Các định mức kế hoạch dành cho chương trình Định cư năm 2020-21

Rate this post

Ngân khố Liên bang thông báo rằng biên giới quốc gia rất có thể sẽ tiếp tục đóng cửa đến nửa cuối năm sau

Vào Thứ Ba, ông Josh Frydenberg đã công bố bản ngân sách liên bang thứ ba của mình trong vai trò Tổng trưởng Ngân khố , trong đó ông cho biết là những người định cư thường trú và tạm trú sẽ dần quay lại vào giữa năm 2022 – muộn hơn khoảng 6 tháng so với dự kiến ban đầu của ngân khố liên bang trước đó.

Mức giới hạn người định cư vào Úc sẽ duy trì ở 160,000 suất trong năm 2021-22 vì chính phủ muốn tiếp tục tập trung vào đơn nộp tại Úc (onshore) và giảm thiểu tình trạng tồn đọng visa vợ chồng/bạn đời (partner visa) với chi phí gần $300 triệu trong hơn 4 năm.

Số lượng visa định cư theo diện gia đình và tay nghề sẽ được giữ nguyên ở mức 2020-21, trong khi số visa nhân đạo được giới hạn ở mức 13,750.

Chính phủ hiện lên kế hoạch cho một số sinh viên quốc tế quay trở lại theo từng đợt từ cuối năm 2021.

Bên dưới là Các suất dự kiến dành cho chương trình định cư năm 2020-21

Các suất dự kiến dành cho chương trình định cư năm 2020-21
Diện và Loại Visa 2020-21
Diện Có tay nghề
Nhà Tuyển dụng bảo trợ (Employer sponsored) 22,000
Tay nghề độc lập (Skilled Independent) 6,500
Khu vực chỉ định (Regional) 11,200
Nhận đề cử từ Tiểu bang/ Vùng lãnh thổ (State/Territory Nominated 11,200
Chương trình Kinh doanh Sáng tạo và Đầu tư (Business Innovation & Investment Program) 13,500
Nhân tài Toàn cầu (Global Talent) 15,000
Nhân tài Nổi bật (Distinguished Talent) 200
Tổng cộng (Diện có tay nghề) 79,600
Diện Gia đình
Vợ chồng/ Bạn đời 72,300
Cha mẹ 4,500
Diện Gia đình khác 500
Tổng cộng (Diện Gia đình) 77,300
Trường hợp đủ điều kiện đặc biệt 100
Con cái (ước tính; không phải là con số chính) 3,000
Tổng cộng 160,000

Loại visa nhận đề cử Tiểu bang và Vùng lãnh thổ

Phân bổ đề cử năm 2020-21

Theo sự sắp xếp của Chương trình Định cư năm 2020-21, các Tiểu bang và Vùng lãnh thổ sẽ được phân bổ số lượng đề cử cho các loại Visa như sau:

  • Có tay nghề – Được đề cử (diện 190)
  • Có tay nghề làm việc tại khu vực chỉ định (Tạm trú) (diện 491)
  • Chương trình Kinh doanh Sáng tạo và Đầu tư (BIIP)

Các Tiểu bang và Vùng lãnh thổ sẽ đánh giá các đương đơn đủ điều kiện dựa trên tiêu chí riêng  của họ.

Sau khi tham khảo ý kiến từ các Tiểu bang và Vùng lãnh thổ, các suất nhận đề cử sẽ được phân bổ năm 2020-21 như sau:

Phân bổ đề cử visa theo Tiểu bang và Vùng lãnh thổ
Tiểu bang Diện có Tay nghề nhận đề cử (Subclass 190) Visa Diện có Tay nghề làm việc tại khu vực chỉ định

(Subclass 491) visa

Chương trình Kinh doanh Sáng tạo và Đầu tư (BIIP)
ACT

(Australian Capital Territory)

802 598 30
NSW

(New South Wales)

3,550 2,800 2,200
VIC

(Victoria)

2,500 1,043 1,750
QLD

(Queensland)

1,000 1,250 1,400
NT

(Northern Territory)

500 500 75
WA

(West Australia)

1,100 340 360
SA

(South Australia)

2,000 2,000 1,000
TAS

(Tasmania)

1,000 1,750 45
Tổng cộng 12,452 10,281 6,860

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

x Đóng
Website thi thử ôn tập - bài test BẰNG TIẾNG VIỆT để trở thành công dân Úc
x Đóng
Website thi thử ôn tập - bài test BẰNG TIẾNG VIỆT để trở thành công dân Úc