Đủ trình độ, kỹ năng và kinh nghiệm phù hợp với công việc
 • Sẽ tạo ra các ý tưởng mới, kỹ năng tay nghề và sự sáng tạo với Nam Úc và có thể hỗ trợ tạo việc làm tại địa phương
 • Sẽ góp phần vào ngành công nghiệp đang được chú trọng phát triển tại Nam Úc Growth State industry sectors.

Diện Khởi nghiệp và Doanh nghiệp nhỏ

Diện này dành cho người định cư mới bắt đầu thành lập doanh nghiệp.

Các tiêu chí đánh giá yêu cầu để cung cấp chứng từ bao gồm:

 • Doanh nghiệp của bạn phải được thành lập và đang hoạt động tại Nam Úc ít nhất được 12 tháng và bạn phải cư trú tại Nam Úc ít nhất 24 tháng
 • Nếu bạn đang giữ Visa SISA thì bạn phải thành lập doanh nghiệp tại Nam Úc ít nhất 6 tháng và cư trú tại đây trong suốt thời gian này
 • Thu nhập của bạn được cấp bởi doanh nghiệp phải đạt được điều kiện về mức thu nhập chịu thuế tối thiểu – minimum taxable income requirement từ Bộ Nội vụ
 • Các doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp trọng yếu chú trọng phát triển của tiểu bang – Growth State industry sectors,, sẽ được ưu tiên
 • Các doanh nghiệp thuê mướn ít nhất 2 công nhân viên (không bao gồm người nộp đơn) đang làm việc toàn thời gian full-time sẽ được ưu tiên
 • Bạn phải cung cấp khái quát về doanh nghiệp (tối đa 2 trang) với:
 • Chứng từ cho thấy sự nghiên cứu và hiểu biết kỹ lưỡng về những điều kiện thuộc ngành liên quan ở Nam Úc
 • Chứng từ về cách đóng góp và đề xuất đổi mới để phát triển nền kinh tế và hỗ trợ tạo việc làm cho Nam Úc
 • Chứng từ về kinh nghiệm và trình độ làm việc trước đây (hơn 3 năm) của đương đơn để có thể ứng dụng vào việc xây dựng doanh nghiệp thành công tại Nam Úc
 • Diện này cũng dành cho đương đơn tự kinh doanh
 • Chủ doanh nghiệp có thể nộp đơn cho diện này. Loại hình doanh nghiệp bao gồm: Hộ kinh doanh, đối tác hoặc kết nối nhờ tin tưởng
 • Diện này không dành cho loại hình doanh nghiệp được nhượng quyền

Diện tốt nghiệp cao cấp

Dành cho sinh viên/ người nhận bằng tốt nghiệp với thành tích rất tốt tại các cơ sở giáo dục cấp cao ở Nam Úc.

Các điều kiện bắt buộc gồm:

 • Bạn phải hoàn tất bậc Cử nhân hoặc chứng nhận cao hơn tại các trung tâm giáo dục cao cấp được chỉ định ở Nam Úc trong 2 năm vừa qua
 • Tối thiểu 50% chương trình học của bạn phải được hoàn thành tại Nam Úc
 • Chứng nhận được cấp tại Nam Úc phải tương ứng với lĩnh vực đã ấn định và công việc được đề cử
 • Bạn phải hiện cư trú ở Nam Úc và tiếp tục sinh sống tại đây sau khi hoàn thành khoá học
 • Đương đơn được khuyến khích đạt trình độ tiếng anh thông thạo Proficient English, trừ phi được chỉ định mức độ cao hơn đối với công việc
 • Lĩnh vực giáo dục bạn theo học sẽ được xem xét. Những người theo học các lĩnh vực về sức khoẻ hoặc về khoa học tự nhiên hoặc vật lý có thể sẽ được ưu tiên
 • Bạn đã từng có kinh nghiệm học và làm việc có thể được ưu tiên
 • Bạn phải cung cấp 1 bản khái quát ngắn về kỹ năng và chuyên môn để chứng minh: (tối đa 2 trang)
 • Nếu bạn hoàn thành các bằng Tiến sỹ hoặc Thạc sỹ Nghiên cứu:
 • Bạn có thể nộp đơn khi đã được cấp bằng
 • Nếu bạn đã hoàn thành chương trình bậc Thạc Sỹ:
  • Bằng Thạc sỹ phải đạt được ít nhất 78 tuần CRICOS
 • Điểm trung bình của bạn sẽ được xem xét
 • Điểm trung bình từ 6.0 trở lên thường là bắt buộc trừ khi có những yêu cầu khác đối với nghề nghiệp. Xin vui lòng kiểm tra những yêu cầu cụ thể đối với điểm GPA (Điểm trung bình). Đương đơn có điểm GPA cao sẽ được ưu tiên hơn.
 • Nếu bạn tốt nghiệp với chương trình First Class Honours (Lớp học Danh dự) trong năm Honours riêng:
 • Năm Honours đó phải được hoàn thành trong 92 tuần CRICOS bằng Cử nhân tại Nam Úc
 • Nếu bạn tốt nghiệp Bằng cử nhân
 • Bằng cử nhân phải đạt được ít nhất 92 tuầnCRICOS
 • Điểm Trung Bình sẽ được xem xét
 • Điểm trung bình từ 6.0 trở lên thường là bắt buộc trừ khi có những yêu cầu khác đối với nghề nghiệp. Xin vui lòng kiểm tra những yêu cầu cụ thể đối với điểm GPD (Điểm trung bình). Đương đơn có điểm GPA cao sẽ được ưu tiên hơn.

Diện Tài năng Độc lập

Các tiêu chí đánh giá yêu cầu để cung cấp chứng cho diện này:

 • Bạn bắt buộc phải đang cư trú tại Nam Úc
 • Đạt được ít nhất 95 điểm (bao gồm điểm nộp đề cử tiểu bang) trong bảng điểm EOI (Expresion of Interest) trên SkillSelect, tuy nhiên với số điểm thấp hơn có thể được xem xét trong trường hợp ngoại lệ
 • Bạn phải đạt trình độ tiếng anh thông thạo Proficient Plus , tuy nhiên trình độ tiếng anh thấp hơn có thể được xem xét trong trường hợp ngoại lệ
 • Bạn phải có kinh nghiệm làm việc liên quan trong lĩnh vực của mình, tuy nhiên hạn chế về mặt kinh nghiệm có thể được xem xét trong trường hợp ngoại lệ
 • Bạn phải gửi bản trình bày về công việc của mình (tối đa 2 trang):
 • Kỹ năng và kinh nghiệm của bạn sẽ góp phần xây dựng Nam Úc như thế nào, đặc biệt là các ngành được ưu tiên Growth State industries
 • Kiến thức của bạn về cơ hội việc làm và kinh doanh liên quan đến lĩnh vực nghề nghiệp chuyên ngành của bạn
 • Các thông tin bổ sung về những tổ hợp kỹ năng nghề nghiệp, khoá đào tạo, bằng cấp, kinh nghiệm hoặc giải thưởng liên quan đến lĩnh vực chuyên ngành của bạn
 • Đương đơn đạt được những yêu cầu về kỹ năng thiết yếu và các ngành được chính phủ liên bang liệt kê i sẽ được ưu tiên hơn.

Chương trình Tài năng và Sáng tạo sẽ được mở ra cho tất cả các ngành nghề được liệt kê tại Skilled Occupation List, không liên quan đến tình trạng nghề nghiệp trong chương trình tiệu chuẩn.

Để tìm hiểu thêm thông tin, xin vui lòng truy cập link: https://migration.sa.gov.au/skilled-migrants/supporting-information.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

x Đóng
Website thi thử ôn tập - bài test BẰNG TIẾNG VIỆT để trở thành công dân Úc
x Đóng
Website thi thử ôn tập - bài test BẰNG TIẾNG VIỆT để trở thành công dân Úc