Bảng thống kê các quốc gia có nhiều người nộp visa Doanh nhân (132/188) đến Úc

Rate this post

Sau đây là những số liệu chỉ ra số lượng các Quốc gia nộp visa Doanh nhân (132/188) nhiều nhất đến Úc. Việt Nam thuộc “Top 3” trong danh sách này. 

1/ Danh sách Top 5 Quốc gia (theo từng bang) có nhiều người nộp visa Nhà Kinh doanh Tài năng (Business Talent – Subclass 132) tính từ ngày 31/12/2018 đến 30/6/2020 (Bảng thống kê số lượng hồ sơ đã nộp, đã được cấp và đã bị từ chối)

Có thể thấy trong bảng thống kê này, hầu hết các doanh nhân Việt Nam chọn nộp đơn vào bang Nam Úc (South Australia). Tổng cộng có 534 hồ sơ nộp diện 132 từ Việt Nam và 40% trong số này chọn bang Nam Úc.

Business Talent Visas (Subclass 132) lodged granted refused – TOP 5 Countries lodged by State from 31/12/2018 and 30/06/2020:

2/ Danh sách Top 5 Quốc gia (theo từng bang) có nhiều người nộp visa Đầu tư và Kinh doanh Sáng tạo (Business Innovation and Investment – Subclass 188) tính từ ngày 31/12/2018 đến 30/6/2020. (Bảng thống kê số lượng hồ sơ đã nộp, đã được cấp và đã bị từ chối)

Đối với diện visa 188, có đến 60% hồ sơ từ Việt Nam chọn bang Victoria để đầu tư.

Business Innovation and Investment (Provisional) Programme (Subclass 188) – TOP 5 Countries lodged by State from 31/12/2018 and 30/06/2020:

3/ Danh sách các Quốc gia có người nộp visa Đầu tư và Kinh doanh sáng tạo (Business Innovation and Investment (Permanent – Subclass 888) tính từ ngày 31/12/2018 đến 30/6/2020

Tại bang Victoria, Việt Nam có 30 hồ sơ đã nộp trong khoản thời gian này.

Business Innovation and Investment (Permanent) Programme (Subclass 888) – applications lodged by State from 31/12/2018 to 30/06/2020:

4/ Danh sách các Quốc gia có người được cấp visa Đầu tư và Kinh doanh Sáng tạo (Business Innovation and Investment (Permanent – Subclass 888) tính từ ngày 31/12/2018 đến 30/6/2020

Business Innovation and Investment (Permanent) Programme (Subclass 888) – applications granted by State from 31/12/2018 to 30/06/2020

5/ Danh sách các Quốc gia có người bị từ chối visa Đầu tư và Kinh doanh Sáng tạo 888 (Business Innovation and Investment (Permanent – Subclass 888) tính từ ngày 31/12/2018 đến 30/6/2020

Business Innovation and Investment (Permanent) Programme (Subclass 888) – applications refused by State from 31/12/2018 to 30/06/2020:

Nguồn: ‘Department of Home Affairs’

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

x Đóng
Website thi thử ôn tập - bài test BẰNG TIẾNG VIỆT để trở thành công dân Úc
x Đóng
Website thi thử ôn tập - bài test BẰNG TIẾNG VIỆT để trở thành công dân Úc