Bạn có đủ điều kiện để nhận Khoản Trợ Cấp Do Ảnh Hưởng Đại Dịch Covid không? Nếu có, thì đây là cách để được nhận 750 Đô Úc

Rate this post

Người lao động có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 thông qua xét nghiệm kháng nguyên nhanh hiện đủ điều kiện để nhận Khoản Trợ Cấp Do Ảnh Hưởng Đại Dịch Covid là 750 đô Úc thông qua Centrelink, một bộ phận của Services Australia.

Các kết quả kiểm tra kháng nguyên nhanh (RAT – rapid antigen test) hiện được chấp nhận cùng với những kết quả xét nghiệm PCR thông thường, để đảm bảo khoản tiền trợ cấp sẵn có cho tất cả những ai cần.

Những người mất ít nhất một ngày làm việc do mắc COVID, đang phải chăm sóc cho một người nào đó là hoặc người đó được xác nhận là có mối quan hệ thân thiết, thì có thể đủ điều kiện nhận được khoản trợ cấp 750 đô Úc này.

Dưới đây là những điều bạn cần biết về Khoản Trợ Cấp Do Ảnh Hưởng Đại Dịch Covid.

Ai có thể nộp đơn cho Khoản Trợ Cấp Do Ảnh Hưởng Đại Dịch Covid?

Bạn có thể đáp ứng điều kiện nếu như bạn không thể làm việc và không kiếm được thu nhập vì bạn hoặc ai đó mà bạn đang chăm sóc phải tự cách ly hoặc bị cách ly do COVID-19.

Bạn phải tự cách ly hoặc bị cách ly vì một trong những lý do sau:

· bạn bị mắc COVID-19

· bạn được một tổ chức y tế thông báo rằng bạn là người có tiếp xúc gần với một người mắc COVID-19.

· bạn chăm sóc cho một đứa trẻ 16 tuổi trở xuống và đứa bé đó bị mắc COVID-19

· bạn được một quan chức y tế thông báo rằng một đứa trẻ mà bạn chăm sóc 16 tuổi trở xuống có tiếp xúc gần với một người mắc COVID-19

· bạn đang chăm sóc người mắc COVID-19

· bạn đang chăm sóc người khuyết tật hoặc có tình trạng sức khỏe nghiêm trọng, và người đó đang phải tự cách ly hoặc bị cách ly vì họ là người tiếp xúc gần với người mắc COVID-19. Bạn phải sống trong cùng một hộ gia đình với người khuyết tật hoặc có tình trạng sức khỏe nghiêm trọng.

Bạn cũng phải đáp ứng tất cả những điều sau:

· bạn ít nhất 17 tuổi

· bạn là công dân Úc hoặc có thị thực cho phép bạn làm việc tại Úc

· bạn đang sống ở Úc trong thời gian tự cách ly, bị cách ly hoặc đang chăm sóc người khác.

· bạn đang sống ở Úc vào thời điểm yêu cầu trợ cấp

· bạn không thể đi làm và không kiếm được thu nhập vì bạn phải tự cách ly, bị cách ly hoặc chăm sóc người phải tự cách ly hoặc bị cách ly.

· bạn không được hưởng quyền nghỉ ốm, bao gồm nghỉ ốm do đại dịch, nghỉ việc riêng hoặc nghỉ để chăm sóc người khác.

Bạn sẽ cần phải có:

· thông báo về xét nghiệm dương tính từ phòng khám xét nghiệm hoặc chuyên gia y tế.

· bằng chứng bạn đã nộp kết quả dương tính thông qua Xét nghiệm nhanh kháng nguyên tại nhà với Cơ Quan Y Tế Tiểu Bang của bạn.

Khoản trợ cấp nhận được là bao nhiêu?

Nếu đáp ứng đủ điều kiện, bạn sẽ nhận được 750 đô Úc từ Services Australia cho mỗi khoảng thời gian bảy (07) ngày mà bạn đã được yêu cầu tự cách ly hoặc bị cách ly hoặc đang chăm sóc một người bị COVID-19.

Khoản Trợ Cấp Do Ảnh Hưởng Đại Dịch Covid là thu nhập chịu thuế. Điều này có nghĩa là bạn sẽ cần phải khai báo khoản này vào Tờ khai Thuế Thu nhập của mình.

Nếu yêu cầu trợ cấp của bạn diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 9 tháng 12 năm 2021 trở đi, hãy sử dụng biểu mẫu Claim for Pandemic Leave Disaster Payment form.

Bạn có thể hoàn thành biểu mẫu này bằng máy tính của mình và:

· gửi lại biểu mẫu trực tuyến cho Services Australia, sử dụng tài khoản trực tuyến Centrelink của bạn

· gửi fax biểu mẫu đến Services Australia theo số 1300 727 760, nếu bạn đã in và ký tên theo cách thủ công. Nếu bạn chưa có tài khoản trực tuyến Centrelink, bạn có thể thiết lập một tài khoản.

Nếu bạn không thể sử dụng các dịch vụ trực tuyến, bạn có thể gọi cho Services Australia theo số 180 22 66 để được trợ giúp yêu cầu khoản thanh toán này.

Nguồn: 7News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

x Đóng
Website thi thử ôn tập - bài test BẰNG TIẾNG VIỆT để trở thành công dân Úc
x Đóng
Website thi thử ôn tập - bài test BẰNG TIẾNG VIỆT để trở thành công dân Úc