Thư mời cho các Thị Thực có Tay Nghề (Skilled Visas) giảm đáng kể

Thư mời cho các thị thực có tay nghề (Skilled Visas) giảm đáng kể Bởi Michael Cradock, www.JADE-VIP.com   Những người có thị thực Tạm Trú ở Úc cần phải đối mặt với một thực tế khắc nghiệt rằng không còn một con đường rõ ràng để đạt được thường trú. Có sự giảm đáng…

Thông tin cho người có Thị thực Tạm trú

Quyền Bộ trưởng Di trú Úc Tudge cung cấp tin tốt, tin xấu và làm rõ thông tin sai về thị thực Các thay đổi được Chính phủ Úc công bố gần đây liên quan đến thị thực tạm thời dựa trên ba nguyên tắc: (1) Ưu tiên việc làm cho người Úc và thường trú nhân…

Phá vỡ kỷ lục bán trái phiếu Chính phủ Úc

Chính phủ Úc phá kỷ lục khi mang trái phiếu ra đấu giá chứng tỏ thế giới cho rằng thị trường Úc là thị trường đang tăng trưởng (bull market) Gói cứu trợ kinh tế của Chính phủ Úc trị giá khoảng 213 tỷ. Để có được số tiền này, Chính phủ Úc cần phải…

Virus Corona và Du Học Sinh tạm trú tại Úc

Chính phủ Úc vừa mới tuyên bố các biện pháp tạm thời dành cho những ai đang giữ visa tạm trú ở Úc.  Các biện pháp này được đưa ra nhằm bảo vệ sức khỏe và đời sống của người Úc, hỗ trợ các kỹ nghệ quan trọng và giúp cho nước Úc phục hồi…

Mua Vì Những Lý Do Đúng Đắn – 5G

Cho dù việc mua lại có vẻ tốt hay cảm thấy tốt dựa trên bản năng như thế nào đi nữa, thì việc mua lại cần phải tiến hành vì những lý do đúng đắn. Có một vài lý do đúng đắn để theo đuổi việc mua lại. Chúng tôi gọi chúng là 5G TĂNG…

Tìm kiếm trước khi bạn Bắt đầu Hành động – những Chiến Lược của bạn đằng sau việc Mua Lại là gì?

Thách thức của sự tăng trưởng bằng cách mua lại là nhiều vụ mua lại thất bại. Hiện tượng này được thấy rõ nhất ở một số vụ sáp nhập tầm cỡ thất bại giữa các công ty giao dịch công khai lớn. Tương tự, các doanh nghiệp vừa và nhỏ hợp nhất hoặc mua…

Làm thế nào để mua lại Doanh Nghiệp Vừa và Nhỏ có thể giúp công ty của bạn Phát Triển và Thịnh Vượng

Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, về cơ bản có hai con đường để tăng trưởng doanh nghiệp. Bạn có thể tìm thấy khách hàng mới thông qua tăng trưởng hữu cơ hoặc bạn có thể phát triển Doanh nghiệp bằng cách mua lại. Thách thức của tăng trưởng hữu cơ là nó thường…

Website thi thử ôn tập - bài test BẰNG TIẾNG VIỆT để trở thành công dân Úc
Website thi thử ôn tập - bài test BẰNG TIẾNG VIỆT để trở thành công dân Úc