Các diện Visa về Đầu tư Kinh Doanh tại Úc

Thị thực đầu tư và kinh doanh sáng tạo (Visa tạm trú 188) dành cho người định cư kinh doanh quan tâm đến việc sở hữu và quản lý doanh nghiệp hoặc đầu tư vào Úc. Thời hạn của Visa là 5 năm. Sau 3 năm, người giữ thị thực 188 có thể nộp đơn…

Bang Queensland mở cửa tiếp nhận hồ sơ Visa 188 mới

Thị thực đầu tư và kinh doanh sáng tạo (Visa tạm trú 188) dành cho người định cư kinh doanh quan tâm đến việc sở hữu và quản lý doanh nghiệp hoặc đầu tư vào Úc. Thời hạn của Visa là 5 năm. Sau 3 năm, người giữ thị thực 188 có thể nộp đơn…

Úc ban hành visa nông nghiệp

Bộ Luật Di Trú 1994 (Migration Regulations 1994) đã được sửa đổi cho phép cấp  visa nông nghiệp mới. Chính phủ liên bang đã công bố những thay đổi vào thứ Năm ngày 30/9. Các điều kiện cần đáp ứng để được cấp visa vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện với sự tham vấn…

x Đóng
Website thi thử ôn tập - bài test BẰNG TIẾNG VIỆT để trở thành công dân Úc
x Đóng
Website thi thử ôn tập - bài test BẰNG TIẾNG VIỆT để trở thành công dân Úc