CÁC LOẠI THỊ THỰC KHÁC

  Bạn có câu hỏi?
  Hãy nói chuyện với các chuyên gia của chúng tôi


  Cư dân Úc, thường trú nhân Úc và cư dân New Zealand có thể tài trợ cho các thành viên thân thiết trong gia đình thường trú hoặc Di cư sang Úc.

  Thị thực 836 Carer Visa

  Thị thực 836 Carer Visa dành cho người đã ở Úc, cần chăm sóc người thân ở Úc, với tình trạng y tế lâu dài hoặc vĩnh viễn.

  Người nộp đơn phải có một thị thực hợp lệ cho phép họ nộp đơn xin một thị thực khác ở Úc. Sau đó, người nộp đơn sẽ được cấp thị thực bắc cầu để ở lại Úc trong khi đơn đăng ký của họ được xử lý

  Thị thực 116 Carer Visa

  Thị thực 116 Carer Visa cho phép một người sống ở nước ngoài chuyển đến Úc để chăm sóc người thân ở Úc, với tình trạng y tế lâu dài hoặc vĩnh viễn.

  Thời gian xử lý đối với Thị thực 116 Carer khá dài, vì vậy những người nộp đơn đủ điều kiện nên nỗ lực đi du lịch đến Úc bằng visa tạm trú và xin Thị thực 836 Carer trong khi ở Úc. Thị thực này sẽ cho phép họ ở lại Úc trong khi đơn xin thị thực của họ được xử lý.

  Thị thực 835 Remaining Relative  

  Cho phép một người nào đó đã ở Úc, không phải là thường trú nhân và chỉ có họ hàng gần đang sống ở Úc, sống vĩnh viễn ở Úc.

  Để nộp đơn, người nộp đơn phải có một thị thực cho phép họ nộp đơn xin thị thực khác ở Úc. Khi đơn đăng ký của họ được nộp, người nộp đơn sẽ được cấp thị thực bắc cầu để ở lại Úc trong khi đơn của họ được xử lý.

  Thị thực 115 Remaining Relative Visa

  Thị thực 115 Remaining Relative cho phép một người sống bên ngoài Úc chỉ có họ hàng gần đang sống ở Úc để đến Úc và sống vĩnh viễn ở Úc.

  Thời gian xử lý đối với 115 Remaining Relative rất lâu, vì vậy những người nộp đơn đủ điều kiện nên nỗ lực đi du lịch đến Úc bằng thị thực tạm thời để nộp đơn xin Thị thực 835 Remaining Relative, thị thực này sẽ bảo đảm cho họ một thị thực bắc cầu để ở lại Úc trong khi đơn xin thị thực được xử lý.

  Thị thực 102 Adoption Visa

  Thị thực con nuôi – 102 Adoption cho phép con nuôi của một công dân Úc, thường trú nhân hoặc công dân New Zealand đủ điều kiện, đến Úc và sống với cha mẹ nuôi của mình

  Thị thực 802 Child Visa

  Thị thực dành cho trẻ em 802 cho phép con của thường trú nhân Úc hoặc công dân Úc hoặc công dân New Zealand đủ điều kiện, không có hộ khẩu thường trú tại Úc, đang ở Úc để ở lại Úc và sống vĩnh viễn với cha mẹ

  Người con phải độc thân và dưới 18 tuổi. Hoặc từ 18 đến 25 Nếu là một sinh viên học tập toàn thời gian . Hoặc 18 tuổi trở lên nếu không thể làm việc do khuyết tật.

  Thị thực 101 Child Visa

  Thị thực dành cho trẻ em 101 cho phép một đứa trẻ là con của một thường trú nhân Úc hoặc công dân, hoặc công dân New Zealand đủ điều kiện ở bên ngoài Úc đến Úc để sống vĩnh viễn với cha mẹ của chúng.

  Người con phải độc thân và dưới 18 tuổi. Hoặc từ 18 đến 25 Nếu là một sinh viên học tập toàn thời gian . Hoặc 18 tuổi trở lên nếu không thể làm việc do khuyết tật.

  Thị thực 838 Aged Dependent Relative Visa

  Thị Thực 838 Aged Dependent Relative cho phép những người lớn tuổi phụ thuộc vào người thân ở Úc về hỗ trợ tài chính, được ở lại Úc vĩnh viễn.

  Thị Thực 838 Aged Dependent Relative phải được nộp đơn từ trong nước Úc và người nộp đơn phải có một Thị thực cho phép Người nộp đơn được xin một Thị thực ở Úc.

  Nếu đây là trường hợp thì người nộp đơn sẽ được cấp thị thực bắc cầu để ở lại Úc trong khi đơn xin Thị thực được xử lý.

  Thị thực 114 Aged Dependent Relative Visa 

  Thị Thực 114 Aged Dependent Relative cho phép những người lớn tuổi phụ thuộc vào người thân đang ở Úc về hỗ trợ tài chính, và để định cư sang Úc vĩnh viễn.

  Loại thị thực 114 Aged Dependent Relative phải được nộp từ bên ngoài nước Úc và có thời gian xử lý rất lâu. Vì lý do này, các ứng viên đủ điều kiện nên nỗ lực đi du lịch đến Úc bằng thị thực tạm trú và nộp đơn tại Úc để xin thị Thực 838 Aged Dependent Relative

  Thị thực 804 Aged Parent visa

  Những người nộp đơn xin cấp Thị thực 804 Aged Parent phải đáp ứng bài kiểm tra cân bằng của gia đình, nghĩa là 50% hoặc nhiều hơn con cái của họ phải Thường trú ở Úc với tư cách là thường trú nhân hoặc con cái của họ Thường trú ở Úc nhiều hơn bất kỳ Quốc gia nào.

  Người nộp đơn cho Thị thực 804 Aged Parent phải có ít nhất một đứa con để đề cử họ cho thị thực định cư ở Úc, có nghĩa là họ phải Thường trú ở Úc trong ít nhất hai năm trước khi nộp đơn xin thị thực lớp 804. Ứng viên phải trải qua kiểm tra sức khỏe và kiểm để đáp ứng các tiêu chí cho thị thực.

  THị thực 103 Parent Permanent Visa 

  Thị thực Thường trú 103 Parent Permanent cho phép cha mẹ của một công dân Úc, thường trú nhân hoặc công dân New Zealand đủ điều kiện định cư tại Úc, sống vĩnh viễn tại Úc.

  Với thời gian xử lý cho Thị thực 103 Parent Permanent hiện tại là 30 năm, thị thực 103 không phải là một lựa chọn thị thực cha mẹ thực tế (not Practical option) và những người nộp đơn tiềm năng cần xem xét việc xin thị thực 143 Contributory Parent

  Người nộp đơn cho Thị thực 103 Parent Permanent phải đáp ứng bài kiểm tra cân bằng của gia đình, nghĩa là 50% hoặc nhiều hơn con cái của họ phải Thường trú ở Úc với tư cách là thường trú nhân hoặc con cái của họ Thường trú ở Úc nhiều hơn bất kỳ Quốc gia nào.

  Người nộp đơn cho Thị thực 103 Parent Permanent phải có ít nhất một người con để đề cử họ cho thị thực định cư ở Úc, có nghĩa là họ phải sống vĩnh viễn ở Úc trong ít nhất hai năm trước khi nộp đơn xin Thị thực 103 Parent Permanent. Người nộp đơn phải trải qua kiểm tra sức khỏe và hạnh kiểm để đáp ứng các tiêu chí cho thị thực.

  Thị thực 864 Contributory Aged Parent Permanent Visa

  Những người nộp đơn cho Thị thực 864 Contributory Aged Parent Permanent phải đáp ứng bài kiểm tra “sự cân bằng của gia đình” nghĩa là 50% hoặc nhiều hơn con cái của họ phải Thường trú ở Úc với tư cách là thường trú nhân hoặc con cái của họ Thường trú ở Úc nhiều hơn bất kỳ Quốc gia nào.

  Người nộp đơn cho Thị thực 864 Contributory Aged Parent Permanent phải có ít nhất một đứa con để đề cử họ cho thị thực định cư ở Úc, có nghĩa là con của họ phải Thường trú ở Úc ít nhất hai năm trước khi nộp đơn xin Thị thực 864. Người nộp đơn phải trải qua kiểm tra sức khỏe và kiểm tra hạnh kiểm để đáp ứng các tiêu chí cho thị thực.

  Vì Thị thực 864 Contributory Aged Parent Permanent là thị thực thường trú nhân, người có thị thực có thể tiếp tục trở thành công dân Úc sau một thời gian đủ điều kiện

  Thị thực 884 Contributory Aged Parent Temporary Visa

  Những người nộp đơn cho Thị thực 884 Contributory Aged Parent Temporary, phải đáp ứng bài kiểm tra “balance of family”(sự cân bằng của gia đình) nghĩa là 50% hoặc nhiều hơn con cái của họ phải Thường trú ở Úc với tư cách là thường trú nhân hoặc con cái của họ Thường trú ở Úc nhiều hơn bất kỳ Quốc gia nào.

  Người nộp đơn cho Thị thực 884 Contributory Aged Parent Temporary phải có ít nhất một người con đề cử họ cho thị thực định cư ở Úc, nghĩa là họ phải thường trú ở Úc ít nhất hai năm trước khi nộp đơn xin thị thực 884 Contributory Aged Parent Temporary

  Thị thực tạm trú 884 Aged Contributory Parent Temporary cung cấp một phương án cho những người nộp đơn tiềm năng cho Thị thực 864 Contributory Aged Parent Permanent để phân bổ chi phí đáng kể của thị thực trong một thời gian dài hơn. Người nộp đơn phải trải qua kiểm tra sức khỏe và kiểm tra hạnh kiểm để đáp ứng các tiêu chí cho thị thực.

  Một khi người giữ Thị thực tạm trú 884 Contributory Aged Parent Temporary đến Úc, họ có 2 năm để nộp đơn xin cấp thị thực thường trú cho thị thực 864 Contributory Aged Parent Permanent, đây là thị thực thường trú cho phép họ ở lại Úc vĩnh viễn.

  Thị thực 143 Contributory Parent Permanent Visa

  Thị thực 143 Contributory Parent Permanent cho phép cha mẹ của một công dân Úc, thường trú nhân hoặc công dân New Zealand đủ điều kiện định cư tại Úc để sống ở Úc vĩnh viễn. Trong thời gian xử lý đối với thị thực cha mẹ không đóng góp (hiện tại là 30 năm) trong hầu hết các trường hợp, thị thực cha mẹ đóng góp là lựa chọn thực tế duy nhất để đưa cha mẹ đến Úc sống vĩnh viễn. Người nộp đơn phải Kiểm tra sức khỏe và Hạnh kiểm để đáp ứng các tiêu chí cho thị thực.

  Vì thị thực 143 Contributory Parent Permanent là thị thực Thường trú, người có thị thực có thể tiếp tục trở thành công dân Úc sau một thời gian đủ điều kiện.

  Thị thực 173 Contributory Parent Temporary Visa

  Thị thực tạm trú 173 Contributory Parent  cho phép Cha Mẹ của một công dân Úc, thường trú nhân hoặc công dân New Zealand đủ điều kiện định cư tại Úc, Tạm trú ở Úc. Trong thời gian xử lý đối với thị thực cha mẹ – không đóng góp (hiện tại là 30 năm) trong hầu hết các trường hợp, thị thực cha mẹ đóng góp là lựa chọn thực tế duy nhất để đưa cha mẹ đến Úc sống vĩnh viễn.

  Thị thực 173 Contributory Parent Temporary cung cấp một con đường cho những người nộp đơn tiềm năng cho Thị thực 143 Contributory Parent Permanent để phân bổ khoảng chi phí đáng kể của thị thực trong một thời gian dài hơn.

  Sau khi người giữ Thị thực tạm trú 173 Contributory Parent Temporary đến Úc, họ có 2  năm để nộp đơn xin cấp Thị thực 143 Contributory Parent Permanent, đây là thị thực thường trú cho phép họ ở lại Úc vĩnh viễn

  NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ THỊ THỰC GIA ĐÌNH

  Tỷ lệ thành công của JADE là gì?

  JADE được dẫn dắt bởi bà Phạm Mỹ Linh và ông Michael Cradock. Bà Phạm Mỹ Linh là Trưởng ban Thị thực Thành công đầu tiên của Chính phủ bang Victoria từ năm 2014-2016. Michael là một Cố vấn Pháp lý Nhập cư và là Cựu Tư vấn Kiểm Toán KPMG. JADE có được một nhóm các cố vấn pháp lý nhập cư có kinh nghiệm và JADE có tỷ lệ thành công 100% cho việc cấp các loại Thị thực Kinh Doanh và Đầu Tư Úc

  Thời gian xử lý Đơn xin Thị Thực Diện Partner Visa là bao lâu?

  Thời gian xử lý các Đơn xin Thị Thực Diện Partner Visa sẽ thay đổi tùy thuộc vào loại phức tạp của chương trình. Mỗi chương trình có thời gian xử lý và tiêu chí riêng biệt. Chính phủ Úc sẽ tổ chức khung nhập cư phụ thuộc vào kế hoạch tài chính của mình mỗi năm. Bộ di trú, theo quy định, xử lý các đơn xin thị thực đồng phạm theo các tiêu chuẩn và nguyên tắc của chính phủ do cơ quan lập pháp đặt ra cho khung thời gian cụ thể

  Những tài liệu nào sẽ được khuyến khích để tôi đưa ra bằng chứng về tình trạng hôn nhân và danh tính?

  Bạn nên cung cấp một xác thực đã được phê duyệt hoặc giấy khai sinh thể hiện ngày sinh của bạn. Đối với tình trạng hôn nhân, bạn nên đưa bản tuyên bố kết hôn của bạn. Bạn cũng có thể cung cấp một bản sao màu của bản sao được chứng nhận của hộ chiếu. Nếu bạn không nhớ, hãy lưu ý rằng mỗi một trong những tài liệu bạn cung cấp phải bằng tiếng Anh hoặc được dịch sang tiếng Anh.

  Tôi có thể kết hợp các con tôi vào đơn xin thị thực của mình không?

  Thông Thường bạn có thể. Tuy nhiên, thị thực Úc đặc biệt có các điều kiện tiên quyết khác nhau cũng như một câu trả lời không có bất kỳ ảnh hưởng đáng kể nào đối với mọi hoàn cảnh. Các điều kiện tiên quyết và hạn chế về thị thực Úc khác nhau tùy thuộc vào thị thực mà bạn đang nộp đơn. Bạn nên kiểm tra trường hợp của mình với các chuyên gia giỏi và có năng lực của JADE

  Đơn xin thị thực của tôi sẽ được chuẩn bị và được xử lý sớm hơn?

  Nói chung, Các đơn xin thị thực được xử lý và chuẩn bị theo thứ tự mà chúng được đưa vào. Trong trường hợp bạn có lý do thuyết phục về lý do tại sao đơn xin thị thực của bạn nên được xử lý trong thời gian ngắn, bạn phải đưa ra tuyên bố được biên soạn đến cơ quan thích hợp thể hiện các điều kiện của bạn.

  Người đồng hành hoặc người phối ngẫu của tôi có thể làm việc với thị thực diện Partner Visa tại Úc không?

  Vâng, thị thực diện Partner Visa cho phép người sở hữu làm việc hoặc lao động ở Úc.

  Con tôi có thể có quốc tịch Úc nếu được sinh ra ở nước ngoài?

  Một người sinh ra bên ngoài Úc là con ruột của một công dân Úc có thể nộp đơn xin nhập quốc tịch Úc bằng xin sửa đổi nguồn gốc quốc tịch với Bộ Nội vụ.

  Cha mẹ của trẻ em sinh ra ở nước ngoài nên có đơn xin nhập quốc tịch Úc theo dòng dõi (mẫu 118) từ trang web của Bộ Nội vụ. Liên lạc với văn phòng Bộ Nội vụ gần nhất ở nước ngoài để biết thông tin về cách nộp đơn xin nhập tịch.

  Thông tin thêm về quốc tịch Úc có sẵn từ Bộ Nội vụ hoặc liên hệ JADE để được tư vấn một cách nhanh chóng

  Số lượng các giai đoạn trong thủ tục của Partner Visa?

  Thị thực (Provincial) Partner Visa là giai đoạn chính đối với thị thực Thường Trú Partner Visa. Một đơn xin thị thực duy nhất có thể đáp ứng cho thị thực Thường trú hoặc tạm trú của bạn cộng với việc trả phí cho một đơn xin Thị thực. Đơn xin thị thực của bạn được xử lý và xử lý theo hai giai đoạn, cách nhau khoảng hai năm.

  Thủ tục này là duy nhất trong trường hợp bạn nộp đơn xin Thị thực Hôn Nhân (bạn đời) tương lai lúc đầu. Điều này bao gồm một giai đoạn bổ sung trong thủ tục visa tạm trú.

  Liên hệ với JADE Visa để làm thủ tục nhanh nhất có thể