CÁC LOẠI THỊ THỰC KHÁC

  Bạn có câu hỏi?
  Hãy nói chuyện với các chuyên gia của chúng tôi


  Nếu bạn đã kết hôn, đính hôn hoặc đang trong một mối quan hệ thực tế với một công dân Úc, thường trú nhân hoặc công dân New Zealand đủ điều kiện.

  Thị thực 100 Offshore Permanent Partner (Thường Trú)

  Thị thực Thường trú 100 offshore Permanent Partner là con đường trở thành Thường Trú tại Úc cho những người có thị thực 309 Temporary Partner. Đó là một thị thực Thường trú được cấp cho người phối ngẫu hoặc người cộng sự của một thường trú nhân hoặc công dân Úc hoặc một công dân New Zealand đủ điều kiện đã nộp đơn xin thị 309 Temporary Partner

  Thị thực Thường trú 100 offshore Permanent Partner thường được áp dụng trong 2 năm sau khi thị thực 309 Temporary Partner được áp dụng.

  Thị thực 100 offshore Permanent Partner là thị thực Thường trú không có điều kiện với bước tiếp theo là đạt được quốc tịch Úc.

  Thị thực 100 Onshore Permanent Partner (Thường Trú)

  Thị thực Thường trú 100 offshore Permanent Partner là con đường trở thành Thường Trú tại Úc cho những người có thị thực 309 Temporary Partner. Đó là một thị thực Thường trú được cấp cho người phối ngẫu hoặc người cộng sự của một thường trú nhân hoặc công dân Úc hoặc một công dân New Zealand đủ điều kiện đã nộp đơn xin thị 309 Temporary Partner

  Thị thực Thường trú 100 offshore Permanent Partner thường được áp dụng trong 2 năm sau khi thị thực 309 Temporary Partner được áp dụng.

  Thị thực 100 offshore Permanent Partner là thị thực Thường trú không có điều kiện với bước tiếp theo là đạt được quốc tịch Úc.

  Thị Thực Tạm Trú – Temporary Skills Shortage (TSS) Visa – Thêm vào một người phụ thuộc

  Mặc dù thị thực 457 đã bị bãi bỏ vào tháng 3 năm 2018, nhưng vẫn có thể thêm người cộng sự của bạn làm người phụ thuộc nếu bạn hiện đang giữ thị thực này. Thêm người cộng sự của bạn vào thị thực của bạn , cho phép bạn chia sẻ thời gian của bạn ở Úc với người bạn yêu.

  Đừng lãng phí thời gian của bạn ở Úc lo lắng về giấy tờ và kết quả của thị thực của bạn.

  JADE Visa làm cho quy trình nộp đơn trở nên đơn giản và không căng thẳng, vì vậy bạn có thể tập trung vào việc tận hưởng thời gian ở Úc.

  Thị thực Sinh viên – Thêm vào một người phụ thuộc – Student Visa

  Nếu bạn hiện tại đang giữ một thị thực Temporary Skills Shortage (TSS), bạn có thể thêm người phối ngẫu hoặc người cộng sự vào Thị thực của mình với tư cách là người phụ thuộc.

  Người phối ngẫu hoặc người cộng sự của bạn có thể ở trong hoặc ngoài nước Úc tại thời điểm xin Thị thực. Người phối ngẫu hoặc người cộng sự của bạn sẽ được cấp thị thực TSS với quyền làm việc không hạn chế, và thị thực sẽ hết hạn vào cùng ngày với thị thực TSS của bạn.

  Thị thực 300 Prospective Marriage Visa

  Người nộp đơn phải ở bên ngoài nước Úc khi nộp đơn và khi được cấp thị Thị thực 300 Prospective Marriage

  Thị thực 300 Prospective Marriage là một thị thực Tạm trú được cấp trong 9 tháng. Trong thời gian này, Người nộp đơn dự kiến ​​sẽ kết hôn với chồng/vợ sắp cưới của họ và nộp đơn xin thị thực 820 – Onshore Temporary Partner. Với điều kiện là người sở hữu thị thực 300 Prospective Marriage nộp đơn xin Thị thực 820 – Onshore Temporary Partner – Trước khi Thị thực của họ hết hạn, khi thị thực 300 Prospective Marriage của họ hết hạn, họ được cấp thị thực bắc cầu cho phép họ ở lại Úc trong khi thị thực 820 Onshore Temporary Partner được xử lý.

  Trong một số trường hợp, người giữ Thị thực 300 Prospective Marriage có thể nộp đơn xin thị thực lớp 820 mà không cần kết hôn với chồng/vợ chưa cưới của họ

  Thị thực 461 New Zealand Citizen Family Relationship Visa

  Thị thực 461 New Zealand Citizen Family Relationship là thị thực Tạm trú 5 năm, cho phép những người không phải là công dân New Zealand sống tại Úc với một thành viên trong gia đình (ví dụ như vợ / chồng hoặc người cộng sự) là công dân New Zealand và là người giữ loại thị thực đặc biệt – 444.

  Công dân New Zealand đến Úc vào hoặc trước ngày 26 tháng 2 năm 2001 được phân loại là Công dân New Zealand đủ điều kiện và là thường trú nhân vô điều kiện của Úc. Công dân New Zealand đến Úc sau ngày 26 tháng 2 năm 2001 được cấp thị thực Đặc Biệt 444 cho phép họ ở lại Úc vô thời hạn với tư cách là cư dân Tạm trú.

  Thị thực 461 New Zealand Citizen Family Relationship có thể được gia hạn cứ năm năm một lần.

  Trong trường hợp đổ vỡ mối quan hệ, người giữ Thị thực 461 New Zealand Citizen Family Relationship đủ điều kiện để gia hạn Thị thực 461 của họ với điều kiện họ không có mối quan hệ mới.

  Thị thực 309 offshore Temporary  

  Thị thực tạm trú – 309 Temporary Partner 309 cho phép người cộng sự hoặc vợ / chồng của thường trú nhân hoặc công dân Úc hoặc công dân New Zealand đủ điều kiện, hiện đang sống bên ngoài nước Úc, chuyển đến Úc để sống với người cộng sự hoặc vợ / chồng của họ. Người nộp đơn xin Thị thực tạm trú – 309 Temporary Partner cũng phải ở bên ngoài Úc khi thị thực được cấp, đó là một điều kiện của Thị thực tạm trú – 309 Temporary Partner, Người nộp đơn đang trong mối quan hệ với cộng sự tài trợ hoặc người phối ngẫu của họ.

  Thị thực tạm trú – 309 Temporary Partner chỉ có thể được áp dụng từ bên ngoài nước Úc.

  Sau một thời gian đủ điều kiện, thường là 2 năm sau khi người sở hữu Thị thực tạm trú – 309 Temporary Partner nộp đơn, họ đủ điều kiện để xin Thị thực Thường trú 100 Permanent Partner.

  Thị thực 801 onshore Permanent Partner visa

  Thị thực Thường trú 801 onshore Permanent Partner là con đường để được Thường trú tại Úc cho những người có thị thực Tạm trú 820 – Onshore Temporary Partner. Đây là một thị thực thường trú được cấp cho người phối ngẫu hoặc người cộng sự của một thường trú nhân hoặc công dân Úc hoặc một công dân New Zealand đủ điều kiện.

  Thị thực 801 onshore Permanent Partner thường được nộp trong 2 năm sau khi đơn xin thị thực 820 đã được nộp.

  Thị thực 801 onshore Permanent Partner là thị thực thường trú không có điều kiện với bước tiếp theo là có được quốc tịch Úc.

  Thị thực 820 onshore Temporary Partner visa

  Thị thực tạm trú 820 – Onshore Temporary Partner cho phép người cộng sự là vợ / chồng của một thường trú nhân hoặc công dân Úc hoặc một công dân New Zealand đủ điều kiện, được sống ở Úc với bố mẹ hoặc vợ/chồng của họ. Đây là dòng thị thực tạm trú, có điều kiện đối với người nộp đơn đang trong một mối quan hệ với người cộng sự tài trợ hoặc người phối ngẫu.

  Thị thực tạm trú 820 – Onshore Temporary Partner phải được nộp từ trong nước Úc và khi thị thực mà người nộp đơn giữ hết hạn, người nộp đơn được cấp thị thực bắc cầu với toàn quyền làm việc ở lại Úc trong khi đơn xin thị thực 820 – Onshore Temporary Partner của họ được xử lý.

  Người có thị thực tạm trú 820 – Onshore Temporary Partner có thể nộp đơn xin thị thực Thường trú 801 Permanent Partner hai năm sau khi nộp đơn xin thị thực 820 – Onshore Temporary Partner. Khi thị thực 801 Permanent Partner được cấp nó sẽ là vô điều kiện.

  NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ THỊ THỰC PARTNER VISA

  Tỷ lệ thành công của JADE là gì?

  JADE được dẫn dắt bởi bà Phạm Mỹ Linh và ông Michael Cradock. Bà Phạm Mỹ Linh là Trưởng ban Thị thực Thành công đầu tiên của Chính phủ bang Victoria từ năm 2014-2016. Michael là một Cố vấn Pháp lý Nhập cư và là Cựu Tư vấn Kiểm Toán KPMG. JADE có được một nhóm các cố vấn pháp lý nhập cư có kinh nghiệm và JADE có tỷ lệ thành công 100% cho việc cấp các loại Thị thực Kinh Doanh và Đầu Tư Úc

  Ai có thể nộp đơn xin thị thực Diện Partner Visa?
  • – Bạn có thể đủ điều kiện để thị thực Diện Partner Visa 820/801 nếu bạn có thể đáp ứng các yêu cầu bao gồm:
  • – Người nộp đơn phải trên 18 tuổi
  • – Bạn và người phối ngẫu của bạn đã ở bên nhau từ 12 tháng trở lên để đáp ứng các tiêu chí của DeFacto
  • – Cặp vợ chồng – Hôn nhân phải được công nhận theo Luật Úc
  • – Mối quan hệ phải chân thật và vẫn đang tiếp tục duy trì
  • – Cam kết cùng nhau về một cuộc sống chung – loại trừ tất cả những người khác
  • – Cuộc sống chung bao gồm các cam kết tài chính & xã hội
  • – Yêu cầu về sức khỏe và nhân phẩm
  • – Bạn đáp ứng TẤT CẢ các quy định và tiêu chí cho đơn xin thị thực
  Có bao nhiêu giai đoạn trong quy trình cấp thị thực diện Partner Visa?

  Thị thực diện Partner Visa (tạm trú) là giai đoạn đầu tiên đối với thị thực diện Partner Visa Thường trú. Bạn chỉ nộp một đơn xin thị thực cho thị thực tạm trú và thị thực thường trú, và trả một khoản phí nộp đơn. Đơn xin thị thực của bạn được xử lý theo hai giai đoạn, cách nhau khoảng hai năm.

  Liên hệ với JADE để có được một quy trình làm việc chuyên nghiệp với các chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm của chúng tôi

  Tôi đã gặp một người phối ngầu là người Úc. Tôi có thể có được thị thực thường trú ở Úc không?

  Bạn có thể, Tuy nhiên, bạn nên hiểu rằng, kết hôn với người Úc không tự động cung cấp cho bạn quyền đối với Diện thị thực Partner visa, có nhiều yêu cầu cần phải được đáp ứng trước khi thị thực có thể được chấp thuận.

  Chính phủ Úc đánh giá bốn yếu tố chính với mối quan hệ với người phối ngẫu; yếu tố xã hội, yếu tố tài chính, bản chất của hộ gia đình và bản chất của mối quan hệ. Trong một số trường hợp, mối quan hệ phải tồn tại được 12 tháng và trong các trường hợp khác, điều này không áp dụng.

  Ngoài ra còn có các yêu cầu bổ sung như ‘sức khỏe và nhân phẩm’, các yêu cầu khác khi có bao gồm trẻ em vào đơn xin thị thực và những điều khác cần xem xét nếu người tài trợ(ở Úc) của bạn đã từng tài trợ cho những người phối ngẫu trước đó của họ đến Úc. Ngoài ra còn có các vấn đề cần xem xét liên quan đến nơi bạn có thể nộp đơn đăng ký (trong hoặc ngoài nước Úc), thị thực Bắc cầu, quyền làm việc, thời gian xử lý và nhiều yếu tố khác.

  Có một số loại thị thực diện Partner visa khác nhau để đến Úc. JADE có thể giúp bạn hiểu các tùy chọn và đảm bảo rằng bạn nộp đơn xin thị thực phù hợp với tình huống của bạn.

  Một đối tác thực tế (de facto) là ai?

  De facto – Một đối tác thực tế của một người khác là nếu họ sống với nhau và có một mối quan hệ chân chính và đang được duy trì, cũng như cam kết lẫn nhau về một cuộc sống chung. Đối tác thực tế có thể là người khác giới hoặc cùng giới. Đối với Diện Partner Visa (Provisional) và Diện Partner Visa (Temporary), khoảng thời gian của mối quan hệ thực tế đã duy trì được tối thiểu 12 tháng kể từ ngày nộp đơn xin thị thực

  Tôi muốn xin Thị thực diện De facto Partner visa (thị thực người phối ngẫu thực tế) nhưng tôi vẫn đang kết hôn với người khác. Đó có phải là vấn đề không?

  Để xin Thị thực diện De facto Partner visa, bạn và người phối ngẫu của bạn phải chứng minh rằng các bạn đã có mối quan hệ thực tế trong suốt 12 tháng ngay trước khi nộp đơn và mối quan hệ này là để loại trừ tất cả những người khác. Nếu bạn hoặc người tài trợ của bạn vẫn kết hôn với người khác tại thời điểm Thị thực diện De facto Partner visa, bạn sẽ cần cung cấp bằng chứng cho thấy mối quan hệ trước đây của bạn không còn tiếp diễn.

  Sự khác biệt giữa Thị thực Partner Visa khi nộp Onshore or Offshore?

  Sự khác biệt chính giữa các loại thị thực này là nơi người nộp đơn nên ở tại nước Úc khi các giấy tờ được nộp với Bộ Di Trú.

  • – Onshore Partner Visa: Người nộp đơn phải ở trong nước Úc – Phân lớp thị thực 820/801
  • – Offshore Partner Visa: Người nộp đơn phải ở bên ngoài Úc – Phân lớp thị thực 309/100
  Chúng tôi có thêm câu hỏi về thị thực diện partner Visa?

  Hãy Gọi cho chúng tôi bất cứ lúc nào! Mỗi ngày mọi người tìm đến chúng tôi để các chuyên gia tư vấn. Cho dù trường hợp của bạn có phức tạp đến đâu, dường như chúng tôi cung cấp các giải pháp thực sự, được tùy chỉnh cho hoàn cảnh của bạn! Hãy Liên hệ của chúng tôi

   ♦ MELBOURNE, AUSTRALIA

  Email: Frontdesk@jadevisa.com.au 

  Level 27, 101 Collins Street,

  Melbourne VIC 3000, Australia

   Phone: +61 (0)3 9034 3988

   ♦ HO CHI MINH CITY, VIETNAM

  Email: Frontdesk@jadevisa.com.au 

  Floor 10, GB Building, 78-80

  Cach Mang Thang Tam,, Ward 6, Districs 3, Ho Chi Minh City

  Phone: +84 (0)28 7300 9188