Bạn có muốn những khoản lợi nhuận đều đặn mà không gặp rắc rối trong việc duy trì tài sản?

Bạn đang tìm kiếm một tỉ lệ đầu tư tốt hơn?

Đầu tư thế chấp được bảo đảm bằng tài sản hữu hình mà bạn có thể “chạm vào và cảm nhận được”

Michael Cradock
Đại diện được ủy quyền của La Trobe Financial

các sản phẩm và tỉ lệ

Lên kế hoạch cho sự Đầu Tư của bạn

La Trobe Financial có Trang web về hình thức “Cho vay ngang hàng – Peer to Peer Leding” lớn nhất tại Úc.

 • Dễ dàng mở Tài khoản
 • Chủ động quản lý danh mục đầu tư thế chấp của riêng bạn

Nói chuyện với Đại diện được ủy quyền của La Trobe Financial ngay hôm nay!

BẮT ĐẦU NGAY

Đăng ký để nhận thông tin cập nhật hàng tháng về Đầu tư thế chấp ngang hàng có sẵn

  Hướng dẫn các dịch vụ Tài Chính

  TẢI VỀ

  Tuyên bố về Công bố Sản phẩm Quỹ

  tải về

  Giấy phép ASIC

  tải về

  GIẢI THƯỞNG VÀ XẾP HẠNG

  Michael Cradock là Người đại điện được uỷ quyền của Công ty TNHH La Trobe Financial Asset Management, ACN 007 332 363, Giấy phép Dịch vụ Tài chính Úc 222213, Giấy phép Tín dụng Úc 222213. La Trobe Financial hoặc Người Đại diện được ủy quyền của La Trobe Financial không đưa ra lời khuyên nào về sản phẩm tài chính. La Trobe Financial là công ty phát hành và quản lý Quỹ tín dụng La Trobe Úc ARSN 088 178 321. Điều quan trọng là quý vị phải suy xét Bản Tiết lộ Sản phẩm (PDS) về Quỹ Tín dụng khi quyết định đầu tư hay tiếp tục đầu tư vào Quỹ Tín dụng. Quý vị có thể đọc PDS này trên trang mạng www.latrobefinfinance.com hoặc gọi điện cho chúng tôi theo số 13 80 10 hoặc gọi cho ông Michael Cradock theo số +61 (0)488 073 175 để hỏi lấy bản sao. *Lợi nhuận đầu tư của chúng tôi thay đổi và trả hàng tháng. Thành tích trước đây không phải là chỉ dấu đáng tin cậy về thành tích trong tương lai. Không bảo đảm tỷ lệ lợi nhuận từ Quỹ Tín dụng và lợi nhuận này tùy vào lợi nhuận của Quỹ Tín dụng trong tương lai và có thể thấp hơn dự kiến. dự kiến. Các nhà đầu tư có nguy cơ bị mất một phần hoặc toàn bộ khoản đầu tư chính của mình. Khoản đầu tư vào Quỹ Tín dụng không phải là tiền gửi ngân hàng. Quyền rút tiền ra tùy thuộc vào khả năng thanh toán tiền mặt và có thể bị trì hoãn hoặc tạm ngưng. Hãy truy cập trang mạng của chúng tôi để biết thêm thông tin.
  # Về Tài khoản Classic 48 hour, dù chúng tôi có thời gian 12 tháng theo Bản điều lệ của Quỹ Tín dụng để thực hiện yêu cầu mua lại của quý vị nếu trong Tài khoản này không đủ tiền mặt để thanh toán vào thời điểm quý vị yêu cầu, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để thực hiện yêu cầu mua lại của quý vị từ Tài khoản Classic 48 hour của quý vị trong vòng 2 ngày làm việc. Chưa từng có trường hợp nào trong quá khứ của Tài khoản này, kể từ năm 1999, mà chúng tôi không thực hiện được yêu cầu mua lại đúng hạn vì không đủ khả năng thanh toán tiền mặt. *Tỷ suất lợi nhuận có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng Tám 2020.