Đầu Tư Bổ Sung

Đề cử của Tiểu Bang Victoria cho Diện Thị thực Nhà Đầu Tư 188B-888B 

Chính phủ Victoria yêu cầu người sở hữu visa 188B thực hiện khoản “Đầu tư bổ sung” trong thời gian giữ visa 188B của họ và trước khi nộp đơn xin visa 888B.
 
Số tiền đầu tư bổ sung tối thiểu cần thiết là 500.000 AUD.

Khoản “Đầu tư bổ sung” phải được giữ ít nhất 12 tháng trước khi yêu cầu Đề cử của tiểu bang Victoria cho visa 888B, tức là ít nhất là trong năm 3 khi giữ visa 188B của bạn.
 
Các lựa chọn cho “Đầu tư bổ sung” – mà bang Victoria đã chỉ ra rằng họ sẽ cung cấp phê duyệt đề cử của tiểu bang – bao gồm đầu tư vào các việc sau:
 
 ♦ Bất động sản ở Victoria:

Là chủ sở hữu hoặc chủ sở hữu một phần của bất động sản đầu tư thương mại hoặc nhà ở

Là người cho vay có bảo đảm về quyền sở hữu đất đai, ví dụ: bạn cho một người nào đó vay để họ mua một tài sản cùng với bạn có quyền lợi bảo đảm đã đăng ký trên tên đất của tài sản. Điều này được gọi là cho vay ngang hàng (Peer-to-Peer Lending) 

♦ Một công ty tư nhân:

Là chủ sở hữu một phần công ty với cổ phần

Là người cho vay có bảo mật đối với tài sản của công ty và / hoặc tài sản của chủ sở hữu công ty
Người nộp đơn cho thị thực 888B nên liên hệ trực tiếp đến Đội ngũ định cư kinh doanh Chính phủ bang Victoria để tìm xác nhận rằng, “Kế hoạch đầu tư bổ sung” của họ sẽ được phê duyệt khi đến thời điểm nộp đơn xin Đề cử tiểu bang Victoria cho visa 888B

JADE giúp khách hàng thực hiện khoản “Đầu tư bổ sung” như thế nào? 

Khoản đầu tư mà bạn thực hiện sẽ phụ thuộc vào mục tiêu của gia đình bạn.

Theo kinh nghiệm của chúng tôi, hầu hết những người đã xin visa 188B họ đã thực hiện khoản đầu tư Bổ sung, vì họ không muốn xin visa 188A do không muốn tham gia vào các hoạt động quản lý hàng ngày của một doanh nghiệp nhỏ tại Victoria.

Do đó, điều hợp lý là hầu hết các nhà đầu tư sẽ thích đầu tư vào bất động sản, trực tiếp sở hữu Đất đai hoặc là người cho vay.

♦ LƯU Ý

JADE không cung cấp tư vấn tài chính và các nhà đầu tư nên tìm kiếm lời khuyên tài chính độc lập của riêng họ nếu cần thiết

Giữ tốt hồ sơ về Đầu tư bổ sung của bạn
Điều quan trọng là giữ tốt hồ sơ về Hoạt động đầu tư bổ sung của bạn.

Chính phủ Victoria yêu cầu bạn phải có bằng chứng:

1. Cá nhân bạn đã đưa ra quyết định đầu tư
2. Các khoản đầu tư có trụ sở tại Victoria và / hoặc mang lại lợi ích kinh tế cho Victoria
3. Bạn hoặc công ty đầu tư của bạn, là chủ sở hữu hợp pháp của tài sản và / hoặc đầu tư tài chính
4. Rằng bạn đã thường xuyên xem xét quyết định đầu tư của mình sau khi mua lại
5. Nếu bạn đã bán khoản đầu tư của mình trước khi nộp Đề cử của tiểu bang 888B, cá nhân bạn đã cung cấp các hướng dẫn để bán khoản đầu tư
Loại bằng chứng bạn cần giữ sẽ phụ thuộc vào loại đầu tư của bạn. 

Ví dụ: nếu bạn đầu tư vào một bất động sản nhà ở và bạn cho người thuê thuê, bạn sẽ có các hồ sơ sau:

♦ Hợp Đồng mua bán 
♦ Thông báo tư vấn giải quyết từ luật sư chuyển tải của bạn
♦ Chứng thư tiêu đề – nếu không có khoản vay nào được bảo đảm đối với tài sản
♦ Hợp đồng cho thuê hoặc hợp đồng đại lý quản lý
♦ Biên lai thu nhập cho thuê vào tài khoản ngân hàng của bạn
♦ Biên bản cuộc họp với cố vấn đầu tư của bạn
JADE có thể giúp viết báo cáo về các hoạt động đầu tư của bạn mà bạn có thể sử dụng cho Đơn xin đề cử tiểu bang của mình. Báo cáo này sẽ giúp người đọc nhanh chóng hiểu được các hoạt động đầu tư của bạn đáp ứng chính sách “Đầu tư bổ sung” của Chính phủ Victoria như thế nào.

Vui lòng liên hệ với JADE để thảo luận về “Đầu tư bổ sung”

đặt một cuộc tư vấn miễn phí

  TẠI SAO NÊN CHỌN CHÚNG TÔI

  TÍNH XÁC THỰC

  JADE có tỷ lệ thành công 100% cho việc được cấp Thị thực Kinh Doanh và Đầu tư Úc. Đã tư vấn cho hơn 500 triệu đô la Vốn cổ phần Tư nhân và Giao dịch Bất động sản.

  NĂNG LỰC

  Các khách hàng của JADE có quyền liên hệ trực tiếp với đội ngũ Lãnh Đạo, do đó tránh được sự thất vọng khi nói chuyện với những nhân viên cấp cơ sở hoặc các đại lý kinh doanh. Tất cả nhân viên của chúng tôi đều tập trung vào việc đáp ứng những sự kì vọng của Giám đốc và các Khách hàng về các dịch vụ dành cho Khách hàng một cách tốt nhất.

  CHUYÊN NGIỆP

  Đội ngũ Lãnh đạo của chúng tôi có hơn 40 năm Kinh nghiệm với các vị trí cấp cao trong các dịch vụ tài chính và trong Chính Phủ Úc. Khách hàng đánh giá cao cách tiếp cận của chúng tôi về sự thực hiện công việc tốt nhất có thể và luôn mang lại hiệu quả để giảm thiểu sự Gián đoạn và rắc rối cho cuộc sống của khách hàng của chúng tôi.

  lời chứng thực của khách hàng