Các diện Visa về Đầu tư Kinh Doanh tại Úc

5/5 - (1 bình chọn)

Thị thực đầu tư và kinh doanh sáng tạo (Visa tạm trú 188) dành cho người định cư kinh doanh quan tâm đến việc sở hữu và quản lý doanh nghiệp hoặc đầu tư vào Úc. Thời hạn của Visa là 5 năm. Sau 3 năm, người giữ thị thực 188 có thể nộp đơn xin thị thực Đầu tư và kinh Doanh Sáng tạo (Visa Thường trú 888) nếu họ đáp ứng được các yêu cầu của Visa 888.

Đối tượng của chương trình định cư đầu tư/ doanh nhân tại Úc:

 • Các cổ đông, chủ doanh nghiệp có kinh nghiệm kinh doanh/quản trị doanh nghiệp thành công.
 • Các nhà đầu tư đã có kinh nghiệm đầu tư vào cổ phiếu, bất động sản, góp vốn doanh nghiệp, tài chính hay vàng.
 • Đủ tài chính để đầu tư hoặc kinh doanh tại Úc.
 • Mong muốn ổn định cuộc sống tại Úc.
 • Chủ doanh nghiệp phải đăng ký theo đúng quy trình đăng ký doanh tại Úc.

Đối với chương trình visa 188, có 4 Diện thị thực:

 • Diện Doanh Nhân Sáng Tạo là diện thị thực dành cho người quan tâm đến việc sở hữu và điều hành quản lý một doanh nghiệp mới hoặc doanh nghiệp có sẵn.
 • Diện Nhà Đầu Tư là diện thị thực dành cho các nhà đầu tư hoặc chủ doanh nghiệp muốn đầu tư vào một khoản đầu tư tuân thủ ở Úc.
 • Diện Nhà Đầu Tư Trọng Yếu là diện thị thực dành cho những người quan tâm đến việc đầu tư tuân thủ đáng kể vào Úc.
 • Diện Doanh Nhân Khởi Nghiệp là diện thị thực dành cho các doanh nhân khởi nghiệp và ở giai đoạn đầu khởi sự, những người được xác định để phát triển ý tưởng kinh doanh của mình.

Một trong những yêu cầu của chương trình Visa 188 là người nộp đơn phải được đề cử bởi chính phủ tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ Úc.

Diện Doanh Nhân Sáng Tạo (188A)

 • Phải có tài sản ròng và tài sản cá nhân đạt ít nhất 1.25 triệu đô Úc và sẵn sàng để chuyển đến Queensland trong vòng 3 năm kể từ ngày được cấp thị thực.
 • Đầu tư vào một hoặc hai doanh nghiệp đủ điều kiện ở Queensland sau khi được cấp thị thực:
  • Đầu tư doanh nghiệp ít nhất 400,000 đô Úc nếu doanh nghiệp được đề xuất sẽ được thành lập ở vùng Greater Brisbane và Gold Coast; HOẶC
  • Đầu tư doanh nghiệp ít nhất 300,000 Đô Úc nếu doanh nghiệp được đề xuất sẽ được thành lập tại vùng nông thôn Queensland.
 • Nếu xuất khẩu, doanh nghiệp xuất khẩu phải phát triển thị trường quốc tế cho các sản phẩm của Queensland.
 • Kinh doanh nhập khẩu thông thường sẽ không được chấp nhận trừ khi các sản phẩm nhập khẩu có tính sáng tạo cao, công nghệ tiên tiến hoặc hiện không có sẵn ở Queensland. Bạn cũng nên cung cấp dịch vụ gia tăng giá trị cho các sản phẩm nhập khẩu như thiết kế theo yêu cầu, lắp đặt lắp ráp sản phẩm, kiểm tra, sửa chữa, bảo trì,v.v
 • Kinh doanh phát triển bất động sản sẽ không được chấp nhận.

Diện Nhà Đầu Tư (188B)

Phải có tài sản kinh doanh ròng và tài sản cá nhân đạt ít nhất 3 triệu Đô Úc, và sẵn sàng chuyển đến Queensland, Úc (bao gồm 2.5 triệu đô Úc cho Đầu tư Tuân Thủ và 500,000 Đô Úc cho việc định cư tại Queensland)

Diện Nhà Đầu Tư Trọng Yếu (188C)

Có tài sản ròng đạt ít nhất 5 triệu Đô Úc, số tiền này sẽ được đầu tư vào Quỹ Đầu Tư Tuân Thủ theo Tỷ Lệ Đầu Tư Tuân Thủ (CIF)

Tỷ lệ đầu tư tuân thủ (CIF) cho cả Visa 188B và 188C

 • Đầu tư 20% vào Quỹ Đầu Tư Mạo Hiểm và Quỹ Tăng trưởng vốn tư nhân (VCPE), đây là quỹ sẽ đầu tư vào các công ty tư nhân nhỏ và mới thành lập
 • Đầu tư 30% vào các quỹ được quản lý và phê duyệt phải đầu tư vào các công ty khởi nghiệp được niêm yết trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Úc.
 • Đầu tư 50% vào các quỹ đầu tư cân đối được quản lý.

Để được tư vấn miễn phí, vui lòng liên hệ JADE qua số điện thoại +84 (0) 28 7300 9188 hoặc gửi email cho chúng tôi: frontdesk@jadevisa.com.au

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

x Đóng
Website thi thử ôn tập - bài test BẰNG TIẾNG VIỆT để trở thành công dân Úc
x Đóng
Website thi thử ôn tập - bài test BẰNG TIẾNG VIỆT để trở thành công dân Úc