Chính phủ tăng cường yêu cầu thị thực nhà đầu tư

Rate this post

Chính phủ Úc đang cải tổ Chương trình Đầu tư và Kinh doanh Sáng Tạo (BIIP) để tạo thêm nhiều việc làm cho nước Úc, thúc đẩy sự phát triển của các ngành chính và hỗ trợ nền kinh tế Úc phục hồi sau đại dịch COVID-19.

Bộ trưởng Bộ Nhập cư, Quốc tịch, Dịch vụ Di cư và Các vấn đề Đa văn hóa – Ông Alex Hawke nói rằng những thay đổi này sẽ cải thiện chất lượng của các khoản đầu tư và tối đa hóa lợi ích kinh tế cho Úc.

“Hơn 15,9 tỷ đô la đã được đầu tư vào nền kinh tế Úc kể từ năm 2012 và những thay đổi có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 sẽ khiến con số này tiếp tục tăng lên,” Bộ trưởng Hawke nói.

Ông nói: “Úc là một địa điểm hấp dẫn đối với các nhà đầu tư và những thay đổi này sẽ trực tiếp mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp mới nổi,các ý tưởng của Úc và các nghiên cứu phát triển.

“Các ngưỡng đầu tư tăng và việc điều chỉnh tỷ lệ đầu tư để tập trung nhiều hơn vào vốn đầu tư mạo hiểm và vốn tăng trưởng tư nhân sẽ hỗ trợ cải tiến và các doanh nghiệp mới nổi ở Úc,” Bộ trưởng Hawke nói.

Những thay đổi chính có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2021:

  • Số tiền đầu tư cho diện thị thực Nhà đầu tư (Investor stream 188B) sẽ tăng từ 1,5 triệu đô la lên 2,5 triệu đô la. Số tiền đầu tư cho diện thị thực Nhà đầu tư trọng yếu (Significant Investor Stream 188C) sẽ vẫn ở mức 5 triệu đô la.
  • Khung đầu tư tuân thủ (Complying Investment Framework CIF) sẽ được áp dụng cho cả hai diện thị thực đầu tư – Nhà đầu tư (188B) và Nhà đầu tư trọng yếu (188C).
  • Người giữ các loại thị thực nhà đầu tư sẽ được yêu cầu đầu tư 20% khoản đầu tư của họ vào quỹ đầu tư mạo hiểm hoặc quỹ đầu tư phát triển tư nhân, và thêm 30% nữa vào các quỹ được quản lý tập trung vào các công ty đang tăng trưởng và các công ty mới nổi.
  • Thành phần đầu tư cân đối sẽ giảm từ 60% xuống 50%.
  • Các quỹ sẽ được yêu cầu cung cấp các báo cáo kiểm toán độc lập hàng năm cho thấy sự tuân thủ của họ đối với CIF.

Tóm lại, từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, các tỷ lệ CIF sau sẽ áp dụng cho cả hai loại thị thực Nhà đầu tư (188B) và Nhà đầu tư trọng yếu (188C):

  • 20% vào quỹ đầu tư mạo hiểm và quỹ đầu tư phát triển tư nhân (VCPE)
  • 30% quỹ đầu tư vào các công ty mới nổi
  • 50% vào các khoản đầu tư cân đối

Những thay đổi sắp tới cũng sẽ rút ngắn thời gian các nhà đầu tư phải chờ đợi trước khi họ có thể nộp đơn xin thường trú nhân.

Hiện tại, một số nhà đầu tư phải đợi ít nhất bốn năm trước khi họ có thể nộp đơn xin thường trú nhân.

Nhưng những thay đổi có nghĩa là tất cả những người có thị thực BIIP sẽ có thể đăng ký xin thường trú nếu họ đáp ứng các yêu cầu của thị thực sau ba năm và sẽ có đến năm thứ năm để làm như vậy.

Các cải cách sẽ có hiệu lực cùng lúc với một số cải cách khác đối với Chương trình Đầu tư và Kinh Doanh Sáng Tạo (BIIP), bao gồm cắt giảm số lượng dòng thị thực xuống còn bốn dòng: kinh doanh sáng tạo, doanh nhân khởi nghiệp, nhà đầu tư và nhà đầu tư trọng yếu.

Các biện pháp tuân thủ chặt chẽ được đưa ra để duy trì tính toàn vẹn của biên giới và chương trình di cư kinh tế của Úc. Tất cả những người nộp đơn xin thị thực phải đáp ứng các yêu cầu của Úc về an ninh, danh tính và lý lịch, cũng như các yêu cầu cụ thể về dòng thị thực.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

x Đóng
Website thi thử ôn tập - bài test BẰNG TIẾNG VIỆT để trở thành công dân Úc
x Đóng
Website thi thử ôn tập - bài test BẰNG TIẾNG VIỆT để trở thành công dân Úc