JADE có một đội ngũ Giám đốc và các nhà Tư vấn tài năng, có kinh nghiệm và nền tảng chuyên môn để giúp các chủ doanh nghiệp và các nhà đầu tư đạt được những mục tiêu to lớn cho việc Đầu Tư và Kinh Doanh của họ.

Ở Úc, có rất nhiều cơ hội cho các chủ doanh nghiệp và các nhà đầu tư, những người sẵn sàng thay đổi cái nhìn về mọi thứ đã được thực hiện trong quá khứ. Nếu bạn xem thị trường kinh doanh Úc là một cơ hội, thì chúng tôi chính là những chuyên gia tư vấn có thể mở khóa tiềm năng đó.

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ kinh doanh cho những khách hàng hiểu được giá trị của tài năng, kinh nghiệm và nền tảng tư vấn của chúng tôi. Vui lòng khám phá các dịch vụ của chúng tôi một cách chi tiết hơn và liên lạc với chúng tôi nếu bạn tin rằng chúng ta có thể làm việc thật tốt với nhau

đặt một cuộc tư vấn miễn phí

  Chúng tôi làm việc từ thứ 2-thứ 6. Hãy liên hệ với chúng tôi qua số: +61 (0)3 9034 3988 trong giờ làm việc hành chính

  TẠI SAO CHỌN CHÚNG TÔI

  TÍNH XÁC THỰC

  JADE có tỷ lệ thành công 100% được cấp Thị thực Kinh Doanh và Đầu tư Úc, và đã tư vấn cho hơn 500 triệu đô la vốn cổ phần Tư nhân và giao dịch Bất động sản.

  NĂNG LỰC

  Các khách hàng của JADE có quyền liên hệ trực tiếp với đội ngũ Lãnh Đạo, do đó tránh được sự thất vọng khi nói chuyện với những nhân viên cấp cơ sở hoặc các đại lý kinh doanh. Tất cả nhân viên của chúng tôi đều tập trung vào việc đáp ứng những sự kì vọng của giám đốc và khách hàng về dịch vụ khách hàng tốt nhất

  CHUYÊN NGIỆP

  Đội ngũ Lãnh đạo của chúng tôi có hơn 40 năm kinh nghiệm với các vị trí cấp cao trong các dịch vụ tài chính và chính phủ Úc. Khách hàng đánh giá cao cách tiếp cận của chúng tôi để thực hiện công việc tốt nhất có thể và mang lại hiệu quả để giảm thiểu gián đoạn và rắc rối cho cuộc sống của khách hàng của chúng tôi.

  LỜI CHỨNG THỰC TỪ KHÁCH HÀNG